Аналитика

Огляд відповідей ДФС (січень, частина І — ІІ)

20.01.2020 / 10:10

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Яким чином виправити помилку, допущену у графі 6 (кількість (об’єм, обсяг)) або 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ) податкової накладної, складеної за операціями з постачання товарів/послуг на митній території України або за операціями з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України?

Якщо платником податку на дату виникнення податкових зобов’язань складено податкову накладну за операціями з постачання товарів/послуг на митній території України або за операціями з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у якій допущена помилка у графі 6 (кількість (об’єм, обсяг)) або 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ), то з метою її виправлення платник податку:

1) на дату виявлення помилки складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, в табличній частині якого зі знаком «–» відображає показники щодо усіх зазначених в податковій накладній товарів/послуг та у графі 2.1 заповнює код причини коригування «103»;

2) складає нову податкову накладну, в якій зазначає правильні показники, визначені первинними документами. Такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер та у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.20

Звітність

102.20.01

Терміни подання звітності

 

Який граничний термін подання виправлених показників додатка ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ без застосування штрафних санкцій і пені (30 вересня чи 1 жовтня року, що настає за звітним роком)?

Граничним терміном подання виправлених показників додатка ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік без застосування штрафних санкцій і пені є строк не пізніше 1 жовтня року, що настає за звітним

 

 

За який звітний період вперше подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481?

Оскільки видання наказу Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набрали чинності з 01.01.2019 р., то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати Декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою

102.21

Термін сплати податку

 

В який термін платник податку повинен сплатити донараховану суму податкового зобов’язання у разі подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ?

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ після спливу терміну подання Декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік, повинен сплатити донараховану суму податкового зобов’язання до подання уточнюючого розрахунку. 

При цьому платник податків має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається не пізніше 1 жовтня року, що настає за звітним (п. 50.1 ст. 50 ПКУ)

Податок на доходи фізичних осіб

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором сума стипендії, яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту за рахунок коштів юрособи відповідно до угоди, укладеної між навчальним закладом та юрособою?

Сума стипендії, яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту за рахунок коштів юридичної особи відповідно до угоди, укладеної між навчальним закладом та юридичною особою, не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2020 році — 2 940 грн), а сума перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %

103.04

Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

 

Який порядок оподаткування ПДФО допомоги на поховання, що виплачується юрособою — роботодавцем родичам померлого працівника за останнім місцем роботи?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2020 році — 5 880 грн). Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання)

 

Як визначається база оподаткування та оподатковується вартість путівки на відпочинок, оздоровлення, що надається роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно платнику податку та/або члену його сім’ї першого ступеня споріднення?

Абзац другий пп. 165.1.35 ст. 165 ПКУ надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, наданих безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2020 році як для свого працівника, так і для членів його сім’ї (дружина та дитина) у розмірі 70 845 грн, тобто 23 615 грн на особу, при дотриманні умов, що визначені у цьому підпункті, зокрема один раз на календарний рік

 

Чи включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума допомоги по вагітності та пологах та як відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ?

Сума допомоги по вагітності та пологах не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності юрособи, у тому числі за кордоном?

Кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи, що не перевищує у 2020 році 14 169 грн за кожний місяць навчання та витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника, не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника). У разі порушення умов та в частині перевищення суми, визначеної пп. 165.1.21 ст. 165 ПКУ, кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи, прирівнюються до додаткового блага та оподатковуються за ставкою 18 %.

Щодо участі працівника у семінарах та конференціях, то у разі якщо запрошеною стороною семінару (конференції) та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси якої представляє працівник, то сума, сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції), не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування ПДФО. Водночас якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) за такого працівника, слід розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді додаткового блага, який включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18 %

103.08

Податкова соціальна пільга

103.08.01

Податкова соціальна пільга, на яку мають право всі платники податків

 

Чи має право на ПСП фізособа, яка працює неповний робочий день?

Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги (у 2020 році — 2 940 грн)

 

Чи потрібно юрособі застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу?

Податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини (авансу)

103.08.02

Податкові соціальні пільги у підвищеному розмірі, на які мають право окремі категорії платників податків

 

На яку ПСП та при якому граничному доході у вигляді заробітної плати фізична особа має право зменшувати дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця?

У 2020 році податкова соціальна пільга дорівнює 1 051 грн при граничному доході 2 940 грн

 

На яку ПСП має право платник податку, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років?

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 % суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину (у 2020 році становить 1 051 грн)

103.10

Оподаткування інвестиційного прибутку

 

В яких випадках не підлягає оподаткуванню ПДФО та включенню до річної декларації про майновий стан і доходи дохід фізособи від продажу інвестиційного активу?

У випадках, зазначених у підпунктах «а» і «б» пп. 170.2.8 ст. 170 ПКУ, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів

 

Яким чином оподатковується інвестиційний прибуток, отриманий фізособою — резидентом від продажу іншій фізособі корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу чи паїв у господарських товариствах, які не є акціонерними?

Дохід, отриманий фізичною особою — резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від продажу іншій фізичній особі корпоративних прав у вигляді часток статутного капіталу чи паїв у господарських товариствах, які не є акціонерними, включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку. При цьому фізична особа, яка отримує інвестиційний прибуток, повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити ПДФО за ставкою 18 %

 

Якими документами підтверджуються фактично понесені фізособою витрати на придбання інвестиційного активу (корпоративних прав) з метою визначення його вартості для розрахунку інвестиційного прибутку?

Документальним підтвердження витрат, понесених фізичною особою на придбання інвестиційного активу, мають бути документи, що засвідчують факт здійснення розрахункових операцій 

103.15

Оподаткування благодійної допомоги

 

Як оподатковується ПДФО сума матеріальної допомоги, яка надається працедавцем всім або більшості працівникам і має систематичний характер (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом)?

Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівникам, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставкою 18 %. Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка має разовий характер, то сума такої допомоги не включається до оподатковуваного доходу, якщо протягом звітного податкового року не перевищує суми граничного розміру доходу  (у 2020 році — 2 940 грн), а сума перевищення оподатковується в загальному порядку за ставкою 18 %

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. 1ДФ

 

Чи включається до оподаткованого доходу сума боргу, яка анульована кредитором до закінчення строку позовної давності та за якою ознакою доходу відображається анульований борг у формі № 1ДФ?

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, що перевищує у 2020 році 1 180,75 грн, включається до його оподатковуваного доходу та відображається в формі № 1ДФ за ознакою доходу «126». Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує у 2020 році 1 180,75 грн, та суми процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Такі доходи відображаються у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «189»

 

За якою ознакою доходу відображається в фор­мі № 1ДФ сума нецільової благодійної допомоги?

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається в формі № 1ДФ за ознакою доходу «169»

 

За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір?

Сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається в формі № 1ДФ за ознакою доходу «150»

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.02

0бовязки суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі

 

Чи необхідно застосовувати РРО при проведенні розрахунків у безготiвковiй формі за надані iнформацiйно-консультацiйні послуги, отримані за допомогою комп’ютерних та iнших програм через мережу «Інтернет», якщо місце здійснення розрахункiв не визначено?

При здiйсненнi розрахункiв за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язанi застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі — РРО), у тому числi у разi здiйснення безготiвкових розрахункiв за допомогою платiжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших iз використанням мережi «Інтернет». При цьому розрахунковi документи при продажу товарiв (послуг) через мережу «Інтернет» видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Разом з тим якщо не визначено мiсце розрахункiв, проведених на пiдставi рахунку у безготiвковiй формi при наданнi iнформацiйно-консультацiйних послуг, отриманих комп’ютерними та iншими програмами за допомогою мережi «Інтернет», РРО не використовується

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

110.05

Порядок обчислення та сплати

 

Яке поле податкової декларації з транспортного податку з типом «Уточнююча» заповнюється у разі переходу права власності на транспортний засіб протягом звітного року: «починаючи з» чи «з урахуванням уточнень з»?

При поданні Декларації з типом «Уточнююча» заповнюється поле «з урахуванням уточнень з», яке означає, що у платника протягом року змінюється кількість об’єктів оподаткування (відбувся перехід права власності (набуття/втрата права власності) на транспортні засоби).

Поле «починаючи з» заповнюється у Декларації з типом «Звітна» у разі виникнення протягом року об’єкта оподаткування (до цієї дати у платника об’єктів оподаткування не було)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

113.04

Інші питання

 

Чи потрібно СГ, який орендує ємність для зберігання пального, що знаходиться на території, на яку одержана ліцензія на право зберігання пального суб’єктом господарювання — орендодавцем, отримувати окрему ліцензію на зберігання пального?

Суб’єкту господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва), який орендує ємність для зберігання пального, що знаходиться на території, на яку одержана ліцензія на право зберігання пального суб’єктом господарювання — орендодавцем, потрібно отримувати окрему ліцензію на зберігання пального 

 

Чи можливо виправити помилки, допущені при заповненні звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів?

З метою виправлення помилок, допущених при заповненні звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі — Звіти), суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через своє зареєстроване постійне представництво) на заміну вже поданим Звітам до 10 числа місяця, що настає за звітним, можуть подати до органів ДПС за основним місцем обліку уточнювальні Звіти.

У разі якщо в місяці, що настає за звітним місяцем, суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) самостійно виявив помилки у поданих ним Звітах за звітний місяць, він зобов’язаний подати уточнені Звіти до кінця місяця, що настає за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не застосовується

113.05

Відповідальність

 

Яка відповідальність передбачена за виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензії?

Відповідно до ст. 17 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема у разі:

виробництва пального без наявності ліцензії — 1 000 000 грн;

оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500 000 грн;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250 000 грн;

надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання пального, отриманої відповідно до абзацу другого частини сорок першої ст. 15 Закону № 481 — 500 000 грн.

Статтею 18 Закону № 481 передбачено, що до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена ст. 17 Закону № 481, у разі зберігання пального до 31 березня 2020 року без наявності відповідної ліцензії

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

114.11

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

114.11.02

Акцизні накладні/акцизні склади пересувні

 

За який рік (поточний чи попередній) необхідно враховувати обсяги отриманого платником пального з метою визначення приміщення або території акцизним складом?

З метою визначення приміщення або території акцизним складом необхідно враховувати обсяги пального, отриманого суб’єктом господарювання протягом календарного року, в якому здійснюються операції з пальним, зокрема отримання пального

114.11.04

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 

Чи можливо здійснити реалізацію (відпуск, відвантаження) пального (з метою переміщення) з акцизного складу/акцизного складу пересувного безпосередньо до транспортного засобу, який не є акцизним складом пересувним?

При здійсненні реалізації (відпуску, відвантаження) пального (з метою переміщення) з акцизного складу/акцизного складу пересувного безпосередньо до транспортного засобу, який не є акцизним складом пересувним:

особою, яка реалізує пальне, складається акцизна накладна, яка реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

отримувачем пального, який не є платником акцизного податку з реалізації пального, складається заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, яка до переміщення пального у цьому транспортному засобі подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику

Військовий збір

126.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи є об’єктом оподаткування військовим збором разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем працівникам?

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто не оподатковується, сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2020 році не перевищує 2 940 грн, а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором на загальних підставах

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

201.08

Борг та застосування вимог

 

До якого контролюючого органу подається скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу?

Скарга на вимоги про сплату недоїмки зі сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подається безпосередньо до ДПС України