Аналитика

Зміст

30.09.2019 / 10:00

У ЦЕНТРІ УВАГИ

 • Відмивання доходів: в очікуванні спрощення процедури контролю
 • РРО: відтепер через смартфон
 • Міжнародний транзит: незабаром за новими правилами
 • Митний кодекс України: вже зараз англійською мовою

РЕПОРТАЖ

Український бізнес форум: про що потрібно знати українському підприємцю 

НОВИНИ

 • Огляд ІПК

ТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД

Дивіденди: оподаткування у роз’ясненнях ДФС

Влада КАРПОВА, канд. екон. наук, доцент кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. Семена Кузнеця

Чи можна виплачувати дивіденди при наявності непокритого збитку? У якій формі вони можуть виплачуватися? Чи поширюються обмеження при виплаті дивідендів готівкою? Як розраховується дивідендний аванс? Коли при виплаті дивідендів нараховується ПДВ? Як оподатковується їх виплата фізособі? Чи нараховується ЄСВ?

ТОЧКА ЗОРУ

Тіньова економіка: в лідерах — контрабанда, офшори та зарплати «у конвертах»

Олег ГЕТМАН, економіст, координатор економічних груп Економічної експертної платформи

Від чого найбільш потерпає бюджет України? Що спонукає громадян працювати у «тіні» та отримувати «чорний кеш»?

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» З «ВІСНИКОМ»

Актуальні питання з оподаткування прибутку підприємств

Світлана ТИМОЩУК, начальник відділу розгляду звернень Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДПС України

Відповіді на запитання з «гарячої лінії», яка відбулася 19.09.2019 р.

 • Чи матиме право платник податку на прибуток у декларації за 2019 рік прийняти рішення  про незастосування коригувань фінрезультату на податкові різниці зважаючи на те, що у 2018 р. він мав перевищення 20-мільйонної межі обсягу річного доходу, а у 2019 році обсяг доходів не перевищить 20 млн грн? 
 • Чи може підприємство амортизувати у податковому обліку виробничі ОЗ, що знаходяться на консервації/капітальному ремонті, якщо таке підприємство веде облік за МСБО?
 • Чи підлягає коригуванню фінрезультат, якщо підприємство сплатило на користь «єдинника» суму простроченого боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми? 
 • До якої групи основних засобів для нарахування податкової амортизації слід віднести самохідний автонавантажувач? 
 • Як виправити помилку, якщо у декларації за І квартал 2019 р.  помилково у рядку 03 РІ не перенесено збитки за 2018 рік, а задекларовано прибуток і сплачено податок?
 • Якщо за результатом перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки), то як заповнювати декларацію? 
 • Чи вважаються контрольованими господарські операції сільськогосподарського товаровиробника — платника єдиного податку четвертої групи, здійснені з нерезидентом — пов’язаною особою?
 • На яку суму і в якому звітному періоді потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, якщо сума безповоротної фіндопомоги, надана у І кварталі 2019 р. неприбутковій організації, становила 100 000 грн, а оподатковуваний  прибуток підприємства за попередній рік — 520 000 грн? 
 • До якої групи ОЗ для цілей амортизації у податковому обліку слід віднести повторне поліпшення ОЗ, що орендується?
 • Чи може платник податків після подання річної декларації (за 2018 рік) змінити рішення про непроведення коригувань фінрезультату до оподаткування?

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Спільний транзит: Україна запроваджує європейську практику

Ірина МЕСЕЧА, головний державний інспектор відділу організації переміщення та контролю за доставкою товарів  Управління організації контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС України

Коли запрацює Закон про «митний безвіз»? Що отримають вітчизняні суб’єкти ЗЕД з його запровадженням?

 

Декриміналізація фіктивного підприємництва: яка альтернатива?

Вікторія ГОРОЖАНОВА, адвокат

Як полегшить життя бізнесу вилучення з Кримінального кодексу ст. 205? Які штрафи доведеться сплатити за ухилення від сплати податків?

[НЕ]ОФІЦІЙНА ДУМКА

Забезпечувальні платежі: чи оподатковувати ПДВ? 

