Письмо

Письмо Государственной таможенной службы Украины от 09.01.2013 № 12/2-12.1/123-ЕП

07.02.2013 / 10:08
Письмо Государственной таможенной службы Украины от 09.01.2013 № 12/2-12.1/123-ЕП

О предоставлении разъяснений

(Витяг)

Із змінами та доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 29.01.2013 р. № 12/2-12.1/359-ЕП

Начальникам митниць

З 05.01.2013 р. набрав чинності Закон України від 20.11.2012 р. № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства», згідно з яким на митні органи України у пунктах пропуску через державний кордон України покладено функції здійснення документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень у частині забезпечення:

 • контролю наявності у перевізників дозвільних документів на виконання перевезень;
 • габаритно-вагового контролю транспортних засобів;
 • контролю за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів;
 • контролю внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;
 • контролю сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю;
 • ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

До законодавчого визначення порядку здійснення посадовими особами митних органів України документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень пропонуємо дотримуватись такого порядку.

1. Контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень

1.1. Здійснюється перевірка наявності у перевізника-нерезидента в пункті пропуску через державний кордон України дозволу на поїздку по території України для здійснення перевезень вантажів та пасажирів, окрім випадків, що відповідно до вимог законодавства України, не потребують дозволу.

1.2. Під час здійснення посадовою особою митного органу контролю додержання перевізниками правил та норм міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів перевіряється строк дії дозволу, відповідність відомостей про автотранспортний засіб, перевізника, відправника, отримувача вантажу, місце завантаження та розвантаження вантажу, маршрут руху і кількість здійснених перевезень та можливих обмежень вагових параметрів автотранспортного засобу і маси вантажу, що зазначаються в графі 3 бланку Дозволу на в'їзд (ввезення) та рух по території України вантажного транспортного засобу або складом транспортних засобів в міжнародному автомобільному сполученні, з відомостями, визначеними у дозволі, а також відповідність даних спідометра транспортного засобу даним, вказаним перевізником у цьому дозволі.

1.3. При здійсненні контролю автобуса, що здійснює міжнародні перевезення пасажирів, перевіряється:

у регулярному сполученні:

 • наявність дозволу на здійснення перевезень пасажирів;
 • строк дії дозволу;
 • відповідність даних про власника, визначених у дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу;
 • у нерегулярному сполученні:
 • наявність дозволу на здійснення перевезень пасажирів (якщо інше не передбачене законодавством);
 • строк дії дозволу;
 • відповідність даних про власника, реєстраційного номера транспортного засобу та його моделі, визначених у дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

1.4. За позитивними результатами здійснення цього виду контролю посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа «Під митним контролем» на оригіналі і ксерокопії дозволу при виконанні нерегулярних перевезень та на ксерокопії дозволу - при виконання регулярних перевезень, наданих перевізником-нерезидентом, зазначає своє прізвище, ім'я, по батькові та засвідчує їх особистим підписом.

Ксерокопія дозволу залишається в справах митного органу разом з документами, що були підставою для пропуску транспортного засобу на митну територію України.

1.5. У разі подання перевізником-нерезидентом дозволу на здійснення багаторазових перевезень посадова особа митного органу здійснює перевірку кількості здійснених перевезень з кількістю перевезень, визначених в дозволі. При цьому, на зворотному боці багаторазового дозволу (на оригіналі і на ксерокопії) при кожному в'їзді в Україну такого транспортного засобу посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа «Під митним контролем», зазначає свої прізвище, ім'я, по батькові та засвідчує їх особистим підписом.

2. Габаритно-ваговий контроль транспортних засобів

2.1. Документальний контроль габаритних і вагових параметрів транспортних засобів (крім транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів) здійснюється посадовою особою митного органу на підставі поданих перевізником або експедитором, чи уповноваженою особою документів.

2.2. При здійсненні габаритного контролю посадова особа митного органу проводить візуальну перевірку відповідності загальної довжини, ширини та висоти транспортного засобу нормативам, визначеним міжнародними угодами України в галузі міжнародних автомобільних перевезень, а також законодавством України.

