Аналитика

Продаж нерухомості: за яких умов фізичній особі не потрібно подавати декларацію?

09.12.2019 / 10:29

Тетяна ЯРОЦЬКА, старший науковий співробітник, канд. екон. наук НДІ фіскальної політики Університету ДФС України

У ПКУ стверджується, що при отриманні доходу від продажу нерухомого майна фізична особа не зобов’язана подавати декларацію про майновий стан і доходи у разі нотаріального посвідчення договору, за яким було сплачено ПДФО (п. 179.2 ст. 179). Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи, зокрема, особою, яка продає нерухомість, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (пп. «а» п. 172.5 ст. 172 ПКУ).

Натомість п. 172.1 ст. 172 ПКУ встановлено перелік видів нерухомого майна, дохід від продажу якого не оподатковується за умови його перебування у власності платника понад три роки.

Не оподатковується дохід, отриманий фізичною особою від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року такого майна:

житлового будинку, квартири або їх частини;

кімнати;

садового (дачного) будинку, включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди
та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці;

земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення.

Виникає запитання: чи зобов’язана фізична особа подавати декларацію про майновий стан і доходи у разі одержання доходу від продажу нерухомого майна, який не оподатковується?

У ст. 179 ПКУ відсутні положення щодо обов’язку подавати декларацію у разі, якщо дохід від продажу нерухомого майна не оподатковується. При цьому пп. 164.2.4 ст. 164 ПКУ відносить до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи лише частину доходів від операцій з майном, розмір якої визначається за ст. 172 ПКУ. У разі якщо за операцією купівлі-продажу одного з об’єктів нерухомого майна, зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, виконуються умови, встановлені цим пунктом, дохід, отриманий фізичною особою від такого продажу, не оподатковується. Такий дохід не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Подання річної декларації про майновий стан і доходи у такому випадку не є обов’язковим.

Натомість фізична особа може добровільно подати податкову декларацію про майновий стан та доходи і задекларувати дохід, одержаний від продажу нерухомого майна. У разі якщо такий дохід підлягає оподаткуванню, заповнюється рядок 10.3 оновленої Декларації про майновий стан та доходи (відповідні зміни внесено наказом Мінфіну від 25.04.2019 р. № 177). У рядку 11.2 декларації вказуються доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого п. 172.1 ст. 172 ПКУ не підлягають оподаткуванню.

Аргументом щодо доцільності подання фізичною особою декларації про майновий стан і доходи є необхідність формування особистої фінансової історії з документальним підтвердженням джерел одержаних доходів. Така інформація може бути необхідною для фізичної особи як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, банківські установи з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зобов’язані, зокрема, з’ясовувати джерела походження коштів на рахунках клієнта та документальне підтвердження джерел їх поход­ження. У цьому випадку декларація про майновий стан і доходи є одним із документів, які слугують підтвердженням походження коштів.

Враховуючи вищезазначене, при продажу нерухомого майна фізична особа не зобо­в’язана подавати декларацію про майновий стан та доходи у разі нотаріального посвідчення договору зі сплатою ПДФО. Також фізична особа не зобов’язана подавати декларацію у разі, якщо дохід від продажу нерухомого майна не підлягає оподаткуванню. При цьому фізична особа може подати декларацію добровільно та вказати загальний річний дохід, отриманий нею від продажу об’єктів нерухомого майна.