Письмо

Письмо Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособнисти от 12.12.2013 г. № 04-06/А-3118з-1285

11.01.2014 / 16:44
Письмо Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособнисти от 12.12.2013 г. № 04-06/А-3118з-1285

Щодо видачі листка непрацездатності по догляду у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

(Витяг)

Статтею 51 Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240) передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 р. за № 1005/6196 (далі — Інструкція № 455).

Згідно з п. 3.11 Інструкції № 455 якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи.

Пунктом 3.13 Інструкції № 455 чітко регламентовано порядок видачі листка непрацездатності працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, у період коли мати (опікун, інший член сім’ї) перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до зазначеного пункту Інструкції листок непрацездатності по догляду за дитиною віком до 3 років може бути виданий працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років), а також у випадку, коли вона доглядає за другою хворою дитиною.

Таким чином, у наведеному у зверненні випадку батьку може бути видано листок непрацездатності по догляду лише за дитиною віком до 3 років на період, коли мати, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, доглядає іншу хвору дитину.

Застосування інших норм Інструкції № 455 при видачі листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною можливо лише у разі, якщо ніхто із працюючих членів сім’ї не перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років.

Одночасно повідомляємо, що п. 5 ст. 35 Закону № 2240 передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, лише у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років. Іншого чинним законодавством не передбачено.


Заступник директора Т. НАГОРНА