Аналитика

Огляд ІПК

18.06.2019 / 09:52

ПДВ

Послуги нерезиденту з розробки моделей ювелірних виробів

ДФС України нагадала, що у разі якщо резидент надає послуги нерезиденту, які не зазначені у пунктах 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ, то операція з постачання таких послуг є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання вважається місце, в якому постачальник послуг (резидент) зареєстрований як суб’єкт господарювання (у цьому випадку на митній території України), та відповідно постачальник послуг (резидент) є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ до бюджету за такою операцією.

При цьому послуги з розробки будь-яких видів продукції, в тому числі моделей ювелірних виробів, не зазначені в пунктах 186.2 та 186.3 ст. 186 ПКУ, а тому місце їх надання визначається за місцем реєстрації постачальника послуг.

/ІПК від 31.05.2019 р. № 2490/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН складено на частину суми за актом виконаних робіт

ДФС України зазначила, що у разі коли постачальником складено податкову накладну не на всю суму згідно з актом виконаних робіт, а лише на їх частину, то має місце помилка, допущена при складанні податкової накладної, що підлягає виправленню шляхом складання розрахунку коригування, яким податкова накладна з неправильно вказаною сумою за виконані роботи має бути виведена в «нуль».

Такий розрахунок коригування складається з урахуванням раніше проведених коригувань цієї податкової накладної. Одночасно постачальник зобов’язаний скласти нову податкову накладну на дату підписання акта виконаних робіт на повний обсяг виконаних робіт. Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній, може бути включена до складу податкового кредиту починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до сплину терміну 1095 календарних днів з дати її складання, якщо термін для своєчасної реєстрації податкової накладної вже минув.

/ІПК від 31.05.2019 р. № 2495/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Придбання товарів/послуг для офісу

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг, у тому числі і для санітарно-гігієнічних та господарсько-адміністративних витрат (питна вода, чай, кава, цукор, вершки, квіти тощо), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 ПКУ).

Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування (тобто компенсуються покупцями, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ), ці товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані у господарській діяльності, в оподатковуваних операціях, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не здійснюється.

/ІПК від 31.05.2019 р. № 2498/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Компенсація земельного податку від нового власника нерухомості

Якщо державне підприємство отримує компенсацію понесених ним витрат зі сплати земельного податку від нового власника частини нерухомості, що розташована на земельній ділянці, стосовно якої не переоформлено на нового власника договір оренди земельної ділянки з відповідним органом виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями (до дати підписання договору оренди земельної ділянки такого уповноваженого органу безпосередньо з новим власником нерухомості), то така компенсація не є оплатою вартості послуг для цілей оподаткування ПДВ.

Отже, отримання коштів платником податку від нового власника нерухомості як компенсації понесених витрат зі сплати земельного податку за земельні ділянки державної та комунальної власності, на якій розташована така нерухомість, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 31.05.2019 р. № 2499/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Отримання субсидій та трансфертних платежів

Якщо субсидії і трансфертні платежі, що видаються платнику податку — одержувачу коштів за кодом бюджетної класифікації 2610, не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються таким платником податку, то при їх отриманні платник не визначає податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки відсутній об’єкт оподаткування ПДВ.

Якщо зазначені кошти надходять до платника податків у рахунок оплати вартості поставлених таким платником товарів/послуг, основних фондів, то на дату зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку платник зобов’язаний визначити податкові зобов’язання виходячи з вартості таких товарів/послуг.

При цьому товари/послуги, основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, відносяться до податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками.

При придбанні товарів/послуг за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів, нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на підставі п. 198.5 ст. 198 ПКУ нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2529/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Збільшення ціни поставленого товару

У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг внаслідок наступного за постачанням перегляду цін з урахуванням норм п. 187.1 ст. 187 ПКУ та Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 розрахунок коригування складається постачальником на дату доплати коштів за поставлений товар. На підставі такого розрахунку коригування покупець має право збільшити податковий кредит звітного (податкового) періоду:

  • у якому складено такий розрахунок коригування — у разі його своєчасної реєстрації в ЄРПН;
  • у якому розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН — у разі його реєстрації в ЄРПН з порушенням встановленого ПКУ терміну.

/ІПК від 06.06.2019 р. № 2566/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання раніше імпортованого товару

Для товарів, придбаних на митній території України або ввезених на митну територію України, ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність, тобто ціна зазначена в договорі на придбання товару (контрактна вартість).

Отже, з метою нарахування податкових зобов’язань при подальшому постачанні раніше імпортованих товарів ціна придбання таких товарів визначається на дату переходу прав власності на такий товар за ціною, зазначеною в договорі на придбання товару (контрактною вартістю).