2.3. У разі наявності у посадової особи митного органу достатніх підстав вважати, що загальна вага транспортного засобу та/або навантаження на вісь транспортного засобу, та/або довжина, та/або ширина, та/або висота транспортного засобу не відповідає нормативам, визначеним міжнародними угодами України в галузі міжнародних автомобільних перевезень, а також законодавством України, посадовою особою митного органу здійснюється інструментальна перевірка відповідності показника, щодо якого виникли сумніви.

2.4. Інструментальна перевірка вагових параметрів транспортних засобів здійснюється посадовою особою митного органу шляхом зважування цих транспортних засобів з використанням автомобільних ваг, що введені в експлуатацію та встановлені у пункті пропуску через державний кордон України.

2.5. Інструментальна перевірка габаритних параметрів транспортних засобів здійснюється посадовою особою митного органу шляхом вимірювання габаритних параметрів з використанням сертифікованих засобів вимірювання.

2.6. У разі наявності у перевізника спеціального дозволу на перевезення великовагових або великогабаритних вантажів, посадова особа митного органу також перевіряє:

 • відповідність маршруту перевезення, зазначеного в цьому дозволі, фактичному маршруту, зазначеному в поданих перевізником товаротранспортних документах;
 • відповідність даних про власника та реєстраційний номер транспортного засобу, визначених у спеціальному дозволі, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу;
 • відповідності отриманих у результаті контролю вагових і габаритних параметрів параметрам, зазначеним у спеціальному дозволі на перевезення великовагових або великогабаритних вантажів;
 • строк дії спеціального дозволу;
 • відповідність кількості здійснених перевезень кількості перевезень, визначених у дозволі.

У цьому випадку посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа «Під митним контролем» на дозволі та його ксерокопії, що надаються перевізником, зазначає в них свої прізвище, ім'я, по батькові та засвідчує їх особистим підписом. Ця ксерокопія дозволу також залишається в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних і/або вагових обмежень, але таке перевищення становить менше 7 (семи) відсотків над визначеними законодавством обмеженнями, посадова особа митного органу перевіряє документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів. Подання спеціального дозволу у такому випадку не вимагається.

3. Контроль за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)

3.1. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом здійснюється відповідно до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), а також вимог законів України від 06.07.2000 р. № 1644-III «Про перевезення небезпечних вантажів» (зі змінами) і від 05.07.2001 р. № 2344-III «Про автомобільний транспорт» (зі змінами), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 р. № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів» (зі змінами).

3.2. Документальний контроль за дотриманням правил перевезень небезпечних вантажів здійснюється посадовою особою митного органу шляхом перевірки наявності у перевізника:

3.2.1. Свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також строку дії свідоцтва, відповідності даних про власника та реєстраційний номер транспортного засобу, визначених у цьому свідоцтві, даним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до пп. «б» п. 9.1 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 р. № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2004 р. за № 1040/9639 (зі змінами), «для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам ДОПНВ, свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів видається тільки на транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, OX та AT.

3.2.2. Свідоцтва про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, а також строку дії свідоцтва, відповідності даних про водія транспортного засобу даним у свідоцтві про підготовку водія.

3.2.3. Інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації.

3.2.4. Спеціальних знаків на транспортному засобі.

3.3. Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, перевіряються на відповідність вимогам екологічної безпеки для автомобільного транспортного засобу: використання спеціалізованого автомобіля або автомобіля загального призначення, що пристосований для перевезення небезпечних вантажів; наявність інформаційних таблиць, на яких позначено знак небезпеки, серійний номер ООН і код екстрених заходів (спереду і ззаду), а для іноземних перевізників - наявність інформаційних таблиць міжнародного зразка; наявність вогнегасника згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. № 1128 «Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння»; кузов типу «фургон» обов'язково повинен мати замковий пристрій, що забезпечує замикання дверей кузова й дозволяє їх опломбувати; брезент, яким вкритий транспортний засіб, повинен бути водонепроникний.

