Аналитика

Безповоротна фіндопомога: застосування ознаки ділової мети ПКУ не передбачено

28.10.2019 / 09:54
Безповоротна фіндопомога: застосування ознаки ділової мети ПКУ не передбачено

Тарас КОВАЛЬ, адвокат

При розгляді звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток, податковим органом в ІПК від 30.09.2019 р. № 475/6/99-00-07-02-02-15/ІПК зроблено такі висновки:

 • положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток;
 • такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку;
 • ПКУ з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток.

Висновки обґрунтовано, серед іншого, посиланням на підпункти 14.1.231, 14.1.257 ст. 14, пп. 134.1.1 ст. 134, підпункти 140.5.9, 140.5.10 ст. 140, п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Погоджуючись із висновками податкового органу, слід звернути увагу на таке:

 • природа безповоротної фіндопомоги відіграє важливу роль як у її відображенні за правилами бухобліку, так і з метою адміністрування податків. У ситуації, наведеній в ІПК, йдеться про двох платників податку на прибуток на загальних підставах. Утім нічого не зазначено про природу безповоротної фіндопомоги, а саме внаслідок чого вона виникла: безповоротна позика, дарування, строк давності за розрахунками минув тощо. З податкової точки зору те, що платники вважають безповоротною фіндопомогою, на практиці такою може не виявитися без належного її документального оформлення та підтвердження. Наприклад, договір дарування коштів на суму, що перевищує п’ятде­сятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (понад 850 грн), складається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;
 • форма погодження надання безповоротної допомоги між платниками податку на прибуток. Спеціальні закони, як, наприклад, Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон про ТОВ), можуть містити положення про порядок здійснення платниками податку на прибуток правочинів, які на перший погляд не мають жодного відношення до питань оподаткування. Приміром, статті 44 і 46 Закону про ТОВ містять положення про значний правочин і порядок його погодження виключно загальними зборами учасників. Відсутність такого погодження може мати наслідком невизнання витрат у надавача безповоротної фіндопомоги, а відповідно — заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток у періоді її надання отримувачу;
 • розумна економічна причина (ділова мета). Описаний в ІПК запит і відповідь на нього дають підстави вважати, що на сьогодні немає причин для застосування ознаки ділової мети до відносин між платниками податку на прибуток на загальних підставах з надання безповоротної фіндопомоги, оскільки надавач визнає витрати з метою оподаткування і відповідно отримувач — доходи.

Однак щодо обмовки «на сьогодні» слід звернути увагу, що такий підхід може змінитися після прийняття Верховною Радою законопроектів № 1210 та № 1210-1, якими передбачено розширення поняття «розумна економічна причина (ділова мета)» для цілей податкового адміністрування, а саме, коли «головною ціллю або однією із головних цілей операції, та/або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків».

Таким чином, даючи відповідь на запитання, що потрібно знати платникам податку на прибуток про відносини з надання безповоротної фіндопомоги одним платником іншому, слід мати на увазі, що:

 • належне документальне оформлення і підтвердження господарської операції з надання й отримання безповоротної фіндопомоги дають змогу впевнитися як платникам, так і переконати податковий орган у разі перевірки, що зазначена господарська операція є безповоротною фіндопомогою з метою податкового адміністрування;
 • у деяких випадках, встановлених іншими законами, потрібно враховувати положення — спеціальні правила, які мають вплив на податкове адміністрування;
 • на сьогодні ПКУ не містить жодних вимог щодо застосування ознаки ділової мети до безповоротної фіндопомоги, що надається й отримується платниками податку на прибуток на загальних підставах. Утім найближчим часом зазначене може змінитися у разі внесення до ПКУ змін, передбачених законопроектами № 1210 і № 1210-1, які розширюють поняття та можливості застосування ознаки «ділова мета» до господарських операцій, зокрема, платників податку на прибуток.

Довідково

Безповоротна фіндопомога: фінрезультат не коригується

Індивідуальна податкова консультація від 30.09.2019 р. № 475/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток підприємств на загальних підставах, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 цього пункту.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

При цьому положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Щодо застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги з метою оподаткування податком на прибуток.

Відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 Кодексу розумна економічна причина (ділова мета) — причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Слід зазначити, що Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.