Другие налоги
Тема: Налог на прибыль

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации относительно учета отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 05.07.2012 р. № 575

Узагальнююча податкова консультація щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток

У консультації використовуються такі скорочення:

Податковий кодекс України - Кодекс;

Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» - Закон № 334/94;

Закон України від 24.05.2012 р. № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» - Закон № 4834;

форма Декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 р. за № 271/7592 - Декларація № 143;

форма Декларації з податку на прибуток банку, затверджена наказом ДПА України від 31.03.2003 р. № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 р. за № 281/7602 - Декларація № 148;

форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 р. № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.03.2011 р. за № 397/19135 - Декларація № 114;

форма Податкової декларації з податку на прибуток банку, затверджена наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 98, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.2011 р. за № 359/19097 - Декларація № 98.

Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у наступних податкових періодах для платників передбачено ст. 150 розділу III Кодексу.

Положеннями п. 150.1 ст. 150 Кодексу встановлено: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

При цьому від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Згідно із внесеними п. 97 Закону № 4834 змінами до п. 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується:

у 2011 р. з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками І кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат ІІ календарного кварталу 2011 р.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками ІІ, ІІ і ІІІ кварталів, ІІ - ІV кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за I квартал 2011 р., у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

у 2012 - 2015 рр. таким чином:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 р. один мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 р. є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з I півріччя і послідуючих звітних періодів 2012 р. у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 р. у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 р. у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 р. у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 р., то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 р. та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 рр. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. У другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 р.

Для підприємств з доходом за 2011 р. менше одного мільйона гривень п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду І півріччя 2012 р. та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення.

На підставі п. 22.4 ст. 22 Закону № 334/94 у 2010 р. у складі валових витрат платника податку враховувалось 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

У 2011 р. решта суми від'ємного значення, яка не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 р., підлягали включенню до складу валових витрат платників податку на прибуток без обмежень.

Запитання 1. Як визначається дохід платника податку за 2011 р.?

Відповідь. Для підприємств дохід за 2011 р. визначається як сумарне значення показників рядків 03 Декларації № 143 за I квартал 2011 р. та 01 Декларації № 114 за II - IV квартали 2011 р.

Для банківських установ дохід за 2011 р. визначається як сумарне значення показників рядків 03 Декларації № 148 за I квартал 2011 р. та 01 Декларації № 98 за II - IV квартали 2011 р.

Запитання 2. Як визначається показник від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 р., для врахування у складі витрат у 2012 - 2015 рр. платниками з доходом один мільйон гривень та більше?

Відповідь. Підприємства для визначення від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2012 р. враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого у рядку 07 Декларації № 114 за ІІ - ІV квартали 2011 р., отриманого з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 08 Декларації № 143 за І квартал 2011 р.

Банки враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого банком у рядку 08 Декларації № 98 за ІІ - ІV квартали 2011 р., отриманого з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 08 Декларації № 148 за І квартал 2011 р.

При визначенні від'ємного значення об'єкта оподаткування за І квартал 2011 р. враховується сума збитків з податку на прибуток, які утворилися станом на 01.01.2010 р. та не були враховані у складі валових витрат у 2010 р. (80 відсотків від'ємного значення рядка 08 Декларації № 143 або Декларації № 148 за 2009 р.), від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 р. (рядок 08 Декларації № 143 або Декларації № 148), та збитки, які утворилися у І кварталі 2011 р.

Запитання 3. Як платниками з доходом до одного мільйона гривень визначається показник від'ємного значення об'єкта оподаткування за наслідками 2011 податкового року для врахування у складі витрат, починаючи з І півріччя 2012 р.?

Відповідь. Платники податку на прибуток з доходом до одного мільйона гривень для визначення від'ємного значення об'єкта оподаткування за наслідками 2011 р. враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого у рядку 07 Декларації № 114 (рядку 08 Декларації № 98) за ІІ - ІV квартали 2011 р., отриманого з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 08 Декларації № 143 (рядку 08 Декларації № 148) за І квартал 2011 р.