3.4. За позитивними результатами здійснення цього виду контролю посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа «Під митним контролем» на оригіналах, ксерокопіях, наданих перевізником дозволу та свідоцтв, зазначає в них своє прізвище, ім'я, по батькові та засвідчує їх своїм підписом. Ці ксерокопії документів залишаються в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

4. Контроль внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України

4.1. Контроль повноти внесення перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України здійснюється під час виїзду за межі митної території України транспортного засобу з іноземним реєстраційним номером шляхом співставлення показників спідометра з показниками спідометра цього транспортного засобу при в'їзді на митну територію України.

Показники спідометра транспортного засобу з іноземними реєстраційними документами при в'їзді його на митну територію України та виїзді з митної території України засвідчуються відбитком штампа «Під митним контролем».

Перевірка повноти внесення та нарахування перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України здійснюється шляхом віднімання від даних показника спідометра при виїзді транспортного засобу з України даних показника спідометра при в'їзді транспортного засобу на митну територію України, з подальшим співставленням отриманого в результаті віднімання кілометражу з кілометражем, зазначеним у уніфікованій митній квитанції форми МД-1, що була оформлена митним органом України у пункті пропуску через державний кордон України при в'їзді транспортного засобу в Україну.

4.2. Нарахування єдиного збору здійснюється митним органом в пункті пропуску через державний кордон України при в'їзді транспортного засобу з іноземними реєстраційними номерами з урахуванням положень Закону України від 04.11.99 р. № 1212-XIV «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» та Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 р. № 1569.

4.3. Розрахунок єдиного збору в уніфікованій митній квитанції МД-1 здійснюється окремо за всіма складовими єдиного збору з зазначенням всіх даних, що стали основою для нарахування єдиного збору, а також обов'язковим зазначенням реєстраційного номера транспортного засобу.

4.4. У разі встановлення посадовою особою митного органу під час виїзду транспортного засобу з іноземними реєстраційними за межі митної території України факту недоплати перевізником-нерезидентом плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами України або додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, посадова особа митного органу вживає заходів щодо донарахування такої плати.

4.5. За наявності у перевізника уніфікованої митної квитанції форми МД-1 про сплату платежів за проїзд автомобільними дорогами України та за наявності додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, відсутності заборгованості у перевізника-нерезидента по вищевказаним платежам посадова особа митного органу дозволяє виїзд транспортного засобу за межі митної території України.

4.6. Ксерокопія уніфікованої митної квитанції МД-1 про сплату єдиного збору залишається в справах митного органу разом з документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

5. Контроль сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю

5.1. Під час переміщення через митний кордон України транспортного засобу посадова особа митного органу перевіряє наявність у перевізника несплачених штрафів чи невиконаних приписів органів контролю в такому порядку:

5.1.1. Під час перевірки реєстраційних документів на транспортний засіб посадова особа митного органу перевіряє наявність в митному органі офіційної інформації компетентних органів або в ЄАІС митних органів щодо накладення штрафу чи виконання приписів, що стосуються переміщуваного транспортного засобу.

5.1.2. У разі наявності інформації про несплачені штрафи чи невиконані приписи органів контролю посадова особа, яка виявила цей факт, інформує перевізника про наявність у нього боргу по сплаті штрафів чи виконання приписів органів контролю.

5.1.3. Підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України у цьому випадку є документ про сплату штрафу або виконання припису. Ксерокопія документа, завірена відбитком штампа «Під митним контролем», залишається разом з товаротранспортними документами, що слугували підставою для пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

5.2. Інформація про наявність у перевізника боргу по сплаті штрафів чи виконання приписів органів контролю заноситься до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор-2006» на регіональному та центральному рівні.

6. Облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

Облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, здійснюється за допомогою відповідних електронних Журналів обліку транспортних засобів ЄАІС Держмитслужби України.

7. Інші положення

7.1. Пропуск у пункті пропуску через державний кордон України - пункті вивезення за межі митної території України - транзитних транспортних засобів, щодо яких було здійснено документальний контроль за дотриманням автомобільним перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень у пункті пропуску через державний кордон України - пункті ввезення на митну територію України, здійснюється на підставі результатів документального контролю в пункті ввезення (крім контролю внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України та контролю сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю).

