Аналитика

Огляд ІПК

27.05.2019 / 10:03

ПДВ

Послуги нерезидента в Україні

ДФС України нагадала, що отримувач послуг, у тому числі консультаційних, від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, є податковим агентом такого нерезидента та, зокрема, відповідальною особою у частині нарахування та сплати податку до бюджету за такою операцією. При цьому податкова накладна, складена і зареєстрована в ЄРПН отримувачем таких послуг (платником ПДВ), є підставою для такого отримувача на включення сум податку до складу податкового кредиту.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 2002/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Отримання комісійних послуг від нерезидента

Якщо предметом договору комісії є надання комісіонером посередницької послуги постачальнику товарів (комітенту) — резиденту, то місце постачання такої послуги розташоване на митній території України. Отже, послуги комісіонера-нерезидента для комітента є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 2017/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Включення до податкового кредиту сум «ввізного» ПДВ

Як зазначила ДФС України, тимчасова митна декларація не визнається як документ, подання якого завершує митне оформлення випуску товарів для вільного обігу на митній території України. При здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України формування податкового кредиту з ПДВ здійснюється лише за умови наявності належним чином оформленої митної декларації. За тимчасовою митною декларацією формування податкового кредиту не відбувається.

/ІПК від 07.05.2019 р.  № 2005/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зміна суми компенсації через зміну валютного курсу

ДФС України пояснила, що зважаючи на те, що зміна (коливання) курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти може призводити до зміни суми компенсації вартості товарів/послуг як у бік збільшення, так і у бік зменшення, то у платника податку — постачальника таких товарів/послуг виникає обов’язок щодо здійснення коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання на дату фактичної доплати чи повернення коштів розрахунку коригування за п. 192.1 ст. 192 ПКУ і реєстрації його в ЄРПН.

/ІПК від 11.05.2019 р. № 2094/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Посередницькі послуги нерезиденту з проведення семінарів

Посередницькі послуги з укладання угоди з нерезидентом на проведення навчальних семінарів за межами митної території України не підпадають під перелік послуг, які зазначені у п. 186.3 ст. 186 ПКУ, а тому місце постачання цих послуг визначається за п. 186.4 цієї статті та є місцем реєстрації їх постачальника, тобто митна територія України.

Отже, операції с постачання таких послуг є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2026/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Оренда майна, що перебуває у спільній власності

ДФС України дослідила податкові наслідки з ПДВ при придбанні послуг з оренди майна у випадках, коли орендується майно, що перебуває у спільній власності — платника ПДВ та неплатника ПДВ. За таких обставин орендар-платник ПДВ повинен сплачувати орендну плату двома частинами: перша — орендодавцеві — платнику ПДВ; друга — орендодавцеві — неплатнику ПДВ.

Крім цього, до складу податкового кредиту орендар має право віднести лише суму ПДВ, сплачену орендодавцеві — платнику ПДВ. Обсяги придбання товарів/послуг без ПДВ відображаються покупцем у рядку 10.3 (колонка А) податкової декларації з ПДВ за той звітний період, у якому вони були придбані.

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2027/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання втрат ТМЦ від технологічного браку

Якщо вартість втрат ТМЦ від технологічного браку та падежу молодняку на етапі вирощування включається до вартості продажу іншої готової продукції (товарів/послуг), яка використовується в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі цінності призначаються для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, а тому податкові зобов’язання з ПДВ за п. 185.1 ст. 185 та п. 198.5 ст. 198 ПКУ під час здійснення операцій з їх списання не нараховуються.

У разі недотримання цієї умови за такими цінностями платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, оскільки такі ТМЦ не можуть бути використані в господарській діяльності платника податку.

/ІПК від 10.05.2019 р. № 2064/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 Складання РК у разі визнання судом недійсним договору з контрагентом

У разі виникнення підстав для коригування податкових зобов’язань, визначених п. 192.1 ст. 192 ПКУ, постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату виникнення податкових зобов’язань за операцією. У графі 2.1 розділу Б такого розрахунку коригування зазначається код причини коригування, який відповідає причині, з якої здійснюється таке коригування (у разі якщо коригування здійснюється на підставі судового рішення, графа 2.1 заповнюється виходячи з того, у зв’язку з чим суд прийняв таке рішення, та виходячи із суті господарських операцій, які здійснюються у зв’язку з його виконанням, підтверджених відповідними бухгалтерськими документами).

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2038/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Мотиваційні виплати

При виплаті продавцем винагороди у грошовій формі (мотиваційних виплат) покупцю за досягнення певних економічних показників об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (мотиваційні виплати), в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг. Водночас у платника податків (покупця) при отриманні від виробника (продавця) винагороди в грошовій формі (мотиваційних виплат) у зв’язку з досягненням відповідних показників виникають податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманої винагороди.

Базою оподаткування ПДВ у цьому випадку буде сума отриманої винагороди (сума мотиваційних виплат).

/ІПК від 11.05.2019 р. № 2086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Коригування фінрезультату при демонтажі ОЗ

ДФС України повідомлено, що у випадку демонтажу майна, що перебувало на балансі платника податку у складі основних засобів та використовувалось у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості такого об’єкта основ­них засобів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшується на суму залишкової вартості такого об’єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ. Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування у разі ліквідації основних засобів, здійснюється у рядках 1.1.2 та 1.2.2 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

/ІПК від 14.05.2019 р. № 2136/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Фінансовий кредит за кошти від випуску облігацій

ДФС України зазначила, що застосування положень Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування можливе лише у разі виплати доходу його безпосередньому бенефіціарному власнику.

Оскільки спеціально створене підприємство — нерезидент для надання кредиту залучає кошти шляхом випуску облігацій, таке підприємство не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, що виплачується Компанією, тому Компанія не має права на застосування звільнення від оподаткування доходів (процентів) такого нерезидента.

Безпосередньо сума комісійної винагороди, сплачена Компанією на адресу банківської установи — резидента Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, звільняється від оподаткування податком на доходи нерезидентів на підставі п. 1 ст. 7 Конвенції.

/ІПК від 13.05.2019 р. № 2124/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Два види діяльності — ЄСВ сплачується окремо за кожним видом

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що якщо фізичні особи — підприємці (крім фізичних осіб — підприємців, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу) одночасно провадять незалежну професійну діяльність, то вони сплачують ЄСВ у розмірі 22 % як фізичні особи — підприємці (залежно від обраної системи оподаткування) та як особи, які провадять незалежну професійну діяльність (навіть незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем). Крім того, вони зобов’язані подавати звітність з ЄСВ також окремо за кожним видом діяльності.


/ІПК від 13.05.2019 р. № 2116/Б/26-15-08-08-19-ІПК№ 2118/Ю/26-15-13-06-02-ІПК№ 2122/ІПК/08-01-13-02-11/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Внесення готівки на рахунок

Якщо фізична особа — підприємець у звітному податковому періоді вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки, яка на момент внесення уже була відображена в Книзі обліку доходів та при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу — виручка за певний період, тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку.

/ІПК від 07.05.2019 р. № 1995/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Реалізація борошна

ГУ ДФС у Дніпропетровській області вважає, що дохід від реалізації борошна, виготовленого на власних потужностях з пшениці, яка придбана у інших сільськогосподарських товаровиробників, не відноситься до доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, а враховується у загальній сумі доходу сільськогосподарського товаровиробника

/ІПК від 08.05.2019 р. № 2031/ІПК/04-36-12-04-21/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Право на преференцію

На думку ДФС України,  підтвердженням права на застосування преференції з податку на нерухомість щодо  приналежної підприємству будівлі критого ринку є реєстрація у Держземкадастрі  земельної ділянки з функціональним використанням, наприклад, «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури» (підрозділ 03.10 Класифікації видів цільового призначення земель) та  документальне підтвердження (експертний висновок) про належність будівлі критого ринку до підкласу 1230.2 «Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків» Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

За інших обставин у підприємства виникатимуть податкові зобов’язання зі сплати податку на нерухомість за будівлю критого ринку на загальних підставах.

/ІПК від 10.05.2019 р. № 2062/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42