Аналитика

Огляд відповідей ДПС, жовтень, частина ІV

28.10.2019 / 10:06

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Як виправити помилку, допущену в полі «Номер філії» податкової накладної?

Якщо при складанні податкової накладної допущено помилку в полі «Номер філії», то з метою її виправлення платнику податку необхідно на дату виявлення такої помилки скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а поле «Номер філії» заповнюється без помилок. При цьому таблична частина розділів А та Б не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.02

Об’єкт оподаткування

 

Як при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств враховуються суми ПДВ?

При визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств суми ПДВ відображаються при формуванні фінансового результату за правилами бухгалтерського обліку

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.28

Окремі норми щодо відповідальності фізичних осіб

 

Хто є відповідальним за сплату ПДФО, якщо при отриманні свідоцтва про право на спадщину нерезидент-спадкоємець попередньо не сплатив (не в повному обсязі сплатив) ПДФО?

Спадкоємець-нерезидент зобов’язаний сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах — до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, в іншому випадку такий спадкоємець не отримує від нотаріуса (уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування) свідоцтво про право на спадщину. При цьому відповідальною особою за сплату ПДФО є саме цей спадкоємець-нерезидент

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.07

Порядок реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю

 

Чи передбачена відповідальність за втрату реєстраційного посвідчення на РРО?

Нормами чинного законодавства відповідальності до суб’єктів господарювання за втрату реєстраційного посвідчення на РРО не передбачено. При цьому суб’єкт господарювання, який втратив реєстраційне посвідчення, повинен подати у зазначений термін до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» з метою його поновлення

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.10

Відповідальність

 

Чи застосовується до посадових осіб юридичних осіб адміністративна відповідальність за порушення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів?

За порушення граничних термінів розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до посадових осіб юридичних осіб адміністративна відповідальність не застосовується

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.01

Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального

 

Який розмір та порядок сплати за ліцензію на виробництво пального?

Ліцензія на виробництво пального видається терміном на п’ять років, плата за неї справляється щорічно. Річну плату за ліцензію встановлено в розмірі 780 грн. Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії

115.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Які документи має подати суб’єкт господарювання для внесення змін у додаток до ліцензії на роздрібну торгівлю пальним у разі зміни даних щодо РРО (КОРО), через які здійснюється реалізація пального, та в який термін орган ліцензування вносить такі зміни?

Для внесення змін у додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями щодо РРО/КОРО необхідно подати заяву довільної форми із зазначенням адреси місця торгівлі, переліку РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та інформацію про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, дату початку їх обліку в органах ДПС, а також документи, які потребують внесення змін (ліцензія з додатком).

Орган ліцензування на підставі такої заяви протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання переоформлену ліцензію з урахуванням змін (у разі якщо в результаті внесення таких змін у суб’єкта господарювання кількість РРО (КОРО) залишається незмінною або зменшується).

У разі якщо в результаті внесення таких змін у суб’єкта господарювання передбачено збільшення кількості РРО (КОРО), то такий суб’єкт господарювання додатково повинен внести плату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в розмірі, передбаченому ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»

 

Які документи та до якого контролю­ючого органу потрібно подавати суб’єкту господарювання для внесення відмітки про чергову сплату за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) та в який строк контролюючий орган проставляє відмітку на ліцензії?

Cуб’єкту господарювання для внесення відмітки на ліцензії щодо продовження її дії необхідно звернутись до органу ліцензування із заявою, до якої додати оригінал ліцензії та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Органом ліцензування розгляд заяв щодо внесення відмітки про поточне (щоквартальне) внесення плати за ліцензію розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.02

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового

 

Чи передбачена можливість поповнен­ня (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному складі?

Формою заявки на поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового не передбачена можливість поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному складі. Поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового можливе виключно на акцизному складі

116.13.03

Акцизні накладні

 

При здійсненні яких операцій зі спиртом етиловим суб’єкт господарювання зобов’язаний складати акцизні накладні та у які строки?

Акцизна накладна (далі — АН) форми «С» складається у разі реалізації спирту етилового особами, які, зокрема, ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України спирт етиловий, здійснюють реалізацію спирту етилового та які визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

АН форми «С» складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового. АН може бути складена за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового, втраченого протягом такого місяця.

Під час ввезення спирту етилового на митну територію України (імпорту) АН складається в одному примірнику та реєструється в ЄРАН не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.01

Платники податку

 

Чи є платниками екологічного податку філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?

До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.04

Звітність

 

За який податковий (звітний) період уперше подається декларація з туристичного збору за формою у редакції наказу Мінфіну від 08.05.2019 р. № 186?

Податкова декларація з туристичного збору за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636, вперше подається за ІІІ квартал 2019 року.

Роз’яснення всім контролюючим органам щодо запровадження нової форми податкової декларації з туристичного збору надано листом від 30.09.2019 р. № 2140/7/99-00-04-04-03-18

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Як визначається фактична ціна реалізації для вуглеводневої сировини (нафти, конденсату, газу природного)?

