Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации относительно порядка налогообложения операций, перечисленных в подпункте 197.1.25 пункта 197.1 статьи 197 раздела V Налогового кодекса Украины

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку оподаткування операцій, перерахованих у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
06.07.2012 р. № 589

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування операцій, перерахованих у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України

Згідно з підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок крім видань еротичного характеру учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України (пункт 197.4 статті 197 розділу V Кодексу).

Разом з тим, підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу передбачено надання пільги для перерахованих у цьому пункті товарів тільки вітчизняного виробництва, а саме: періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників. Для словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вимоги щодо їх походження (вітчизняного чи іноземного виробництва) Кодексом не встановлені.

Запитання 1.Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України словники українсько-іноземної або іноземно-української мови, періодичні видання друкованих засобів масової інформації, книжки, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники?

Відповідь. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість товарів іноземного виробництва, передбачене пунктом 197.4 статті 197 розділу V Кодексу, поширюється лише на операції із ввезення на митну територію України словників українсько-іноземної або іноземно-української мови. Операції із ввезення на митну територію України періодичних видань друкованих засобів масової інформації, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників іноземного виробництва від оподаткування податком на додану вартість не звільняються.

Запитання 2. Чи звільняються від оподаткування операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію України словників українсько-іноземної або іноземно-української мови?

Відповідь. Операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію України словників українсько-іноземної або іноземно-української мови (як іноземного, так і вітчизняного виробництва) звільняються від оподаткування податком на додану вартість, оскільки додаткових обмежень підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу для таких операцій не встановлено і на ці операції поширюються норми пункту 197.4 статті 197 розділу V Кодексу.

Запитання 3. Чи звільняються від оподаткування операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію України періодичних видань друкованих засобів масової інформації, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників іноземного виробництва?

Відповідь. Операції з постачання на митній території України ввезених на митну територію України періодичних видань друкованих засобів масової інформації, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників іноземного виробництва від оподаткування податком на додану вартість не звільняються, оскільки звільнення від оподаткування встановлено підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу тільки для таких товарів вітчизняного виробництва.

Запитання 4. Чи поширюється пільга, встановлена підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу, на видання еротичного характеру вітчизняного чи іноземного виробництва?

Відповідь. Операції з постачання на митній території України видань еротичного характеру (як вітчизняного, так і іноземного виробництва) підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку із застосуванням основної ставки податку на додану вартість (20 відсотків).


Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Л. Г. ПАВЕЛКО