Другие налоги
Тема: ВЭД. Валютное регулирование, НДФЛ

Об особенностях заполнения графы 47 ГТД

Підпунктом «б» пп. 206.2.4 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу України визначено випадки, при яких у разі ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується часткове умовне звільнення від оподаткування ПДВ.

При цьому за кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення сплачується 3% суми ПДВ, який підлягав би сплаті в разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту.

Загальна сума ПДВ, яка підлягає сплаті в разі часткового умовного звільнення від оподаткування, не має перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.

У разі декларування товарів у митному режимі тимчасового ввезення із застосуванням часткового умовного звільнення від оподаткування нарахування сум ПДВ у графі 47 ВМД здійснюють у двох рядках, а саме:

у першому рядку нараховують ПДВ, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту («28» код способу розрахунку);

у другому рядку нараховують ПДВ, що підлягає сплаті при частковому умовному звільненні від оподаткування («01» код способу розрахунку), за передбачуваний строк тимчасового ввезення.

Приклад* заповнення графи 47 ВМД:

Вид

Основа нарахування

Ставка (%)

Сума

Спосіб платежу

028

1000

20

200

28

028

200

18

36

01

____________
*Взято 6 місяців заявленого строку перебування товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення й помножено на ставку 3%.

У разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відомості про суму ПДВ, нараховану та сплачену на період такого продовження, відображають відповідно до Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомими після закінчення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 25.09.2008 р. № 1045.

У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування та випуску товарів у вільний обіг або передачі у користування іншій особі ПДВ сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового умовного звільнення від оподаткування ПДВ.

У такому випадку застосовуються законодавство, курс іноземної валюти, митна вартість, ставки податків та інші заходи тарифного і нетарифного регулювання, чинні на момент прийняття митним органом митної декларації в режимі імпорту.

Водночас відповідно до пп. «б» пп. 206.2.4 п. 206.2 ст. 206 Податкового кодексу України за період строку тимчасового ввезення, коли застосовувалося часткове умовне звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II цього Кодексу.

Приклад** заповнення графи 47 ВМД в режимі імпорту після тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування ПДВ:

Вид

Основа нарахування

Ставка (%)

Сума

Спосіб платежу

028

900

20

180

28

028

 

 

60

18

028

 

 

120

01

028

144

UНБУ

Спроцентів

01

____________
**Взято 10 місяців заявленого строку перебування товарів на митній території України у митному режимі тимчасового ввезення та митна вартість, визначена відповідно до умов, чинних на момент оформлення митної декларації в режимі імпорту.

У другому рядку колонки «Основа нарахування» та «Ставка» не заповнюють, в колонці «Сума» зазначають суму ПДВ, сплачену за митною декларацією при оформленні товару в режимі тимчасового ввезення (в разі продовження строку тимчасового ввезення — збільшення на суму ПДВ, сплачену при такому продовженні за аркушем коригування у порядку, затвердженому наказом Держмитслужби України від 25.09.2008 р. № 1045), а в колонці «Спосіб платежу» зазначають «18» — код способу розрахунку.

У третьому рядку нарахування суми ПДВ, що підлягає сплаті при оформленні в режимі імпорту після тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування, здійснюється з такими особливостями:

колонки «Основа нарахування» та «Ставка» не заповнюються;

у колонці «Сума» зазначають різницю між сумою ПДВ, нарахованою у колонці «Сума» першого та другого рядків;

у колонці «Спосіб платежу» зазначають «01» — код способу розрахунку.

У четвертому рядку нараховують проценти з суми податкового зобов’язання з ПДВ, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу України, з такими особливостями заповнення:

у колонці «Вид» зазначають «028» — вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.12.2005 р. № 1201;

у колонці «Основа нарахування» зазначають суму ПДВ, обчислену і зазначену у колонці «Сума» третього рядку;

у колонці «Ставка» зазначають більшу з облікових ставок Нацбанку України, що діяли на день виникнення податкового зобов’язання (подання ВМД при тимчасовому ввезенні товарів), або на день його погашення (подання ВМД при імпорті товарів після тимчасового ввезення);

у колонці «Сума» зазначають суму розрахованих процентів за формулою

               Спроцентів = (СПДВ × Кднів : 100% × UНБУ × 1,2) / Крік ,

де Спроцентів — сума процентів, що нараховується на суму податкового зобов’язання з ПДВ, зазначену у колонці «Основа нарахування» цього рядку, розрахована в гривнях; СПДВ — сума податкового зобов’язання з ПДВ; Кднів — кількість днів, на які було оформлено товари в режимі тимчасового ввезення з частковим умовним звільненням від оподаткування з урахуванням продовження строку такого тимчасового ввезення; UНБУ — більша з облікових ставок Нацбанку України; 1,2 — коефіцієнт, за допомогою якого розраховують 120% річних UНБУ; Крік — кількість днів у календарному році;

у колонці «Спосіб платежу» зазначають код способу розрахунку — «01» відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Листи Держмитслужби від 23.02.2007 р. № 11/4-15/1877-ЕП, від 16.05.2007 р. № 11/7-15/4958-ЕП та від 12.12.2007 р. № 11/4-15/12608-ЕП вважати відкликаними.


Перший заступник голови  О. ДОРОХОВСЬКИЙ