Фактична ціна реалізації для вуглеводневої сировини (нафти, конденсату, газу природного) визначається відповідно до абзаців другого або шостого, або сьомого п. 252.8 ст. 252 ПКУ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02

Загальні питання щодо податкової звітності

 

Як складається та який термін надання до органу ДПС ліквідаційного балансу ЮО?

До зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає до органів ДПС податкову звітність за останній звітний період до затвердження ліквідаційного балансу. Ліквідаційною комісією або ліквідатором юридичної особи складається проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс.

У ліквідаційному балансі відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов’язань, які призвели до відсутності активів, власного капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу. Ліквідаційний баланс після його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, подається до органу ДПС за основним місцем обліку платника

135.03

Податкова звітність в електронному вигляді

 

Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді у разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) керівника або головного бухгалтера?

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Згідно з абзацом другим пп. 48.5.1 ст. 48 ПКУ достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі кваліфікованого електронного підпису платника податку.

Відповідно до п. 11 розділу ІІІ Порядку № 557 для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку № 557) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі — Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 557. 

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них — КЕП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності) (п. 12 розділу ІІІ Порядку № 557)

135.05.

Листування з платником податків

 

Як оформлюються листи, запити (у тому числі якою мовою), адресовані контролюючим органам від платників податків (ЮО, самозайнятих осіб) та які строки їх розгляду?

Оформлення листів, запитів (крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі) від юридичних осіб та самозайнятих осіб (далі — Звернення) здійснюється з урахуванням норм ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». 

У Зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання самозайнятої особи (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи) та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному Зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення мають складатися державною (офіційною) мовою та адресуються органам ДПС, їх посадовим особам, якщо порушені у ньому питання належать до їх компетенції. 

Звернення органами ДПС розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.03

База нарахування

 

Чи є базою нарахування ЄСВ суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу?

На суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу ЄСВ не нараховується

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску роботодавцями

 

Який термін сплати ЄСВ роботодавцями при нарахуванні фізичній особі суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами?

Роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ при кожній виплаті фізичній особі суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами одночасно з такими виплатами. Якщо сума винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами нарахована, але не виплачена, то ЄСВ, нарахований за календарний місяць, сплачується не пізніше 20 числа (для гірничих підприємств — не пізніше 28 числа) наступного місяця

 

 

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Як виправити помилку, допущену в полі «Номер філії» податкової накладної?

Якщо при складанні податкової накладної допущено помилку в полі «Номер філії», то з метою її виправлення платнику податку необхідно на дату виявлення такої помилки скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а поле «Номер філії» заповнюється без помилок. При цьому таблична частина розділів А та Б не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.02

Об’єкт оподаткування

 

Як при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств враховуються суми ПДВ?

При визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств суми ПДВ відображаються при формуванні фінансового результату за правилами бухгалтерського обліку

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.28

Окремі норми щодо відповідальності фізичних осіб

 

Хто є відповідальним за сплату ПДФО, якщо при отриманні свідоцтва про право на спадщину нерезидент-спадкоємець попередньо не сплатив (не в повному обсязі сплатив) ПДФО?

Спадкоємець-нерезидент зобов’язаний сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах — до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, в іншому випадку такий спадкоємець не отримує від нотаріуса (уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування) свідоцтво про право на спадщину. При цьому відповідальною особою за сплату ПДФО є саме цей спадкоємець-нерезидент

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.07

Порядок реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю

 

Чи передбачена відповідальність за втрату реєстраційного посвідчення на РРО?

Нормами чинного законодавства відповідальності до суб’єктів господарювання за втрату реєстраційного посвідчення на РРО не передбачено. При цьому суб’єкт господарювання, який втратив реєстраційне посвідчення, повинен подати у зазначений термін до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» з метою його поновлення

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.10

Відповідальність

 

Чи застосовується до посадових осіб юридичних осіб адміністративна відповідальність за порушення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів?

За порушення граничних термінів розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до посадових осіб юридичних осіб адміністративна відповідальність не застосовується

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.01

Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального

 

Який розмір та порядок сплати за ліцензію на виробництво пального?

Ліцензія на виробництво пального видається терміном на п’ять років, плата за неї справляється щорічно. Річну плату за ліцензію встановлено в розмірі 780 грн. Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії

115.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Які документи має подати суб’єкт господарювання для внесення змін у додаток до ліцензії на роздрібну торгівлю пальним у разі зміни даних щодо РРО (КОРО), через які здійснюється реалізація пального, та в який термін орган ліцензування вносить такі зміни?

Для внесення змін у додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями щодо РРО/КОРО необхідно подати заяву довільної форми із зазначенням адреси місця торгівлі, переліку РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та інформацію про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, дату початку їх обліку в органах ДПС, а також документи, які потребують внесення змін (ліцензія з додатком).

