Юридическая практика

Налог на добавленную стоимость: позитивные тенденции

Департамент адміністрування податку на додану вартість складається з п'яти відділів: методології; справляння ПДВ;  координації процесів адміністрування; спеціальних режимів оподаткування; розгляду звернень. У Департаменті плідно працюють фахівці, які мають багаторічний досвід роботи в органах державної податкової служби — заступники директора Департаменту Л. В. Косміна та Г. П. Білоцерківська, начальники відділів Н. Д. Шут, А. М. Кононова, Л. П. Древаль, С. П. Тимошенко, досвідчені  працівники О. І. Гермаківська, О. А. Клишта, А. В. Кравзюк, В. А. Авраменко, Ю. Ю. Корнєєва, О. Ю. Прищепа, Н. Г. Дудніченко та І. П. Журба.


Одне з головних завдань — удосконалення  податкового законодавства з ПДВ

Основними завданнями відділу методології є організація нормотворчої роботи шляхом розробки пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства з ПДВ, виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики та розробки методології застосування законодавства з ПДВ.

Зокрема, на виконання положень Податкового кодексу України в частині податку на додану вартість Департаментом розроблено три накази ДПА України, а саме:

  • від 21.12.2010 р.№ 969 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку її заповнення», зареєстрований у Мін'юсті України 29.12.2010 р. за № 1401/18696;
  • від 24.12.2010 р. № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення», зареєстрований у Мін'юсті України 29.12.2010 р. за № 1402/18697;
  • від 25.01.2011 р. № 41 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрований у Мін'юсті України 16.02.2011 р. за № 197/18935.

Крім того, працівники відділу методології Департаменту брали участь у підготовці наказів ДПА України, основними розробниками яких були інші структурні підрозділи.

Працівниками Департаменту також опрацьовано проекти 15 постанов Кабінету Міністрів України, серед яких особливе місце займають постанови, що набрали чинності з 01.01.2011 р.:

  • від 29.12.2010  р. № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України);
  • від 27.12.2010 р. № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку» (відповідно до п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу України).

Забезпечення збору ПДВ до бюджету

Відділ справляння ПДВ розробляє стратегічні заходи щодо організації роботи регіональних ДПС із забезпечення збору ПДВ до бюджету, бере участь у формуванні прогнозних показників зі збору цього податку, проводить аналіз та контроль за виконанням доведених завдань з його збору.

Запровадження подання та подальше зіставлення даних розшифровок податкових зобов'язань і податкового кредиту сприяло збільшенню збору податку, поліпшенню результативності контрольно-перевірочної роботи та виявленню підприємств — «податкових ям», які, виписуючи податкові накладні, не декларували податкових зобов'язань у повному обсязі.

Слід зазначити, що суми надходжень до бюджету з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) щороку зростають. Зокрема, у 2010 р. вони досягли 53,6 млрд. грн., що на 17% більше, ніж у 2009 р., та на 19% — ніж у 2008 р., а в 2009 р. збір з ПДВ збільшився лише на 2% порівняно з 2008 р. (45 млрд. грн.) і становив 46 млрд. грн. (рис. 1).

Бюджетний розпис зі збору ПДВ на 2010 р., доведений Мінфіном України, уперше за 4 роки виконано на 100,3%.

Досягнутий у попередньому році темп надходжень сум податку до бюджету зберігся і в поточному році. За січень — лютий до державного бюджету надійшло 12,4 млрд. грн. податку, що на 5,5 млрд. грн., або на 80%, більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (рис. 2). Загалом завдання зі збору податку на додану вартість, установлене Мінфіном України на січень — лютий, виконано на 113,1%, до бюджету додатково надійшло 1,4 млрд. грн.

Цей позитивний факт зумовлено покращенням адміністрування ПДВ у частині підвищення рівня декларування позитивних нарахувань з ПДВ та добровільної сплати за рахунок контролю відповідності задекларованих податкових зобов'язань показникам економічного розвитку та розширення категорії сумлінних платників податку.

Крім того, працівники відділу справляння ПДВ надають пропозиції до закону про Державний бюджет України на відповідний рік, беруть участь у розробці нормативно-правових актів, проводять перевірки органів ДПС з питань організації контролю за повнотою обчислення та своєчасністю сплати ПДВ платником податку.

Системі адміністрування — нові обрії

Відділ координації процесів адміністрування Департаменту працює над створенням такої системи адміністрування податку на додану вартість, за якої податок сплачувався б добровільно і вчасно. Дієвими кроками в цьому напрямі стали запровадження ризикоорієнтованої системи адміністрування ПДВ та системи електронного контролю за правомірністю формування податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Передумовою переходу до нових методів адміністрування ПДВ є впровадження електронної звітності. Кількість платників ПДВ, які звітують в електронному вигляді засобами е-mail, постійно зростає: у 2008 р. — 38,5 тис., у 2009 р. — 67,9 тис., у 2010 р. — 95,2 тис., у січні 2011 р. — 101,6 тис.

ДПС ініціює запровадження електронного сервісу для платників податків,який передбачає інформування платників засобами е-mail про виявлені під час електронної звірки податкових декларацій помилки, допущені платниками, що дає можливість самостійно їх виправляти. Метамінімізувати суб'єктивний вплив на платника та контакти податкового інспектора з платником податків. Задля цього видано наказ ДПА України від 11.02.2011 р. № 85 «Про запровадження електронного сервісу для платників податків — юридичних осіб».

Контроль та моніторинг спеціальних режимів оподаткування

Відділ спеціальних режимів оподаткування Департаменту адміністрування податку на додану вартість здійснює контроль та моніторинг спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства й адміністрування ПДВ, що сплачується до бюджету переробними підприємствами. Працівники відділу здійснюють також аналіз втрат бюджету від застосування платниками пільг щодо податку на додану вартість, визначених у Податковому кодексі України.

Одним з важливих напрямів роботи відділу є також моніторинг та організація роботи щодо повноти реєстрації осіб як платників податку на додану вартість і своєчасності їх виключення з реєстру платників ПДВ.

Платникам податків — консультації від фахівців Департаменту

У поточному році з набранням чинності Податковим кодексом України значно збільшилась кількість запитів платників податків, що надходять на розгляд до Департаменту, зокрема відділу розгляду звернень.

Так, лише у січні — лютому 2011 р. отримано 1387 запитів платників, а це втричі більше, ніж торік.

Оскільки у більшості запитів порушуються схожі проблемні питання, проводиться їх узагальнення і готуються методичні рекомендації регіональним органам державної податкової служби з метою підготовки податкових консультацій для платників податків. З початку року Департаментом підготовлено та надіслано регіональним ДПА 14 таких рекомендацій з питань подання податкової звітності, застосування податкових пільг щодо ПДВ, реєстрації платників ПДВ та інших питань.

Відповіді на запити, які носять масовий характер, розміщуються на сайті ДПА України в рубриці «Єдина база податкових знань», до якої мають доступ усі платники через мережу Інтернет.

Спеціалісти відділу розгляду звернень проводять семінари для платників податків, готують матеріали для засобів масової інформації, беруть участь в особистих прийомах громадян керівництвом ДПА України (згідно з графіком), організовують робочі зустрічі з представниками органів виконавчої влади, громадських об'єднань, організацій платників податків та з платниками податків з метою вивчення та прискорення вирішення проблемних питань оподаткування ПДВ.


Юрій ЛАПШИН,
директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість ДПА України