Аналитика

Спецмито при імпорті: порядок запровадження та справляння

16.09.2019 / 10:32
Спецмито при імпорті: порядок запровадження та справляння

Питання захисту національної промисловості від проявів недоброзичливої поведінки іноземних виробників товарів, аналогічних тим, що виробляють в нашій країні, на жаль, і досі є актуальним.

Для захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників при ввезенні товарів на митну територію України Законом № 332 та МКУ передбачено можливість запровадження справляння спеціального мита (незалежно від інших видів мита). Воно може виконувати функції як засобу захисту національного товаровиробника (коли товари ввозяться в Україну в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику), так і заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів ЗЕД України. У цих випадках спеціальне мито запроваджується відповідним рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісії).

1. На сьогодні з метою захисту внутрішнього ринку від надмірного імпорту діє Рішення Комісії № СП-419 (ним продовжено дію спеціальних заходів, застосованих Рішенням Комісії № СП-356), яким передбачено справляння спеціального мита при імпорті на митну територію України гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів, що класифікуються за кодом 3921 13 10 19 згідно з УКТ ЗЕД, незалежно від країни походження та експорту.

На товари, при ввезенні яких в Україну застосовується спеціальне мито, передбачене Рішенням № СП-419, потрібно подавати документи про походження. У разі їх відсутності випуск таких товарів у вільний обіг на митній території України здійснюється за умови сплати мита за відповідною ставкою.

Статтею 29 Закону № 959 передбачено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, за рішенням КМУ можуть застосовуватися заходи у відповідь.

Довідково

Спеціальне мито, встановлене Рішенням Комісії № СП-419, справляється (з урахуванням лібералізації) впродовж трьох етапів за ставками:
перший етап — з дня продовження спеціальних заходів (08.07.2019 р.) — 11,22 %;
другий етап — через 12 місяців з дня їх продовження — 10,66 % ;
третій етап — через 24 місяці з дня їх продовження — 10,13 %.
При цьому спеціальне мито не сплачується при імпорті в Україну товарів, країна походження яких є у переліку країн, визначених Рішенням № СП- 359.

2. Враховуючи продовження недружніх дій щодо України, що застосовуються державою, визнаною ВРУ державою-агресором (йдеться, зокрема, про розширення Урядом РФ визначеного постановою від 29.12.2018 р. № 1716-83 переліку заборонених до ввезення в РФ товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України; обмеження з 01.06.2019 р. вивезення окремих товарів паливно-енергетичного комплексу, зокрема, вугілля, палива та газу, з РФ на територію України шляхом запровадження видачі дозволів, Мінекономрозвитку РФ (постанова від 18.04.2019 р. № 460-25)), та необхідність вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних обставин в міжнародних відносинах, Уряд України прийняв Постанову № 624, якою з 01.08.2019 р. запроваджено спеціальне мито на важкі дистиляти (газойлі) та скраплені гази походженням з Російської Федерації при їх ввезенні на митну територію України.

Довідково

Ставки спеціального мита встановлені у відсотках до митної вартості товарів: для важких дистилятів (газойлів) за кодами 2710 19 43 00 — 2710 19 48 00 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту:
з 01.08.2019 р. — 3,75 %;
з 01.10.2019 р. — 4,25 %;
для скраплених газів, що класифікуються за кодами 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 12 97 00 та вуглеводнів за кодом 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД походженням з Російської Федерації, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту:
з 01.08.2019 р. — 1,75 %;
з 01.10.2019 р. — 3 %.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускають у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за вищезазначеними ставками.

Підтвердження походження товарів, які можуть підпадати під дію спецмита

Статтею 43 МКУ передбачено, що документами, які підтверджують країну походження товару, є: сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару. Країна походження товару заявляється (декларується) на митниці шляхом подання оригіналів документів про походження товару.

Якщо у контролюючого органу є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України, то документ, що підтверджує країну походження товару, має подаватися обов’язково (частина друга ст. 44 МКУ).

Таким чином, для забезпечення додержання вимог Постанови № 624 необхідна наявність оригіналу одного з документів, що підтверджує країну походження товару, про які йдеться у ст. 43 МКУ.

У випадках, коли в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митницею встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару додаткові відомості (частина восьма ст. 43 МКУ). Йдеться про ті відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості; фітосанітарних; ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару.

При виникненні сумнівів з приводу дійсності документів про походження товару чи достовірності відомостей, що в них містяться, контролюючий орган може звернутися до компетентного органу, що видав документ, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, із запитом про проведення перевірки цих документів про походження товару чи надання додаткових відомостей (частина перша ст. 45 МКУ).

Як бачимо, МКУ дає можливість отримати інформацію про країну походження товару, необхідну для застосування положень Постанови № 624.

Повернення надміру сплачених сум спецмита

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, як визначено частинами першою та третьою ст. 301 МКУ, здійснюється за Порядком № 643.

Крім того, повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі подання платником податків документів, що підтверджують наявність у нього на день подання до митниці митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів. Це передбачено п. 6 частини п’ятої ст. 301 МКУ.

Але необхідно враховувати, що режим найбільшого сприяння застосовується (відновлюється) до товарів за умови одержання органом доходів і зборів належним чином оформленого відповідного документа про їх походження не пізніше ніж через 365 днів від дня здійснення митного оформлення цих товарів (частина четверта ст. 48 МКУ).

Додатками I, II «Примітки» до Спеціального додатка K Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур визначено типову форму бланка сертифіката про походження загальної форми та правила його заповнення, при цьому в Додатку III зазначено, що правила оформлення сертифікатів про походження товарів (та за необхідності запитів щодо оформлення таких сертифікатів) установлюються на розсуд національних державних органів із відповідним врахуванням наведених вище «Приміток».

Тобто термін дії сертифікатів про походження загальної форми встановлюється відповідно до національного законодавства країни вивезення товарів (як правило, термін дії сертифіката становить 12 місяців з дати його видачі), а термін дії документів про походження, передбачених міжнародними угодами про вільну торгівлю, визначено цими угодами (сертифікат про походження форми СТ-1 — 12 місяців, форми EUR -1 — 4 місяці).

Отже, у разі подання вищезазначених документів про походження після здійснення митного оформлення товарів для відновлення режиму найбільшого сприяння повернення надміру сплачених сум спеціального мита здійснюється з урахуванням згаданих вище норм законодавства.

Використані матеріали

Закон № 332 — Закон України від 22.12.98 р. № 332-XIV«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». Закон № 959 — Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність». Постанова № 624 — постанова КМУ від 17.08.2019 р. № 624 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» (у редакції постанови КМУ від 24.08.2019 р. № 678). Рішення Комісії № СП-356 — рішення Комісії від 26.05.2016 р. № СП-356/2016/4411-05 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту». Рішення Комісії № СП-419 — рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 26.06.2019 р. № СП-419/2019/4411-03 «Про продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту». Порядок № 643 — Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затверджений наказом Мінфіну України від 18.07.2017 р. № 643