Орган ліцензування на підставі такої заяви протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання переоформлену ліцензію з урахуванням змін (у разі якщо в результаті внесення таких змін у суб’єкта господарювання кількість РРО (КОРО) залишається незмінною або зменшується).

У разі якщо в результаті внесення таких змін у суб’єкта господарювання передбачено збільшення кількості РРО (КОРО), то такий суб’єкт господарювання додатково повинен внести плату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в розмірі, передбаченому ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»

 

Які документи та до якого контролю­ючого органу потрібно подавати суб’єкту господарювання для внесення відмітки про чергову сплату за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) та в який строк контролюючий орган проставляє відмітку на ліцензії?

Cуб’єкту господарювання для внесення відмітки на ліцензії щодо продовження її дії необхідно звернутись до органу ліцензування із заявою, до якої додати оригінал ліцензії та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Органом ліцензування розгляд заяв щодо внесення відмітки про поточне (щоквартальне) внесення плати за ліцензію розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.02

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового

 

Чи передбачена можливість поповнен­ня (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному складі?

Формою заявки на поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового не передбачена можливість поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному складі. Поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового можливе виключно на акцизному складі

116.13.03

Акцизні накладні

 

При здійсненні яких операцій зі спиртом етиловим суб’єкт господарювання зобов’язаний складати акцизні накладні та у які строки?

Акцизна накладна (далі — АН) форми «С» складається у разі реалізації спирту етилового особами, які, зокрема, ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України спирт етиловий, здійснюють реалізацію спирту етилового та які визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

АН форми «С» складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового. АН може бути складена за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового, втраченого протягом такого місяця.

Під час ввезення спирту етилового на митну територію України (імпорту) АН складається в одному примірнику та реєструється в ЄРАН не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.01

Платники податку

 

Чи є платниками екологічного податку філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?

До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками екологічного податку за здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.04

Звітність

 

За який податковий (звітний) період уперше подається декларація з туристичного збору за формою у редакції наказу Мінфіну від 08.05.2019 р. № 186?

Податкова декларація з туристичного збору за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636, вперше подається за ІІІ квартал 2019 року.

Роз’яснення всім контролюючим органам щодо запровадження нової форми податкової декларації з туристичного збору надано листом від 30.09.2019 р. № 2140/7/99-00-04-04-03-18

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Як визначається фактична ціна реалізації для вуглеводневої сировини (нафти, конденсату, газу природного)?

Фактична ціна реалізації для вуглеводневої сировини (нафти, конденсату, газу природного) визначається відповідно до абзаців другого або шостого, або сьомого п. 252.8 ст. 252 ПКУ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02

Загальні питання щодо податкової звітності

 

Як складається та який термін надання до органу ДПС ліквідаційного балансу ЮО?

До зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає до органів ДПС податкову звітність за останній звітний період до затвердження ліквідаційного балансу. Ліквідаційною комісією або ліквідатором юридичної особи складається проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс.

У ліквідаційному балансі відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподілення активів, власного капіталу та погашення (списання) зобов’язань, які призвели до відсутності активів, власного капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу. Ліквідаційний баланс після його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, подається до органу ДПС за основним місцем обліку платника

135.03

Податкова звітність в електронному вигляді

 

Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді у разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) керівника або головного бухгалтера?

Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Згідно з абзацом другим пп. 48.5.1 ст. 48 ПКУ достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі кваліфікованого електронного підпису платника податку.

Відповідно до п. 11 розділу ІІІ Порядку № 557 для надання права підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу ІІІ Порядку № 557) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі — Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 557. 

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них — КЕП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності) (п. 12 розділу ІІІ Порядку № 557)

135.05.

Листування з платником податків

 

Як оформлюються листи, запити (у тому числі якою мовою), адресовані контролюючим органам від платників податків (ЮО, самозайнятих осіб) та які строки їх розгляду?

Оформлення листів, запитів (крім звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі) від юридичних осіб та самозайнятих осіб (далі — Звернення) здійснюється з урахуванням норм ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». 

У Зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання самозайнятої особи (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи) та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному Зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення мають складатися державною (офіційною) мовою та адресуються органам ДПС, їх посадовим особам, якщо порушені у ньому питання належать до їх компетенції. 

Звернення органами ДПС розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.03

База нарахування

 

Чи є базою нарахування ЄСВ суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу?

На суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу ЄСВ не нараховується

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску роботодавцями

 

Який термін сплати ЄСВ роботодавцями при нарахуванні фізичній особі суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами?

Роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ при кожній виплаті фізичній особі суми винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами одночасно з такими виплатами. Якщо сума винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами нарахована, але не виплачена, то ЄСВ, нарахований за календарний місяць, сплачується не пізніше 20 числа (для гірничих підприємств — не пізніше 28 числа) наступного місяця