Письмо

Письмо Национального банка Украины от 20.06.2013 № 29-216/6760/7303

05.07.2013 / 10:22
Письмо Национального банка Украины от 20.06.2013 № 29-216/6760/7303

Разъяснение о порядке проведения операций при осуществлении хозяйственной (предпринимательской) деятельности на основе соглашений о разделе продукции

(Извлечение)

Національний банк України звертає увагу банків України та їх клієнтів на зміни, внесені Законом України від 02.10.2012 № 5406-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання угод про розподіл продукції» (далі — Закон № 5406) до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет) та до Закону України від 14.09.99 № 1039-XIV «Про угоди про розподіл продукції» (далі — Закон № 1039), які необхідно враховувати під час здійснення операцій на основі угод про розподіл продукції.

Згідно з нормами статті 101 Декрету та статті 34 Закону № 1039 (з урахуванням змін, унесених Законом № 5406) на операції інвестора (представництва іноземного інвестора на території України), що здійснюються для потреб угоди про розподіл продукції, не поширюються ряд обмежень, передбачених законодавством України, зокрема, щодо:

- розрахунків за експортно-імпортними операціями, у тому числі щодо строків, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

- отримання та повернення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, у тому числі вимоги, передбачені Указом Президента України від 27.06.99 № 734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства»;

- одержання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в межах розрахунків між інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою, передбачені підпунктом «г» пункту 4 статті 5 Декрету;

- переказу коштів у іноземній валюті на користь нерезидентів щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, у тому числі вимоги щодо проведення цінової експертизи для засвідчення відповідності цін кон’юнктурі ринку та документального підтвердження фактичного надання послуг, виконання робіт чи передання прав інтелектуальної власності;

- обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, одержаних інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України), що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю, власністю інших інвесторів або держави, а також від здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції.

Декретом та Законом № 1093 встановлено також й інші виключення із загального режиму валютного регулювання та контролю для операцій на основі угод про розподіл продукції, які слід враховувати банкам під час їх проведення.

Враховуючи норми статті 8 Конституції України та статті 56 Закону України «Про Національний банк України», звертаємо увагу банків та їх клієнтів, що під час здійснення інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України), що є сторонами угод про розподіл продукції, діяльності на основі угод про розподіл продукції положення нормативно-правових актів Національного банку України застосовуються в частині, що не суперечать зазначеним вище нормам Декрету та Закону № 1093.


Перший заступник Голови
Національного банку України Б. В. ПРИХОДЬКО