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2533/6/99-95-42-03-15/ІПК/

Послуги проведення виставки за межами України

Як пояснила ДФС України, якщо постачання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, організації, облаштування та обслуговування експозиційних стендів, конференцій, навчальних семінарів та інших таких заходів здійснюється за межами митної території України — операції з постачання таких послуг не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2618/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Надання агентських послуг

ДФС України розглянула ситуацію, коли товариство (агент) укладає агентські договори з юридичними та фізичними особами (далі — принципали), за яким зобов’язується від імені та за рахунок принципалів забезпечити приймання від споживачів платежів за товари/послуги, поставлені їм принципалами, перерахування таких платежів принципалам та надання послуг агентської діяльності товариства, та зазначила, що послуга, яку надає товариство (агент) у межах агентського договору споживачам, є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за основною ставкою. База оподаткування за такою операцією визначається виходячи з винагороди товариства (агента), що отримана від принципалів у межах виконання агентського договору.

При цьому кошти, які приймаються товариством у межах виконання агентського договору від споживачів як суми платежів за товари/послуги, поставлені їм принципалами, для подальшого перерахування таких коштів принципалам, до бази оподаткування ПДВ не включаються.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2613/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Продаж ТМЦ, отриманих у рахунок погашення кредиту

При здійсненні операції з постачання (продажу) будівельних матеріалів (у тому числі отриманих у власність в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором) платник податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну в установлені ПКУ терміни. При цьому база оподаткування ПДВ за такою операцією визначається за нормами п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2626/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Виконання довгострокових договорів

Якщо договір підряду не відповідає критеріям довгострокового договору (контракту), визначеним у п. 187.9 ст. 187 ПКУ, то платник ПДВ, який здійснює будівельні роботи за таким договором, формує податкові зобов’язання за операціями, здійсненими в рамках такого договору, за правилом «першої події», а замовник будівництва формує податковий кредит за такими операціями на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2603/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ

ДФС України повідомила, що ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів та необоротних активів визначається за правилами бухгалтерського обліку. При визначенні вартості основних засобів, що амортизується, у тому числі у податковому обліку, платник податку вираховує ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів, визначену відповідно до правил бухгалтерського обліку.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2638/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Амортизація орендованих ОЗ

ДФС України зазначила, що при використанні у господарській діяльності платника податку на прибуток орендованих приміщення та автомобіля для розрахунку амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) таких орендованих основних засобів зараховуються як окремі об’єкти групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

При цьому при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток на підставі положень пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів відповідно до НПБО або МСФЗ та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2598/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

ФОП та «незалежник» одночасно

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, перебуваючи на обліку у контролюючому органі, зобов’язана визначити базу нарахування ЄСВ та сплатити суму внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць, незважаючи на те, що вона одночасно є платником ЄСВ — фізичною особою — підприємцем, яка обрала спрощену систему оподаткування, а також вести окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності, та здійснювати окремо розрахунки з бюджетом.

/ІПК від 03.06.2016 р. № 2513/Д/ІПК/04-36-13-02-07/

Безоплатне харчування працівників

ДФС України дотримується думки, що оскільки безоплатним харчуванням («громадським харчуванням», «харчуванням за принципом «шведський стіл») забезпечуються виключно працівники товариства і продукти харчування закуповуються товариством відповідно до кількості працівників, то дохід у вигляді вартості такого харчування є об’єктом оподаткування ПДФО і військовим збором та базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 03.06.2016 р. № 2535/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Ліцензія на право зберігання пального

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабміном органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років.

Ліцензія на право зберігання пального або рішення про відмову в їх видачі видається заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання відповідних документів.

Суб’єкти господарювання можуть подати документи для отримання ліцензії на право зберігання пального на адресу Головних управлінь ДФС в областях та м. Києві за місцем розташування місць зберігання пального.

Крім того, суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2652/6/99-99-12-01-01-15/ІПК/

Зведена акцизна накладна

ДФС України роз’яснила, що нормами податкового законодавства (як у діючій редакції ПКУ, так і у редакції, яка набере чинності з 01.07.2019 р.) не передбачено складання зведеної акцизної накладної при використанні пального у власному виробництві. Зведені акцизні накладні можуть бути складені лише по відношенню до контрагентів, умови договорів з якими передбачають безперервне постачання пального, а саме — через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є ліцензованим місцем роздрібної торгівлі пальним.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2596/6/99-99-12-02-02-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Повернення коштів із статутного капіталу

ДФС України пояснила, що частина коштів, внесених засновниками підприємства — платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 % для формування його статутного капіталу, яка має бути повернена засновникам внаслідок зменшення статутного капіталу підприємства, не призводить до зростання власного капіталу підприємства. А тому з урахуванням норми пп. 8 п. 292.11 ст. 292 ПКУ ці кошти не включаються до складу доходу підприємства.

