Аналитика

Огляд відповідей ДПС, жовтень, частина V

04.11.2019 / 10:15

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Який порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної за щоденними підсумками операцій, складеної без факту здійснення господарської операції та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних?

У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної за щоденними підсумками операцій, складеної без факту здійснення господарської операції та зареєстрованої в ЄРПН, зазначається:

у полі «Дата складання» дата, на яку було виявлено помилку;

у верхній лівій частині проставляється відповідна позначка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) — покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється;

в табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема, в розділі Б зазначаються:

у графі 1.1 — номер за порядком;

у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, складеної за щоденними підсумками, який коригується;

у графі 2.1 — код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів);

у графі 2.2 — номер за порядком групи коригування;

значення граф 3 — 6 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5 рядка податкової накладної, що коригується;

якщо в податковій накладній, складеній за щоденними підсумками, заповнено графи «Кількість (об’єм, обcяг)» (графа 6) та «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ» (графа 7), то у розрахунку коригування у графі 7 зазначається зі знаком «–» значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується, а у графі 8 — значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується (при цьому знак «–» у цій графі не вказується). Якщо в податковій накладній, складеній за щоденними підсумками графи 6 та 7 не було заповнено, то у розрахунку коригування графи 7 та 8 не підлягають заповненню (залишаються пустими);

графи 9 — 10 залишаються незаповненими;

значення граф 11, 12, 15 відповідає значенням відповідно до граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної, складеної за щоденними підсумками, що коригується;

у графі 13 зі знаком «–» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 14 — сума ПДВ з графи 11 податкової накладної зі знаком «–».

Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку коригування до такої податкової накладної не заповнюється.

Розділ «А» розрахунку коригування заповнюється в загальному порядку

101.17

Електронне адміністрування

 

Які реквізити слід зазначати у полях платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у зв’язку із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку (IBAN)?

При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN:

у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунку за стандартом IBAN;

у полі «Код банку» зазначається нуль;

у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок»

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.23

Звітність

102.23.02

Заповнення звітності

 

За якими формами платниками податку на прибуток складається ліквідаційний баланс та в який термін подається до органу ДПС?

Ліквідаційний баланс складається:

юридичними особами всіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) за формою № 1;

мікропідприємствами, малими підприємствами, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, за формою № 1-м або № 1-мс;

суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі за формою № 1-дс;

банками за формою, затвердженою Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

При цьому ліквідаційний баланс подається до органу ДПС за основним місцем обліку платника після його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.07

Порядок обчислення суми податку

 

В який термін необхідно подати уточнюючу декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі зміни бази оподаткування (зміна cтавок або кодів типу об’єкта, введення/скасування пільг, перехід права власності (купівля/продаж) тощо)?

У разі зміни бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (набуття права власності на новостворений (нововведений), об’єкт нерухомості, перехід права власності на об’єкт, зміна cтавок або кодів типу об’єкта, введення/скасування пільг, скасування права власності, зміна частки у праві власності на об’єкт тощо), уточню­юча податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надається з урахуванням норм пп. 266.7.5 ст. 266 ПКУ — протягом 30 календарних днів з дня зміни бази оподаткування

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.09

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

 

За якою формою, до якого контролюючого органу фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої — третьої груп подають запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та який термін дії цього витягу?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої — третьої груп, які виявили бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинні звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.

Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджено наказом Мінфіну України від 16.07.2019 р. № 308.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру

107.12

Інші питання

 

Чи може фізична особа — підприємець подати через електронний кабінет заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та яка дата вважатиметься датою подання заяви?

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету фізична особа — підприємець має можливість направити до органу ДПС разом із супровідним листом заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Датою подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування разом із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.05

Інші питання

 

Як юридична особа — платник єдиного податку третьої групи може отримати витяг з реєстру платників єдиного податку та який строк дії цього витягу?

Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси. Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджено наказом Мінфіну України від 16.07.2019 р. № 308. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.04

Пільги

 

Чи подається юридичною особою податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) та сплачується плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованій території та/або на території населених пунктів на лінії зіткнення, та чи підлягають поверненню нараховані та сплачені суми плати за землю за такі земельні ділянки у період проведення антитерористичної операції (АТО) та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС)?

У юридичних осіб виникає право не нараховувати та не сплачувати плату за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) (далі — Плата) за земельні ділянки, що розташовані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцію та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Юридичні особи зобов’язані подавати до контролюючих органів податкову декларацію з Плати з декларуванням суми Плати із нульовим значенням. Норма пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ стосовно неповернення платникам податків надміру сплачених податкових зобов’язань з Плати за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення антитерористичної операції, скасована з 05.06.2019 р. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків встановлено ст. 43 ПКУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.10

Відповідальність

 

Яка відповідальність передбачена за здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в ме­жах торговельних операцій без участі банку?

 

За здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельних операцій без участі банку до юридичних осіб (крім уповноважених установ) застосовується захід впливу у вигляді штрафних санкцій у розмірі до 100 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Крім того, порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

На підставі яких документів проводиться внесення змін до ліцензії на оптову торгівлю пальним у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (найменування юридичної особи або прізвища фізичної особи, місцезнаход­ження або місця проживання тощо)?

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії на оптову торгівлю пальним (найменування юридичної особи або прізвища фізичної особи, місцезнаходження або місця проживання, адреси місця торгівлі в зв’язку з перейменуванням населеного пункту, вулиці тощо), суб’єкту господарювання видається ліцензія, оформлена на новому бланку з урахуванням змін.

Для отримання такої ліцензії суб’єктом господарювання подається заява (довільної форми) та документи, що підтверджують зміну відомостей

 

Чи повинні суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі, при реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів вимагати від суб’єктів господарювання — покупців ліцензію на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами?

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі, при реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів не повинні вимагати від суб’єктів господарювання — покупців ліцензію на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Водночас при заповненні товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв 
(форма 1-ТН) у рядку «Одержувач» такої накладної вказуються, зокрема, номер і дата видачі ліцензії, що засвідчує право суб’єкта господарювання — одержувача на провадження конкретного виду діяльності

115.06

Відповідальність

 

Чи застосовуються штрафні санкції до суб’єкта господарювання за торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, в якій відсутня інформація про чергову сплату за ліцензію, якщо платіж було здійснено своєчасно (або несвоєчасно)?

Чинним законодавством не передбачено застосування до суб’єкта господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу за здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами на підставі ліцензії, що дає право на здійснення такої діяльності, в якій відсутня інформація про сплату чергового платежу. У разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію дія ліцензії призупиняється на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості. До суб’єкта господарювання, який здійснює оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами на підставі ліцензії, дію якої призупинено письмовим розпорядженням органу, що видав ліцензію, застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 грн

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Яким вимогам повинні відповідати витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники та до яких органів необхідно звертатись суб’єктам господарювання з питання відповідності процедурам оцінки зазначених засобів вимірювання?

Вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, встановлено Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Витратоміри-лічильники повинні мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені відповідно до законодавства. Зокрема, таку повірку здійснює Науковий метрологічний центр — Національний науковий центр «Інститут метрології». Питання відповідності процедурам оцінки засобів вимірювання належить до компетенції ДП «Укрметртестстандарт»

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.03

Акцизні накладні

 

Чи необхідно платнику акцизного податку, який має акцизні склади, зареєстровані в СЕАРП та СЕ, реєструвати акцизні склади на приміщення (території), які не підпадають під визначення акцизного складу, та чи складаються акцизні накладні при реалізації пального з таких приміщень (територій) для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального?

У разі коли суб’єкт господарювання є платником акцизного податку та вже має зареєстровані в СЕАРП та СЕ акцизні склади, то такому платнику також необхідно окремо зареєструвати у СЕАРП та СЕ акцизні склади на ті приміщення (території), де ним зберігається пальне, придбане для власного споживання або промислової переробки та/або втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене. На обсяги такого пального суб’єкт господарювання зобов’язаний складати акцизні накладні та реєструвати їх в ЄРАН

 

Чи повинен суб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію талонів, смарт-карт тощо на отримання пального, реєструватись платником акцизного податку та складати акцизні накладні?

