Аналитика

Огляд відповідей ДПС, жовтень, частина ІІ

15.10.2019 / 10:16

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.04

Оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (заповнення звітності)

 

Які особи та яким чином можуть отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабміну від 13.07.2016 р. № 440.

Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

На сьогодні здійснюються заходи щодо можливості отримання витягу або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (меню «Листування з ДПС»)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ

 

Як оподатковується ПДФО та за якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ сума, яка перевищує трикратний розмір мінімальної заробітної плати, сплачена 
юрособою або фізособою на користь 
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізособи (працівника)?

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що не перевищує трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 році  — 12 519 грн) за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки фізичної особи (працівника), не включається до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи. При цьому сума коштів, сплачених такою особою (роботодавцем) за навчання фізичної особи (працівника) в частині перевищення суми, визначеної пп. 165.1.21 ст. 165 ПКУ, оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «145»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.06

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

Яким чином та в який термін  реєструється книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) у паперовому вигляді в контролюючому органі?

 

У разі обрання платником податку ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) (далі — книга) в паперовому вигляді:

платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

книга, прошнурована та пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

З урахуванням типової інформаційної картки адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку», затвердженої наказом ДФС України від 19.04.2019 р. № 320, строк надання адміністративної послуги становить один робочий день. Книга подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку через ДПІ, утворені у складі ГУ ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Як проводиться видача готівки здавальникам сільськогосподарської продукції, підприємством- заготівником?

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. 

До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, здійснюють видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської продукції за відомостями, у яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції та сума виплаченої готівки, що підписуються здавальником

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

Чи можуть бути переведені резидентом-позичальником боргові кредитні зобов’язання в іноземній валюті перед нерезидентом на іншого резидента або нерезидента?

Законом України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» не передбачено обмежень щодо можливості переведення резидентом-позичальником боргових кредитних зобов’язань в іноземній валюті перед нерезидентом на іншого резидента

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.05

Дата виникнення податкових зобов’язань та порядок обчислення акцизного податку

 

У декларації якого звітного періоду відображаються обсяги пального за складеними акцизними накладними/розрахунками коригування, якщо дата їх складання та дата реєстрації в ЄРАН припадають на різні звітні періоди, та як відображаються обсяги пального за складеними розрахунками коригування до акцизних накладних у зв’язку із збільшенням/зменшенням обсягу отриманого/реалізованого пального?

У декларації акцизного податку (далі — Декларація) відображаються акцизні накладні/розрахунки коригування, які зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) того звітного періоду, за який подається Декларація, в тому числі ті, що складені у двох примірниках — у разі реєстрації в ЄРАН другого примірника того звітного періоду, за який подається Декларація.

При цьому відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється у таких графах додатка 11 до Декларації:

у графі 4 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вхідних (отриманих) акцизних накладних;

у графі 5 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вихідних (надісланих) акцизних накладних

116.07

Складання та подання звітності

 

За який період уперше подається декларація акцизного податку за формою зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 08.05.2019 р. № 189?

Платники акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 08.05.2019 р. № 189, не пізніше 21.10.2019 р. за звітний період — вересень 2019 року

 

Як при заповненні додатка 6 до декларації акцизного податку слід поділяти алкогольні напої на лікеро-горілчану продукцію, виноробну продукцію, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше, пиво?

Форма декларації акцизного податку (далі — Декларація), Порядок її заповнення та подання (далі — Порядок) затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 14.

Пунктом 9 розділу V Порядку передбачено, що розділ I додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до Декларації (далі — Додаток 6) заповнюється при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну.

У графі 2 розділу I «Вид підакцизних товарів» Додатка 6 вказується назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 ст. 215 ПКУ віднесено до підакцизних.

При цьому підакцизні товари підлягають відображенню в Додатку 6 так:

рядок 1 — лікеро-горілчана продукція. У цьому рядку зазначаються горілки та лікеро-горілчані напої. Горілки поділяються на горілки та горілки особливі. Лікеро-горілчані напої в свою чергу поділяються на групи: лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні. Також у цьому рядку зазначаються слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 % об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю, зокрема: «SHAKE», «Лонгер», «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік», «Рево» тощо;

рядок 2 — виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше. Виноробна продукція — вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід.

На підставі цього у рядку 2 зазначають інші алкогольні напої, отримані шляхом переробки та збродження плодів та ягід, соків плодово-ягідних за спеціальною технологією міцністю до 8,5 % об’ємних одиниць, а саме: сидри, перрі тощо. Також у рядку 2 вказують інші спиртові дистиляти — віскі, ром, джин, текіла, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше та інші товари, які не відносяться до рядка 1;

рядок 3 — пиво. Пиво — насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 % об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. У цьому рядку зазначають пиво, пиво спеціальне — «BEERMIX». При цьому пиво безалкогольне, яке зазначено у товарній позиції 2202 згідно з УКТ ЗЕД, не є підакцизним товаром.

Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» декларації акцизного податку заповнюється на підставі Додатка 6

 

До якого контролюючого органу повинні подавати податкові декларації акцизного податку суб’єкти господарювання, які реалізують пальне (за основним місцем обліку чи за місцезнаход­женням пунктів продажу)?

Декларація акцизного податку подається суб’єктом господарювання до контролюючого органу за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання платником акцизного податку. 

Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців

 

Скільки декларацій акцизного податку та додатків 6 до них потрібно подавати до контролюючого органу суб’єкту господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів в декількох пунктах продажу (в тому числі розташованих в населених пунктах з різними КОАТУУ), які обслуговуються в одному або декількох контролюючих органах?

