Аналитика

Мотиваційні виплати: оподатковуються ПДВ як маркетингові послуги

24.06.2019 / 09:39
Мотиваційні виплати:  оподатковуються ПДВ як маркетингові послуги

Влада КАРПОВА, канд. екон. наук, доцент кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Практика виплати мотиваційних виплат наразі є досить поширеною. Однак класифікувати такі виплати складно, оскільки це залежить від умов конкретного договору. Тому ДФС України в ІПК від 11.05.2019 р. № 2086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК (далі — ІПК № 2086) слушно зауважила про неможливість повною мірою роз’яснити порядок оподаткування ПДВ вказаних платником у зверненні операцій через відсутність у складі звернення будь-яких документів, які можуть надати більш детальну інформацію про характер взаємовідносин між постачальником і покупцем та опис здійснюваних операцій.

На практиці мотиваційні виплати можуть бути різновидом кредит-ноти. Розглянемо кілька варіантів надання покупцям подібних винагород постачальником продукції за досягнення відповідних показників з метою стимулювання збуту цієї продукції.

Винагорода у грошовій формі

З цього приводу податківці зазначають, що одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на ринку, є сплата мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь покупців (організацій, які придбавають товари у постачальника), які є винагородою за досягнення певних економічних показників та сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника.

За визначенням, наведеним у пп. 14.1.108 ст. 14 ПКУ, маркетингові послуги (маркетинг) — це послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються постачальником продукції (робіт, послуг), спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі виплати визнаються як оплата маркетингових послуг. Отже, при виплаті продавцем-нерезидентом кредит-ноти у вигляді винагороди у грошовій формі (бонусу, мотиваційних виплат) покупцю-резиденту, об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (бонуси), в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Таку позицію викладено, зокрема в ІПК ДФС від 15.11.2017 р. № 2618/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, ІПК Офісу великих платників податків ДФС від 20.03.2018 р. № 1122/ІПК/28-10-01-03-11, листі ГУ ДФС у м. Києві від 23.01.2017 р. № 1253/10/26-15-12-01-18, а також у роз’ясненні, розміщеному в категорії 101.23 ЗІР.

В ІПК № 2086 податківці теж пов’язали мотиваційні та стимулюючі виплати із маркетинговими послугами. За таких умов покупцю, якому було надано кредит-ноту у вигляді мотиваційних та стимулюючих виплат, слід скласти Акт надання маркетингових послуг, який повинен містити усі обов’язкові реквізити, передбачені частиною другою ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім того, платник ПДВ, який надає маркетингові послуги за мотиваційні виплати, повинен скласти податкову накладну, оскільки місцем постачання маркетингових послуг, у тому числі нерезиденту, є Україна (п. 186.4 ст. 186 ПКУ).

Зменшення суми зобов’язання перед постачальником

Проте кредит-нота може становити й зменшення суми зобов’язання покупця-резидента перед постачальником-нерезидентом за поставлений товар (післяпродажну знижку) або знижку на майбутнє постачання товару. Саме в такій ситуації і виникає питання щодо складання податкової накладної на суму перевищення ціни придбання імпортного товару над фактичною ціною його постачання, яке було задано ДФС України в ІПК № 2086.

Наразі податківці дотримуються позиції, що ввізний ПДВ по імпортному товару після отримання кредит-ноти відкоригувати неможна. У зв’язку з цим відображений при розмитненні товару податковий кредит з імпортного ПДВ також не коригують (ІПК ДФС від 15.11.2017 р. № 2618/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, ІПК Офісу великих платників податків ДФС від 20.03.2018 р. № 1122/ІПК/28-10-01-03-11, роз’яснення, розміщене в категорії 101.23 ЗІР).

Проте імпортеру в такому випадку слід переглянути мінімальну базу оподаткування ПДВ, яку визначають на основі нової (зменшеної) вартості товарів (абзац другий п. 188.1 ст. 188 ПКУ). Податківці послідовно дотримуються позиції, що мінімальну базу ПДВ при постачанні на митній території України імпортованих товарів розраховують виходячи з ціни, вказаної в договорі на придбання товару (контрактної вартості), без урахування величини митної вартості (листи ДФС від 22.07.2016 р. № 15920/6/99-99-15-03-02-15, від 22.07.2016 р. № 15910/6/99-99-15-03-02-15, ІПК ДФС від 20.12.2017 р. № 3066/6/99-95-42-03-15/ІПК, від 08.10.2018 р. № 4314/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, роз’яс­нення, розміщене в категорії 101.07 ЗІР).

Отже, якщо мінімальна база ПДВ, розрахована на основі «старої» (повної) вартості імпортних товарів (до надання кредит-ноти), була вища за вартість відвантажених третім особам товарів, у зв’язку з чим нараховувалися додаткові податкові зобов’язання на підставі абзацу другого п. 188.1 ст. 188 ПКУ, а після коригування база зменшилася, імпортер може їх відкоригувати. Для цього йому необхідно оформити розрахунок коригування до складеної раніше податкової накладної на податкові зобов’язання з ПДВ, обчислені з мінімальної бази оподаткування ПДВ. Це свого часу підтвердили й податківці в ІПК ДФС від 03.05.2017 р. № 41/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Якщо ж і після надання знижки (кредит-ноти) вартість відвантажених товарів виявиться менше ціни їх придбання (зменшену на суму наданої нерезидентом знижки), імпортер повинен донарахувати податкові зобов’язання з ПДВ з суми перевищення ціни придбання таких товарів над договірною ціною їх продажу. В такому випадку складається додаткова податкова накладна, в якій проставляється позначка 15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 Кодексу, над фактичною ціною постачання. На це податківці також звернули увагу в коментованому листі.

Довідково

Оподаткування мотиваційних та стимулюючих виплат

ІПК від 11.05.2019 р. № 2086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК (витяг)

<…>

Відповідно до пункту 15 Порядку заповнення податкової накладної, затверд­женого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 (далі — Порядок № 1307), у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена, зокрема, відповідно до статті 188 Кодексу, перевищує фактичну ціну, постачання таких товарів/послуг постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окреме за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (у тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 Порядку № 1307 (15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 розділу V Кодексу, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Кодексом також визначено таке поняття, як маркетингові послуги. Так згідно з підпунктом 14.1.108 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу маркетингові послуги (маркетинг) — послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на ринку, є сплата мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дилери, дистриб’ютори), які є винагородою за досягнення певних економічних показників та сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника.

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються виробником (постачальником продукції) на користь платників податку (покупців) за досягнення певних економічних показників, спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі виплати визначаються як оплата маркетингових послуг.

Отже, при виплаті продавцем винагороди у грошовій формі (мотиваційних виплат) покупцю за досягнення певних економічних показників об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (мотиваційні виплати), в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Водночас у платника податків (покупця) при отриманні від виробника (продавця) винагороди в грошовій формі (мотиваційних виплат) у зв’язку з досягненням відповідних показників виникають податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманої винагороди.

Базою оподаткування ПДВ у цьому випадку буде сума отриманої винагороди (сума мотиваційних виплат) (пункт 188.1 статті 188 розділу V Кодексу).

<…>

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42