При визначенні від'ємного значення об'єкта оподаткування за І квартал 2011 р. враховується сума збитків з податку на прибуток, які утворилися станом на 01.01.2010 р. та не були враховані у складі валових витрат у 2010 р. (80 відсотків від'ємного значення рядка 08 Декларації № 143 або Декларації № 148 за 2009 р.), від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 р. (рядок 08 Декларації № 143 або Декларації № 148), та збитки, які утворилися у І кварталі 2011 р.

Запитання 4. Чи враховуються при визначенні від'ємного значення об'єкта оподаткування за ІІ - ІV квартали 2011 р. суми від'ємного значення об'єкта оподаткування, що утворилися станом на 1 січня 2011 р.?

Відповідь. Закон № 4834 передбачає врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке утворилися станом на 1 січня 2011 р., при визначенні від'ємного значення об'єкта оподаткування за ІІ - ІV квартали 2011 р. Таким чином, з моменту набрання чинності Законом № 4834 у разі невідображення в податковій звітності з податку на прибуток за звітні II, II і III, II - IV квартали 2011 р. від'ємного значення об'єкта оподаткування, яке утворилося станом на 1 січня 2011 р., платник має право подати уточнюючий(чі) розрахунок(ки) за звітний період 2011 р., у якому відобразити суму такого від'ємного значення, визначену з урахуванням непогашених збитків, що утворилися станом на 1 січня 2011 р.

Рекомендуємо для правильного визначення об'єкта оподаткування за наступні звітні періоди подати уточнюючий(чі) розрахунок(ки) до подачі декларації з податку на прибуток за І півріччя 2012 р.

Запитання 5. Обмеження у розмірі 25 відсотків для врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у складі витрат у 2013 - 2015 рр. включно стосується сум від'ємного значення, що існувало станом на 1 січня 2012 р., чи й сум від'ємного значення, що утворилися (не погашених) протягом 2012 - 2014 рр.?

Відповідь. Це обмеження стосується лише від'ємного значення, що існувало станом на 1 січня 2012 р.

Запитання 6. Чи враховується не погашена у 2012 - 2015 рр. сума від'ємного значення об'єкта оподаткування у звітних періодах, починаючи з І кварталу 2016 р.?

Відповідь. Для платників з доходом за 2011 р. один мільйон гривень та більше така сума не враховується.

Для платників з доходом за 2011 р. менше одного мільйона гривень сума від'ємного значення враховується до повного її погашення.

Запитання 7. Чи повинен платник податку з доходом за 2011 р. один мільйон гривень та більше подавати уточнений розрахунок за I квартал 2012 р., якщо такий платник включив до складу витрат за І квартал цього року всю суму від'ємного значення, що утворилося станом на 1 січня 2012 р.?

Відповідь. Ні, не потрібно.

Запитання 8. Як виробники сільськогосподарської продукції з доходом за 2011 р. один мільйон гривень та більше визначають від'ємне значення об'єкта оподаткування для його подальшого списання у складі витрат відповідно до внесених Законом № 4834 змін?

Відповідь. Виробники сільськогосподарської продукції для визначення від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2012 р. враховують суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого у рядку 07 Декларації № 114 за ІІ - ІV квартали 2011 р., отриманого з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 07 Декларації № 114 за ІІ квартал 2011 р.

Починаючи з I півріччя 2012 р. до складу витрат таких підприємств включається сума від'ємного значення, що утворилося станом на 1 січня 2012 р., у розмірі 25 відсотків.

Запитання 9. Чи має право платник податків за результатами процедури адміністративного чи судового оскарження рішень, прийнятих контролюючим органом, пов'язаних з невизнанням від'ємного значення об'єкта оподаткування за наслідками документальних чи камеральних перевірок, подати уточнюючий податковий розрахунок щодо такого від'ємного значення?

Відповідь. Так, має. Платник податків, за наслідками процедури оскарження рішень контролюючого органу, керуючись положеннями ст. 50 Кодексу та п. 97 Закону № 4834 має право подати уточнюючий податковий розрахунок, у якому відобразити суму такого від'ємного значення.


Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Н. В. ХОЦЯНІВСЬКА