У цьому випадку контроль внесення (нарахування) перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України та контроль сплати перевізниками штрафів чи виконання приписів органів контролю здійснюється посадовою особою митного органу відповідно до вимог пунктів 4.4 - 4.6 розділу 4 та розділу 5 цього тимчасового порядку.

7.2. За результатами проведення документального контролю за дотриманням автомобільним перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень посадовою особою митного органу в Протоколі дій відповідних електронних журналів АСМО «Інспектор-2006» вчиняється запис «ДК МАП проведено».

7.3. У разі виявлення посадовою особою митного органу порушень перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень подальший рух транспортного засобу дозволяється тільки після усунення виявлених порушень.

Крім цього, у зв'язку з запитами митниць щодо надання роз'яснень з приводу застосування окремих положень Закону України від 20.11.2012 р. № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» інформуємо.

1. Питання пропуску через митний кордон України автобуса, що здійснює нерегулярні перевезення пасажирів та на який у перевізника відсутній маршрутний лист, який необхідний для проїзду територією іноземної держави, не належить до компетенції митних органів України.

Перевізник повинен завчасно, до в'їзду в пункт пропуску через державний кордон, здійснити заходи щодо оформлення необхідних дозвільних документів для переміщення транспортного засобу через митний кордон України.

Наголошуємо, що відповідно до вимог вищевказаного Закону України на митні органи України у пунктах пропуску через державний кордон України покладено функції здійснення документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, а не оформлення будь-яких документів, необхідних для здійснення цих перевезень.

2. Нормативи повної маси та навантаження на вісь транспортного засобу, а також габаритні норми транспортних засобів, що допускаються до руху автомобільними дорогами України, встановлені Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306.

3. У разі переміщення через митний кодон України транспортних засобів з українськими реєстраційними номерами, що переміщують причепи та напівпричепи з реєстраційними номерами іноземної країни, застосовується порядок здійснення документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень як для перевізників-резидентів.

4. Для проведення контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень перевізник повинен подати посадовій особі митного органу заповнений у встановленому порядку дозвіл. Заповнення дозволу посадовою особою митного органу не передбачено законодавством України.

5. Офіційна веб-сторінка Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті - uti.gov.ua.

5.1. Адреси місця знаходження територіальних управлінь Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті: Головна сторінка - Структура інспекції - Територіальні управління.

5.2. Адреси місця знаходження пунктів видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті: Головна сторінка - Діяльність - Адміністративні послуги - Дозвільні документи.

6. З метою налагодження взаємодії між митницями на місцях та територіальними підрозділами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, з урахуванням домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі керівництва Держмитслужби України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, пропонуємо організувати робочі зустрічі між представниками митниці та інспекції, на яких обговорити питання взаємодії, навчання посадових осіб митних органів для здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, у тому числі методики обрахунку платежів за проїзд автомобільними дорогами України та додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів тощо.

7. При встановленні посадовою особою митного органу факту порушення перевізником законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, з урахуванням граничного строку перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску, встановленого статтею 199 Митного кодексу України, перевізник протягом граничного строку перебування транспортного засобу в пункті пропуску повинен вжити заходів щодо усунення порушення.

У разі якщо перевізник протягом граничного строку перебування транспортного засобу в пункті пропуску не усунув порушення законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, такий транспортний засіб повертається за межі митної території України з оформленням Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Лист Державної митної служби України від 04.01.2013 р. № 12/2-12.1/75-ЕП відкликати.

Додатки:

1. Довідкова таблиця по нарахуванню плати за проїзд автомобільними дорогами України (за кожний кілометр проїзду) та АТЗ іноземних країн, що виконують перевезення вантажів або пасажирів по території України в розрізі країн на 4 арк.

2. Довідкова таблиця по роботі з іноземними перевізниками, що виконують нерегулярні перевезення пасажирів по території України на 9 арк.

3. Методика з контролю, оформлення та пропуску вантажних АТЗ, що не потребують дозволу компетентного органу договірної сторони, при виконанні перевезень в міжнародному автомобільному сполученні (в розрізі країн) на 19 арк.


Заступник директора Департаменту А. І. СЕРБАЙЛО

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42