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території, підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування 
(один код КОАТУУ), складає та подає декларацію акцизного податку (далі — Декларація) та заповнює один додаток 6 «Розрахунок сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (далі — додаток 6) до Декларації відповідно до цього КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на територіях, підпорядкованих різним органам самоврядування (різні коди КОАТУУ), що обслуговуються різними контролюючими органами, складає та подає Декларацію до кожного контролюючого органу та заповнює додаток 6 до Декларації окремо за кожним КОАТУУ.

Якщо у суб’єкта господарювання пункти продажу розташовані в декількох органах самоврядування (різні коди КОАТУУ), які обслуговуються одним контролюючим органом, платник подає до такого контролюючого органу одну декларацію з кількістю додатків 6, що відповідає кількості кодів КОАТУУ

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Як (автоматично чи шляхом ручного вводу самостійно платником) присвоюється послідовний порядковий номер резервуара з метою його уніфікованої нумерації?

Уніфікованою нумерацією акцизних складів є автоматичне присвоювання в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового уніфікованого номера кожному акцизному складу.

Уніфікованою нумерацією резервуарів є присвоювання розпорядником акцизного складу уніфікованого номера кожному резервуару послідовного порядкового номера, який містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів), не може починатися з «0» та складається з двох частин, розмежованих знаком дробу:

у першій частині проставляється послідовний порядковий номер резервуара;

у другій частині проставляється порядковий номер акцизного складу, на якому розташований такий резервуар.

Інформація про розташовані на акцизному складі резервуари з уніфікованою нумерацією вноситься до електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі інформацією про відповідальних осіб розпорядників акцизних складів шляхом ручного введення даних

116.12

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Яка відповідальність передбачена за необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі?

Пунктом 1281.1 ст. 128ПКУ передбачено, зокрема, що необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 000 грн за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу та/або незареєстрований витратомір-лічильник.

Повторне протягом року вчинення на тому самому акцизному складі будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим п. 1281.1 ст. 1281 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 000 грн за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу, та/або незареєстрований витратомір-лічильник.

При цьому згідно з п. 18 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ норми ст. 128ПКУ застосовуються:

з 01.07.2019 р. — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 м3;

з 01.10.2019 р. — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3;

з 01.01.2020 р. — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1 000 м3

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

 

Хто має право накладати кваліфікований електронний підпис на акцизні накладні/розрахунки коригування?

На складені акцизні накладні/розрахунки коригування накладаються спочатку кваліфікований електронний підпис посадової особи платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, яка відповідає за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, або керівника чи уповноваженої особи, а потім кваліфікована електронна печатка платника акцизного податку (за наявності). Платник акцизного податку, що є фізичною особою — підприємцем, накладає спочатку кваліфікований електронний підпис фізичної особи — підприємця чи уповноваженої особи, а потім — кваліфіковану електронну печатку платника акцизного податку (за наявності).

У разі складення акцизної накладної у двох примірниках платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає кваліфікований електронний підпис на перший та другий примірники акцизної накладної. Перший примірник акцизної накладної надсилається для реєстрації до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — ЄРАН), а другий примірник — платнику акцизного податку — отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на нього власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та після отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний надсилає його для реєстрації до ЄРАН.

 

 

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку — отримувачем пального або спирту етилового (якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального або спирту етилового) платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає на складений у двох примірниках розрахунок коригування кваліфікований електронний підпис та надсилає такий розрахунок коригування платнику акцизного податку — отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на отримані примірники розрахунку коригування власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та надсилає його для реєстрації до ЄРАН

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.13

Інші питання

 

Чи має можливість платник податків сформувати та відправити заяву за формою  № 1-РПП в електронній формі через «Єдине вікно подання електронної звітності» або Електронний кабінет?

Можливість подання платниками податків в електронній формі заяви за формою № 1-РПП через спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» або інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет» буде реалізовано після внесення змін до програмного забезпечення

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.10

Окремі норми щодо відповідальності платників податків

 

Чи застосовується штраф при самостійному виправленні у Звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення інформації (код особи, код пов’язаності, код типу предмета операції, код сторони операції тощо) або при виявленні такої невідповідності контролюючим органом, але при цьому інформація щодо найменування особи — сторони контрольованої операції та вартісний показник контрольованих операцій не змінюється?

ПКУ не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні Звіту про КО, що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті.

Звертаємо увагу, що кожний конкретний випадок розглядається окремо, враховуючи фактичні обставини справ та дані про контрольовані операції та виправлені показники.

Що стосується уточнення показників у документації з трансфертного ціноутворення, ПКУ не передбачено окремого порядку її складення, тому інформація повинна відповідати вимогам, визначеним пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

401.02

Порядок отримання електронних довірчих послуг

 

Чи є платними послуги 
з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у Кваліфікованого надавача 
ЕДП ІДД ДПС?

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ІДД ДПС здійснює формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на безоплатній основі

 

Чи необхідно отримувати нові кваліфіковані сертифікати відкритих ключів у разі зміни основного місця обліку суб’єкта господарювання чи фізичної особи?

У разі зміни місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять неактуальну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

401.03

Використання, блокування, поновлення, скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

 

Де можна ознайомитися з інформацією про діючі/скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів?

Ознайомитися з інформацією про діючі/скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, отриманих у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, можна на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС