Юридическая практика

О гармонизации языком науки

Теоретики і практики обговорювали подальше реформування податкової системи України.

Імплементація Податкового кодексу в практичну діяльність усіх суб’єктів податкових відносин у державі триває. 17 — 18 березня 2011 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів», присвячена 90-річчю створення Національного університету ДПС України.


«Такого системного документа, як Податковий кодекс, Україна не мала за всі роки своєї незалежності. Дискусія, що розгорнулася навколо нього, потрібна і має бути, але, на моє глибоке переконання, не на Майдані», — наголосив ректор Національного університету ДПС України заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Петро Мельник, відкриваючи конференцію. На його думку, перш ніж критикувати будь-яке законодавче нововведення, слід детально ознайомитися з ухваленими документами, щоб мати змогу вести діалог мовою професіоналів.

Власне, такий діалог в університеті відбувся, адже на конференцію з’їхалися представники не тільки різних вишів нашої держави, а й Російської Федерації, Білорусії, Чехії. Із теоретиків у ній взяли участь 26 докторів, 72 кандидати наук, 27 аспірантів і здобувачів наукового ступеня. Практиків представляли фахівці Рахункової палати України, Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби, СДПІ по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу в м. Кривому Розі та ін.

Основну увагу доповідачів було присвячено таким темам: стан, проблеми й перспективи гармонізації національних податкових систем; сутність і особливості прояву міжнародної податкової конкуренції; фіскально-адміністративні технології оподаткування України й зарубіжних держав; новації Податкового кодексу в контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів; роль податків у формуванні доходів бюджетів різних рівнів; податкове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.

«Як фахівець — менеджер державних фінансів, хотіла б наголосити на очікуваних результатах після набрання чинності Податковим кодексом, які ми маємо змогу спостерігати впродовж перших двох місяців. На сьогодні у посткризовій державі забезпечується стабільне надходження коштів до держбюджету, очікується перевиконання показників, закладених у його дохідній частині», — констатувала президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко. З її слів, підтвердженням результативності норм Кодексу слугуватиме вихід України на якісно новий щабель після «перезавантаження» системи державних фінансів.

Заступник Голови ДПС України Сергій Лекарь, доповідь якого стосувалася ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів, зазначив, що попри наявність Податкового кодексу проблема вдосконалення чинного законодавства була, є і буде. «Три основні цілі, яких прагнемо досягнути: справедливість, прозорість, ефективність податкової системи. Але всі ці поняття — відносні, тому маємо широке поле діяльності», — зауважив він.

На переконання Сергія Лекаря, в питанні надходження й розподілу бюджетних коштів завжди потрібно враховувати інтереси двох сторін — платника і споживача, адже неможливо забезпечити безмежні потреби суспільства обмеженими можливостями зі сплати податків. «Бюджет — це певний компроміс. І скільки б туди не було закладено коштів, все здаватиметься мало, тому що модернізація державних фінансів, покращення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки, і, як наслідок, добробуту громадян, — бажання перманентне», — підкреслив заступник Голови ДПС України.

«Надання пропозицій щодо формування бюджетів усіх рівнів на науковій основі — важлива складова подальшого реформування податкової системи, — вважає Сергій Лекарь. — Сподіваюся, наша конференція стане основою для внесення змін до законодавства, спрямованих на ефективніше її функціонування».


Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua