Аналитика

Договори про спільну діяльність: хто перебуває на обліку?

09.12.2019 / 10:28
Договори про спільну діяльність: хто перебуває на обліку?

Влада КАРПОВА, канд. екон. наук, доцент кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. Семена Кузнеця

Договори про спільну діяльність (ДСД) беруться на облік у податкових органах в особливому порядку. Тому в ІПК від 22.10.2019 р. № 920/6/99-00-07-03-02-15/ІПК ДПС відповіла на проблемні запитання, пов’язані з цією процедурою. В питанні розглядалася така ситуація: товариство та кілька інших юридичних осіб планують влаштувати магістральну (централізовану) систему водопостачання та водовідведення в районі території забудови шляхом укладання ДСД без утворення юридичної особи. Товариство виступає оператором — особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та оподаткування результатів діяльності за таким договором.

ДПС у роз’ясненні підтвердила можливість укладення такого договору на підставі п. 1 ст. 42, частини четвертої ст. 176 ГКУ, ст. 1130 ЦКУ. З цим висновком слід погодитися, оскільки законодавчі акти не містять заборони щодо укладення таких ДСД, які мають «витратний» характер і спрямовані не на отримання прибутку, а на понесення спільних витрат. Хоча раніше висловлювалися й інші думки з цього питання. Наприклад, ДФС в ІПК від 20.12.2017 р. № 3052/Б/99-99-08-02-01-14/ІПК підкреслювалося, що здій­с­нення будівництва торговельного об’єкта має бути не предметом ДСД, а предметом договорів підряду.

Щодо реєстрації ДСД в органах ДПС податківці в черговий раз справедливо зазначили, що, як стверджується у п. 3.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженому наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588), підставою для взяття на облік ДСД є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ.

Для взяття на облік ДСД уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи (п. 4.6 Порядку № 1588):

заяву за формою № 1-ОПП;

копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додається низка інших документів (див. «Довідково»).

При цьому документи, подані для взяття на облік ДСД, повертаються контролюючим органом уповноваженій особі, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ (п. 4.11 Порядку № 1588).

Податківці також нагадали в консультації, що особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ) (п. 181.1 ст. 181 ПКУ).

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного обсягу оподатковуваних операцій (п. 183.2 ст. 183 ПКУ).

Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 ПКУ).

На підставі викладеного можна зробити висновок, що ДСД можуть бути зареєстровані платником податку як в обов’язковому порядку, так і добровільно. Аналогічну позицію було викладено в ІПК від 09.11.2018 р. № 4764/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та роз’ясненні ЗІР в категорії 101.02. При цьому у контролюючих органах не обліковуються ДСД, які не є платниками ПДВ. Безпосередньо учасники таких договорів перебувають на обліку у контролюючих органах та виконують обов’язки платника податків самостійно.