Аналитика

Грудневий перерахунок пенсії: які наслідки збільшення розміру прожиткового мінімуму?

21.12.2019 / 10:00
Грудневий перерахунок пенсії: які наслідки збільшення розміру прожиткового мінімуму?

Галина МАСТЮГІНА, 
заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду УкраїниЗ 01.12.2019 р. для осіб, які втратили працездатність, збільшено розмір прожиткового мінімуму з 1 564 до 1 638 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено відповідні перерахунки пенсій, які визначаються з урахуванням розмірів прожиткового мінімуму.

 

АКЦЕНТИ

З 1 грудня 2019 року пенсійна виплата не може бути менше 1 638 грн.

Максимальний розмір пенсії з грудня становить 16 380 грн.

Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їх розмір визначається від прожиткового мінімуму, проведено всім пенсіонерам, які їх мають, незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб.

Пенсії перераховано автоматично без звернення пенсіонерів.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

У разі якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та із її  заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж1 особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного  для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

1 Повний страховий стаж 20 років — для жінок та 25 — для чоловіків (для осіб, яким  пенсію  призначено до 1 жовтня 2011 року та які  після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії); 30 років — для жінок та 35 — для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року чи до цієї дати, але їм проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії (прим. авт.).

Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно стажу, враховуючи зазначений  прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з грудня такі пенсії  перераховано.

Довідково
Якщо розмір пенсії особи, обчислений за формулою, наведеною у ст. 27 Закону № 1058, не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають, враховуючи розмір пенсії особи. Звертаємо увагу, що перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться.

Мінімальні пенсії шахтарям

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону № 345, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 % заробітної плати (доходу) особи, визначеної відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, у разі якщо шахтар не працює та його пенсія встановлена у трикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то з грудня поточного року його розмір підвищується з 4 692 до 4 914 грн (1 638 грн × 3).

Працюючим шахтарям у разі подальшого звільнення з роботи та звернення до Головного управління Пенсійного фонду за місцем проживання з відповідною заявою пенсія буде перерахована з дня, що настає за днем звільнення.

Мінімальний розмір пенсійної виплати

Постановою № 265 установлено, що якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тож з грудня 2019 року пенсійна виплата не може бути менше 1 638 грн.

Щомісячна доплата членам сімей шахтарів

Розмір щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена  сім’ї з 01.12.2019 р. становить 1 638 грн.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

З 01.12.2019 р. у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно становлять:

  • 1 638 грн (1 638 грн × 100 %);
  • 1 965,60 грн (1 638 грн × 120 %);
  • 2 457,00 грн (1 638 грн × 150 %).

Мінімальний розмір пенсії при втраті годувальника, призначений членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому з грудня 2019 року це — 3 276 грн (1 638 грн × 2).

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму 1 638 грн для осіб, які втратили працездатність, обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для пенсіонерів-військовослужбовців та у зв’язку з втратою годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону № 1788 осіб, звільнених з військової служби.

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону про донорство передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 01.12.2019 р. становить 2 027 грн. Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з грудня поточного року — 202,70 грн.

Важливо
Перерахунок надбавок та підвищень до пенсій, якщо їх розмір визначається від прожиткового мінімуму, проведено всім пенсіонерам, які їх мають, та незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Збільшення максимального розміру пенсії

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особ­ливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тож з грудня максимальний розмір пенсії становить 16 380 грн (ст. 27 Закону № 1058).

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни

Особам з інвалідністю внаслідок війни гарантується мінімальна пенсійна виплата шляхом встановлення щомісячної державної адресної допомоги (абзац другий п. 1 постанови № 656).

Щомісячна державна адресна допомога до пенсії призначається в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає, зокрема, у осіб з інвалідністю внаслідок війни:

  • для осіб з інвалідністю 1 групи — 650 % × 1 638,00 грн =10 647,00 грн;
  • для осіб з інвалідністю 2 групи — 525 % × 1 638,00 грн = 8 599,50 грн;
  • для осіб з інвалідністю 3 групи — 360 % × 1 638,00 грн = 5 896,80 грн.

Тож з 1 грудня поточного року проведено перерахунок пенсій також і особам з інвалідністю внаслідок війни (збільшено розмір державної адресної щомісячної допомоги).

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про донорство — Закон України від  23.06.95 р. № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів». Закон № 345 — Закон України від 02.09.2008 р. № 345-VI «Про підвищення престижності шахтарської праці». Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 1788 — Закон України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постанова № 265 — постанова КМУ від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян». Постанова № 656 — постанова КМУ від 28.07.2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»