Другие налоги

Об обложении НДС операций в туристической деятельности

Проведений системний аналіз статей 187, 192, 207 Податкового кодексу України дає підстави вважати, що оподаткування ПДВ операцій у туристичній діяльності здійснюється в особливому порядку в частині визначення бази оподаткування, дати виникнення податкових зобов’язань, ведення податкового обліку та складання податкової звітності.

1. Щодо особливостей визначення оподатковуваної бази

Згідно із Законом України «Про туризм» туристичний продукт — попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менше двох таких послуг, які реалізуються або пропонуються для реалізації за певною ціною, до складу яких входять послуги з перевезення, послуги з розміщення й інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

З метою оподаткування податком на додану вартість туристичний продукт як комплекс туристичних послуг розглядається як єдина послуга (п. 207.1 ст. 207 Податкового кодексу).

В основу оподаткування ПДВ туристичного продукту відповідно до ст. 207 Податкового кодексу України покладено маржинальный принцип визначення бази оподаткування, тобто базою оподаткування у туристичного оператора є винагорода. Правила визначення такої винагороди для різних операцій установлено пунктами 207.2 — 207.5 ст. 207 цього Кодексу.

До бази оподаткування, визначеної згідно з пунктами 207.2 — 207.5 ст. 207 Кодексу, застосовується основна ставка ПДВ, і визначена сума податку додається до загальної вартості туристичного продукту (туристичної послуги), яка оплачується покупцем (п. 207.7 ст. 207 Кодексу).

Отже, при розрахунку винагороди туристичного оператора витрати на придбання товарів (послуг) визначаються з урахуванням ПДВ, сплаченого туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг), вартість яких включається до турпродукту.

При цьому суми ПДВ, сплачені туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг), згідно зі ст. 139 Кодексу включаються до витрат.

2. Щодо визначення податкових зобов’язань і складання податкової звітності

Податкові зобов’язання з постачання туристичного продукту в туристичного оператора визначаються згідно із загальним правилом, установленим п. 187.1 ст. 187 Кодексу, за правилом першої події або на дату зарахування коштів від покуп-ця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, або на дату відвантаження товарів, а для послуг — на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Ураховуючи особливості оподаткування ПДВ операцій у туристичній діяльності та правила визначення дати виникнення податкових зобов’язань на дату одержання попередньої оплати за ще не сформований турпродукт, туристичний оператор нараховує податкові зобов’язання виходячи з розрахункового розміру винагороди.

У момент виникнення податкових зобов’язань туроператор складає податкову накладну на суму певної винагороди і нарахованих податкових зобов’язань.

Після визначення вартості сформованого туристичного продукту і фактично понесених витрат, пов’язаних з таким туристичним продуктом, туристичний оператор провадить відповідний перерахунок податкових зобов’язань з ПДВ. Правила проведення такого перерахунку визначено ст. 192 Кодексу. Результати коригування відображаються в рядку 8.1 розділу I податкової декларації з ПДВ і в додатку 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ» (Д1) до декларації (за формою, затвердженою наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.02.2011 р. за № 197/18935).

3. Щодо формування податкового кредиту і особливостей податкового обліку

Ураховуючи, що базою оподаткування туристичного оператора є отримана ним винагорода, податковий кредит з ПДВ такий туристичний оператор має право формувати лише в частині його витрат на придбання товарів (послуг), безпосередньо пов’язаних з одержанням такої винагороди.

Суми ПДВ, сплачені у вартості послуг, які формують туристичний продукт, не включаються до податкового кредиту туристичного оператора і не відображаються в податковій декларації з ПДВ, а податкові накладні, отримані від постачальників таких послуг, не відображаються в Реєстрі виданих і отриманих податкових накладних.


Голова Комітету В. ХОМУТИННИК