Статьи

Зміст

20.07.2019 / 09:00

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.06 Визначення дати виникнення податкових зобов’язань

101.07 Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

101.12 Операції, звільнені від оподаткування

101.15 Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

101.16 Податкові накладні

101.17 Електронне адміністрування

101.23 Порядок заповнення та подання податкової звітності з ПДВ

101.24 Порядок виправлення помилок у податковій звітності з ПДВ

101.27 Окремі норми щодо відповідальності платників ПДВ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.04 Оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (заповнення звітності)

102.05 Нарахування амортизації

102.13 Інші питання щодо визначення фінансового результату

102.18 Особливості оподаткування нерезидентів

102.21 Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій

102.22 Звільнення від оподаткування

102.23 Звітність

102.24 Терміни сплати податку

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02 Об’єкт оподаткування

103.04 Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

103.06 Податкова знижка

103.08 Податкова соціальна пільга

103.10 Оподаткування інвестиційного прибутку

103.12 Оподаткування процентів

103.13 Оподаткування дивідендів

103.19 Оподаткування іноземних доходів

103.23 Оподаткування доходу, отриманого платником податку у спадщину чи у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

103.24 Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

103.25 Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

103.26 Окремі норми щодо відповідальності податкових агентів

103.28 Окремі норми щодо відповідальності фізичних осіб

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.04 Порядок визначення доходів

104.05 Порядок визначення витрат

104.09 Порядок заповнення та подання податкової декларації

104.11 Оподаткування доходів, які не пов’язанні з підприємницькою
діяльністю

104.13 Окремі норми щодо відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

105.04 Порядок визначення доходів

105.08 Порядок ведення обліку доходів та витрат

105.09 Порядок заповнення та подання податкової декларації

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.02 Об’єкт оподаткування

106.07 Порядок обчислення суми податку

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.03 Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

107.04 Порядок визначення доходу та його склад

107.05 Ставки єдиного податку

107.07 Порядок ведення обліку

107.08 Строки подання звітності та порядок її заповнення

107.11 Окремі норми щодо відповідальності платників податку

107.12 Інші питання

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01 Третя група

108.02 Четверта група

108.04 Окремі норми щодо відповідальності платників податку

108.05 Інші питання

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.04 Суб’єкти господарської діяльності, які мають право здійснювати розрахунки з застосуванням книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, для яких встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій.

109.06 Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій

109.07 Порядок реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю

109.08 Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок

109.09 Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій

109.10 Форма і зміст розрахункових документів

109.13 Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

109.15 Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

109.19 Порядок використання іноземної валюти

109.20 Відповідальність за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій

109.21 Відповідальність за порушення норм з регулювання обігу готівки

109.22 Відповідальність за порушення норм при здійсненні розрахунків з купівлі-продажу іноземної валю

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.01 Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

114.02 Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

114.04 Порядок декларування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України

114.05 Порядок видачі індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення разової валютної операції

114.10 Відповідальність

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.01 Платники податку

116.11 Акцизні склади та контроль за сплатою податку

116.12 Окремі норми щодо відповідальності платників податку

116.13 Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.01 Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб

119.02 Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидентів

119.08 Вимоги до відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах

119.09 Реєстрація фізичних осіб в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

119.11 Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподатківанням (ф. № 20-ОПП)

119.13 Інші питання

119.14 Особливості обліку платників податків, які знаходяться на території проведення АТО та ВЕЗ «Крим»

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02 Загальні питання щодо податкової звітності

135.03 Податкова звітність в електронному вигляді

135.04 Загальні питання щодо стану розрахунків з бюджетом

135.06 Інші питання

135.07 Права та обов’язки платників податків, що знаходяться на території проведення АТО та ВЕЗ «Крим»

ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

214.01 Порядок переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон України з метою вільного обігу та місця митного оформлення таких товарів

214.04 Митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

214.05 Інші питання

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.02 Облік платників єдиного внеску — страхувальників

301.03 База нарахування

301.04 Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.05 Добровільна сплата єдиного внеску

301.06 Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)

301.07 Підстави, строки та порядок проведення перевірок

301.08 Борг та застосування вимог

301.10 Інші питання

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.01 Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального

115.02 Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

115.03 Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

115.05 Інші питання

ПЕРЕВІРКИ

136.01 Умови допуску до перевірок

136.04 Камеральна перевірка

136.06 Оформлення результатів перевірок

136.07 Інші питання

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.01 Платники збору та податкові агенти

123.02 Ставка збору та база справляння збору

123.03 Порядок сплати збору

123.04 Звітність

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

401.02 Порядок отримання електронних довірчіх послуг

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.01 Платники податку

112.02 Об’єкт оподаткування

112.03 Ставки податку

112.04 Пільги

112.05 Порядок обчислення та подання податкової декларації

112.07 Окремі норми щодо відповідальності платників податку

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.01 Платники податку

120.02 Об’єкт та база оподаткування

120.04 Порядок обчислення

120.05 Порядок подання звітності та сплати податку

120.09 Інші питання

120.10 Окремі норми щодо відповідальності платників податків

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

121.01 Платники

121.02 Об’єкт оподаткування

121.05 Порядок обчислення та сплати

121.06 Інші питання

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

125.04 Порядок обчислення та сплати

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04 Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03 Використання сервісу Електронний кабінет

140.05 Інші загальні питання

140.06 Довідки

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.03 Контрольовані операції

137.07 Складання та подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

137.10 Окремі норми щодо відповідальності платників податків

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.02 Об’єкт оподаткування

132.05 Порядок сплати (перерахування, повернення) збору

132.06 Відповідальність податкових агентів

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ

220.03 Інші питання

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

210.01 Справляння митних платежів

210.03 Авансові платежі (передоплата)

210.07 Акцизний податок

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

207.04 Інші питання

ДЕКЛАРУВАННЯ

209.02 Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа

209.04 Декларування товарів з використанням інших форм декларацій та документів

МИТНІ РЕЖИМИ

218.02 Митна брокерська діяльність

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРГАНИ ДФС УКРАЇНИ

133.01 Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та інших рішень органів ДФС

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

134.06 Адміністративний арешт майна

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

134.10 Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника пода