Письмо

Письмо Миндоходов Украины от 28.08.2013 № 16331/7/99-99-22-01-03-17/1008

28.10.2013 / 10:44
Письмо Миндоходов Украины от 28.08.2013 № 16331/7/99-99-22-01-03-17/1008

Щодо застосування штрафів за перевищення граничної суми готівкових розрахунків

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Міністерства доходів і зборів України
від 01.10.2013 р. № 19822/7/99-99-22-01-03-17/1207

У зв’язку з введенням в дію з 1 вересня 2013 року вимог постанови Правління Національного банку України від 6 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», якою було встановлено граничну суму розрахунків готівкою між суб’єктами господарювання та фізичними особами та внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (далі - Положення) Міністерство доходів і зборів України повідомляє наступне.

Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).

Під час такої перевірки має враховуватися те, що готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) та фізичними особами за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених Положенням.

Для перевірки використовуються потрібні касові та розрахункові документи підприємства (підприємця) (касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки під час придбання товарів, оплати наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).

Під час перевірки підприємства (підприємця) аналізуються записи в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані касових ордерів, звітів підзвітних осіб та інших підтвердних документів.

Порушення встановлених обмежень на здійснення готівкових розрахунків виявляються шляхом порівняння фактичних витрат готівки платників готівкових коштів за придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за конкретним розрахунком, що підтверджено відповідними обґрунтувальними документами, з чинними обмеженнями.

У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні перевірки підприємств (підприємців) з порівнянням даних (за сумами і строками) з відповідних касових документів платників і одержувачів готівкових коштів.

Абзац восьмий листа втратив чинність

(згідно з листом Міністерства доходів і зборів України
від 01.10.2013 р. № 19822/7/99-99-22-01-03-17/1207)

Вищезазначене надсилається для обов’язкового використання при здійсненні перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки за готівку.


Заступник Міністра А. ІГНАТОВ