Аналитика

Перспективи

29.07.2019 / 09:59

Як штрафуватимуть за порушення вимог валютного законодавства: пропозиції ДФС

ДФС України оприлюднено проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку застосування контролюючими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства».

Контролюючі органи матимуть право застосовувати до юридичних осіб (крім уповноважених установ) штрафні санкції за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, а саме за порушення вимог таких статей Закону України «Про валюту і валютні операції»: 

  • ст. 5 з питань порядку проведення розрахунків за валютними операціями на території України;
  • ст. 6 з питань порядку торгівлі валютними цінностями;
  • ст. 7 з питань порядку проведення транскордонного переказу валютних цінностей;
  • ст. 8 з питань порядку транскордонного переміщення валютних цінностей;
  • ст. 12 з питань порядку здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту (крім порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів).

Контролюючі органи за допущення вищезазначених порушень застосовуватимуть до юросіб (крім уповноважених установ) штрафні санкції у розмірі 25 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення (за повторні дії протягом року — у розмірі 50 % суми операції).

Штрафні санкції не застосовуватимуться, якщо сума операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ на день здійснення такої операції, буде меншою за розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (наразі — 150 000 грн), та якщо проведення таких операцій не спричинило зменшення об’єкта оподаткування у періоді, в якому допущено порушення статей 5 — 8, 12 Закону.

Порядок обліку платників ЄСВ знову зазнає змін

ДФС оприлюднено проект наказу Мінфіну, яким затверджуються зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, документом уточнюється порядок обліку в контролюючих органах членів фермерських господарств; встановлюються особливості обліку фізичних осіб, які зареєстровані як підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність; уточнюються документи, які необхідно подати до контро­люючого органу платникам ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону № 755, у разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності.

У промислових підприємств може з’явитися можливість збільшити інвестиції у модернізацію

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10440 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення капітальних інвестицій у модернізацію, розширення виробництва та створення робочих місць».

Розробку документа зумовлено необхідністю надати можливість промисловим підприємствам спрямувати частину коштів із земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою на цільове інвестування, модернізацію, розширення виробництва та створення робочих місць. З цією метою пропонується: частково звільнити від сплати податку земельні ділянки підприємств промисловості, на яких розташовані виробничі приміщення, цехи, адміністративні будівлі, складські приміщення тощо (податок за такі земельні ділянки (в ме­жах та за межами населених пунктів) передбачається у розмірі 20 % звичайного податку); платнику податку надати можливість залишати в своєму розпорядженні та використовувати на капітальні інвестиції у модернізацію, розширення виробництва та створення робочих місць кошти у розмірі 80 % податку, що не сплачуються до бюджету;  визначити, що річна сума платежу не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки, виокремити граничну межу для промислових підприємств — встановити її на рівні 1 % нормативної грошової оцінки.

Запропоновано мінімальний розмір орендної плати за користування паями

Врегулювати питання мінімального розміру орендної плати за земельні ділянки, земельні частки (паї) сільськогосподарського призначення, а також строків її виплати пропонується законопроектом № 10445.

Метою документа є підвищення соціального захисту власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення. Для її досягнення законопроектом пропонується внести зміни до ст. 288  ПКУ та ст. 21 Закону України «Про оренду землі», а саме: запровадити фіксований мінімальний розмір орендної плати за користування земельними ділянками, земельними частками (паями) сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян (не менше 7 % вартості земельної ділянки). Передбачається, що запровадження змін створить додаткові передумови захисту власників на отримання справедливого доходу від оренди їх майна, що знизить соціальну нап­ругу на селі, активізує попит та пожвавить економіку регіонів.