Якщо з первинних документів суб’єкта господарювання  — постачальника талонів та/або смарт-карток випливає, що талон та/або смарт-картка на пальне лише підтверджує право отримання на АЗС пального особою, яка його придбаває та не засвідчує фізичну передачу пального і при цьому договором передбачено передачу/реалізацію талонів та/або смарт-карток як торговельної послуги на отримання палива, то такі операції не є реалізацією пального у розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ. Відповідно за такими операціями у суб’єкта господарювання не виникає обов’язку реєструватись платником акцизного податку, а також складання та реєстрації акцизних накладних.

Однак якщо за даними первинних документів такий суб’єкт господарювання здійснює операції з отримання від постачальників та реалізацію палива за допомогою талонів та/або смарт-карток на пальне, які отримуються та/або передаються/реалізуються як доповнення до видаткових накладних на паливо, то у цьому випадку у нього виникає обов’язок реєстрації платником акцизного податку та складання акцизної накладної за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального і реєстрації її в ЄРАН

 

Який порядок виправлення помилки в реквізиті «Особа — отримувач пального» або «Особа — отримувач спирту етилового» акцизної накладної?

Якщо особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, зареєстрована в ЄРАН акцизна накладна, в реквізиті «Особа — отримувач пального» або «Особа — отримувач спирту етилового» якої допущено помилку, то така особа повинна скласти розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального/спирту етилового, що був зазначений в акцизній накладній.

У вступній частині такого розрахунку коригування акцизної накладної робиться відмітка щодо коду виду коригування — «1» або «2».

У разі коригування акцизної накладної, яка була надана отримувачу пального/спирту етилового, 
особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, направляє розрахунок коригування такому отримувачу пального/спирту етилового для реєстрації його в ЄРАН.

Після чого на здійснену операцію складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна з зазначенням правильних реквізитів (особи — отримувача пального/спирту етилового). При цьому реєстрація в ЄРАН розрахунку коригування та/або нової акцизної накладної здійснюється з дотриманням термінів реєстрації відповідно до вимог п. 231.6 ст. 231 ПКУ

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.04

Звітність

 

За який період подається податкова декларація з туристичного збору за формою у редакції наказу Мінфіну України від 08.05.2019 р. № 186 (наростаючим підсумком 
з початку року чи окремо за кожний квартал)?

Податкова декларація з туристичного збору за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. № 186), подається податковим агентом до контролюючого органу щокварталу, показники в якій відображаються не наростаючим підсумком, а окремо за кожний звітний квартал

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Як визначаються податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини)), якщо в результаті первинної переробки видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) виникає кілька нових видів товарної продукції?

У разі якщо після виникнення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини) інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничого підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником рентної плати визнані та виконані відповідні зобов’язання з рентної плати, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з рентної плати для нового відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничого підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється щоквартально в додатку 1 до Податкової декларації з рентної плати (далі — Декларація). Загальна сума податкових зобов’язань з рентної плати (сума рядків 13 всіх додатків 1) зазначається у рядку 4.1 Декларації. 

Якщо в результаті первинної обробки видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) виникає кілька видів товарної продукції, то платником рентної плати за кожним видом отриманої товарної продукції складається окремий додаток 1. 

При цьому задекларована сума податкового зобов’язання за звітний податковий період, в якому видобуто корисну копалину, до якої у наступному податковому звітному періоді застосовано операції первинної переробки, підлягає зменшенню шляхом подання уточнюючого додатка 1 у складі звітної (нової звітної) Декларації за звітний (податковий) період, в якому завершено операції переробки, та яка містить звітні додатки 1, в яких здійснюється розрахунок податкових зобов’язань за обсяги товарної продукції, отриманої в результаті здійснення операцій первинної переробки