Официальное издание Государственной фискальной службы Украины
Главная
Расширенный поиск
Свежий номер
38
октябрь 2016
Акценты номера
Налоговый календарь
Партнеры:
25.11.2011, № 44

Обложение НДФЛ вознаграждения, полученного по договорам аренды имущества

Относятся ли договоры аренды недвижимого (движимого) имущества в целях обложения налогом на доходы физических лиц к договорам гражданско-правового характера?


Согласно норме главы 58 Гражданского кодекса по договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество в пользование за плату на определенный срок.

В соответствии со ст. 762 главы 58 этого Кодекса за пользование имуществом с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Договор — это соглашение двух или более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 626 главы 52 Гражданского кодекса).

Наличие именно гражданско-правового договора является необходимым условием для того, чтобы соответствующая операция считалась арендной операцией.

Следовательно, договоры аренды недвижимого (движимого) имущества относятся к договорам гражданско-правового характера.

В соответствии с п. 164.6 ст. 164 Налогового кодекса при начислении доходов в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам за выполнение работ (предоставление услуг) база налогообложения определяется как начисленная сумма такого вознаграждения, уменьшенная на сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Вместе с тем согласно ст. 7 Закона № 2464 базой обложения единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование являются выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, или вознаграждение, полученное по гражданско-правовому соглашению за выполненные работы (услуги), связанные с трудовой деятельностью.

Таким образом, в целях обложения налогом на доходы физических лиц вознаграждение, полученное плательщиком налога по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества, не уменьшается на сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


Единая база налоговых знаний, www.sta.gov.ua

Перечень использованных документов

 • Гражданский кодекс — Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV
 • Налоговый кодекс — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI
 • Закон № 2464 — Закон Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VІ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»

Еще материалы на тему:

НДФЛ
 • 01.10.2016 , № 37 Проценти на аліменти

  Фізичною особою отримується дохід у вигляді процентів, нарахованих на поточний банківський рахунок, на який перераховуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, призначені на підставі рішення суду. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором зазначений дохід, розглянемо у цьому матеріалі.

 • 23.09.2016 , № 36 Витрати на відрядження

  Чи вважатиметься додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, відшкодована роботодавцем вартість квитка, якщо дата на ньому та в наказі про відрядження не збігається, розглянемо в цій статті.

 • 16.09.2016 , № 35 Спадщина на підставі рішення суду

  Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті...

 • 16.09.2016 , № 35 Допомога внаслідок нещасного випадку

  Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, яка виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, читайте далі...

 • 09.09.2016 , № 34 Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування

  Літо скінчилося. Селяни збирають городину та фрукти. Ті, хто працювали не покладаючи рук, отримали багатий врожай, який не тільки забезпечить вітамінами всю родину, а й надасть можливість заробити на продажу лишків такої продукції переробним підприємствам. А деякі селяни мають наміри продати вирощену за літо домашню худобу. Отже, наразі для селян актуальним як ніколи є питання оподаткування доходів від продажу підприємствам власної сільгосппродукції. Корисною буде стаття і для підприємств, які купують таку продукцію, оскільки саме на них покладається обов’язок нарахування та перерахування ПДФО та подання звітності. Основні аспекти такого оподаткування висвітлено в цій статті...

Все материалы раздела: «Консультации»