 • ІПК від 25.10.2018 р. № 4550/6/99-99-15-03-02- 15/ІПК
 • Точка зору /Віталій СМЕРДОВ/

Чи включаються до бази оподаткування ПДВ забезпечувальні або гарантійні платежі у будівництві?

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Поворотна фіндопомога: в яких випадках внесення до додаткового капіталу є складовою об’єкта оподаткування податком на прибуток, а в яких — ні?

Тарас КОВАЛЬ, адвокат

Про що слід подбати платнику, аби внесок до статутного капіталу у вигляді поворотної фінансової допомлги не став об’єктом оподаткування податком на прибуток?

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Туристичний збір: коли і як звітувати за новою формою декларації

Вікторія ПОПОВА, заступник начальника відділу методології ресурсних платежів, рентної плати та місцевих податків і зборів з юридичних осіб Управління адміністрування ресурсних платежів, рентної плати та місцевих податків і зборів з юридичних осіб Департаменту адміністрування податків ДПС України

Що змінилося у справлянні туристичного збору? Коли вперше необхідно подавати декларацію за новою формою? Які особливості її заповнення?

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Погашення боргів: податкові наслідки для банку та громадянина

Борис БІДІЙ, старший юрист

Якщо банк простив фізичній особі суму непогашеного нею кредиту, то чи має така особа сплачувати ПДФО? Чи є додатковим благом сума несплачених процентів за таким кредитом? Яка позиція суду з цих питань?

МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Рахунки за кордоном: ТОП-проблем з іноземними банками

Марина БРУЗЕЛЬ, практикуючий консультант з міжнародного податкового планування господарської діяльності

Які ситуації можуть виникати під час відкриття рахунку за кордоном та як їх вирішити? Через що у відкритті рахунку можуть відмовити? Коли банк може закрити рахунок?

СУДОВА ПРАКТИКА

Податкові спори: огляд практики Верховного Суду

Вікторія АЛЕКСЄЄВА, консультант з питань оподаткування

 • Статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю
 • Несплата контрагентом податку до бюджету тягне відповідальність та негативні наслідки саме для такої особи
 • Операції з міжнародного перевезення вантажів, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом, оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ
 • Право встановлення тимчасової споруди має також особа, яка не є власником землі або землекористувачем
 • Поняття «арешт коштів на рахунках» та «зупинення видаткових операцій на рахунках» мають однакове значення з точки зору їх застосування як примусового заходу
 • Наявність податкового боргу не є безумовною підставою для адміністративного арешту коштів на рахунку
 • Зміст операції є одним із визначальних факторів для обрання ставки податку та визнання режиму оподаткування
 • Наявність ділової мети — обов’язкова умова для можливості правомірного формування податкового кредиту
 • ПКУ визначено різні алгоритми дій як у разі недопуску податкового керуючого для здійснення опису майна, так і  перешкоджання виконанню таким керуючим своїх повноважень

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ

Податок на доходи фізичних осіб

Світлана ВОЛОДИМИРОВА,  заступник начальника відділу адміністрування податків з громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, Управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків самозайнятих осіб Департаменту адміністрування податків ДПС України

 • Чи має право платник податку на податкову знижку, якщо у 2018 році він сплачував за «виховання та навчання»  своєї дитини у приватному дошкільному закладі? 

Єдиний соціальний внесок

Валентина БОРШОВСЬКА, заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України

 • Як у таблиці 5 Звіту з ЄСВ відобразити зміну посади працівника? 

Пенсійне забезпечення

Галина МАСТЮГІНА, заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

 • Коли особа, яка раніше від установленого пенсійного віку  достроково вийшла на пенсію, отримуватиме повну пенсію?
 • Чому розмір пенсії жінки, яка  має  стаж більше 35 років, мінімальний? 
 • Чи передбачено проведення перерахунку раніше призначених пенсій держслужбовцям? 

 

Огляд відповідей ДФС 

Підготовлено за поточними матеріалами загальнодоступного інформаційно-довідковогоресурсу (ЗІР), вересень, частина IV

ДОВІДКОВО

 • Календар бухгалтера на жовтень 2019 року
 • Курс валют