/ІПК від 31.05.2019 р. № 2505/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Послуги кабельного телебачення населенню

ДФС України пояснила, що діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (п. 1 ст. 42 Закону від 18.11.2003 р. № 1280). Отже, якщо підприємство здійснює діяльність, яка відповідає класу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» КВЕД-2010 та потребує отримання відповідної ліцензії, то підприємство не може перебувати на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 05.06.2019 р. № 2548/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Винагорода за послуги за договором комісії

ГУ ДФС у Дніпропетровській області пояснило, що відшкодування комітентом витрат підприємства платника єдиного податку третьої групи, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за договором комісії, є доходом підприємства. При цьому таке відшкодування може включатися до складу доходу як частина винагороди за надані послуги за договором комісії, так й самостійно залежно від умов договору комісії.

/ІПК від 06.06.2019 р. № 2579/ІПК/04-36-12-04-21/

Матеріальна допомога «єдиннику»

Підприємство — платник єдиного податку третьої групи, який є реципієнтом технічної допомоги Програми підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні, що фінансується Урядом США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID), запитав ДФС України, чи включати йому суму матеріальної допомоги від USAID до загальної суми доходу, отриманої підприємством протягом податкового (звітного) періоду, чи враховувати цю суму допомоги при визначені доходу, що підлягає оподаткуванню єдиним податком. Контролюючий орган пояснив, що кошти, отримані підприємством в межах реалізації Проекту, включаються до складу його доходу та оподатковуються єдиним податком на загальних підставах.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2593/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Недоїмка з ЄСВ

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснило, що недоїмка з єдиного внеску не є податковим боргом, тому її наявність не є підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

/ІПК від 06.06.2019 р. № 2581/В/26-15-13-06-12-ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Право власності на землю у ФОП

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2625/6/99-99-13-03-03-15/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Перевищення граничної величини викидів двоокису

ДФС України роз’яснило, що підприємство, яке здійснює викиди двоокису вуглецю та має відокремлені структурні підрозділи, повинно подати до контролюючого органу за місцезнаходженням джерел забруднення заяву про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничної величини викидів двоокису в розмірі 500 т на рік, сумарним обсягом викидів двоокису. До заяви додаються розрахунки з матеріалами оцінки інвентаризації обсягів викидів двоокису за всіма джерелами забруднення.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2523/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Договір на вивезення відходів

ГУ ДФС в Одеській області пояснило, що у підприємства, яке має діючі договори на вивезення твердих побутових відходів, а також на вивезення, переробку і утилізацію спеціалізованих відходів зі спеціалізованими підприємствами, які мають дозвільні документи на поводження з відходами, відсутній обов’язок платника екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях та складання податкової звітності.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2585/ІПК/15-32-12-03-12/

Вода від первинного водокористувача

ДФС України нагадала, що обов’язок платника рентної плати за спеціальне використання води (п. 255.1 ст. 255 ПКУ) покладено на первинних водокористувачів — суб’єктів, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води з водних об’єктів. Тому у разі використання підприємством виключно обсягів води, які постачені первинним водокористувачем, у нього не виникає обов’язок платника рентної плати.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2647/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Придбання виробничого обладнання

ГУ ДФС у Львівській області пояснило, що фізична особа — підприємець при придбанні виробничого обладнання має право включити до складу податкового кредиту суму ПДВ з вартості виробничого обладнання за наявності належним чином складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. При цьому фізична особа — підприємець зобов’язана нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами, необоротними активами, у разі, якщо такі товари, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 ПКУ).

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2527/ІПК/13.4-10/

РРО

Програмування у касовому чеку

Основні обов’язкові реквізити, що мають бути відображені у касовому чеку РРО, визначає Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13. У разі необхідності суб’єкти господарювання можуть запрограмувати додаткові реквізити. Зокрема, це може бути позначення про сплату за товар у магазині чи через веб-сайт, а також відповідне його відображення у «Х-звіті» чи «Z-звіті».

Щодо використання літерного позначення ставки ПДВ для позначення та відображення форми оплати за товари зазначено, що обов’язковим реквізитом у касовому чеку РРО є літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для суб’єктів господарювання, які зареєстровані як платники ПДВ), інших літерних позначень цієї самої ставки ПДВ чинним законодавством не передбачено.

Для відображення придбання товару чи у магазині, чи через веб-сайт можливо використовувати функцію програмування у касовому чеку.

/ІПК від 06.06.2019 р. № 2565/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Обов’язкове застосування РРО

ДФС України нагадала, що фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищив 1 млн  грн та які не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, при проведені розрахунків в готівковій формі мають право не застосовувати РРО. При перевищенні обсягу доходів в 1 млн грн протягом календарного року застосування РРО є обов’язковим.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2534/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 12 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42