Юридическая практика

Налогообложение доходов физических лиц: международный опыт

Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби

Реалізація на практиці іноземного досвіду сприятиме якнайшвидшій побудові в Україні стабільної фінансової системи.

Наприкінці 1970 — 1980 рр. у країнах із розвинутою ринковою економікою розпочалася хвиля широкомасштабних податкових реформ, спрямованих на зниження рівня податків і зміну їх структури. Головною метою цих реформ було формування податкової структури, адекватної економічній політиці та заснованої на пропорційності фінансових ресурсів, достатності заощаджень для економічного зростання. Безпосередня фіскальна мета реформ — універсалізація та спрощення податкової системи, протидія ухиленню від сплати податків, упорядкування та відчутне скорочення податкових пільг. Усе це певною мірою стосується оподаткування фізичних осіб.


Більший дохід — вищі ставки податків

Економічно розвинені країни характеризуються не тільки високим рівнем доходів населення, а й високими ставками податків. При цьому в більшості країн застосовується так звана прогресивна шкала — що більший дохід, то вища ставка податку з доходів.

На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком з доходів фізичних осіб установлюються виключно на загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого самоврядування надано досить широке право у сфері податкової юрисдикції. У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія, особистий прибутковий податок належить до місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи місцевого самоврядування самостійно визначають ставки, за якими оподатковуватимуться доходи громадян.

Слід зазначити, що ставка податку на доходи фізичних осіб у країнах світу є значно вищою, ніж в Україні. Серед держав — членів ЄС найвищі прогресивні ставки податку мають Данія — 52%, Швеція — 56, Нідерланди — 52, Австрія — 50, Німеччина — 47%. Найнижчі ж розміри зафіксовано у Румунії — 16%, Словаччині — 19, Чехії — 15, Литві — 15, Болгарії — 10% (табл. 1).

Таблиця 1

Ставки податків у країнах світу станом на 01.01.2011 р., %

Країна

Прибутковий податок — індивідуальний

Австрія

21 — 50

Бельгія

54

Болгарія

10

Бразилія

7,5 — 27,5

Велика Британія

0 — 50

Греція

0 — 45

Данія

52

Естонія

21

Ізраїль

10 — 45

Індія

10 — 30

Індонезія

5 — 30

Ірландія

20 — 41

Іспанія

43

Італія

23 — 45

Канада

15 — 29

Китай

5 — 45

Кіпр

20 — 30

Латвія

26

Литва

15

Люксембург

39

Мальта

15 — 35

Нідерланди

0 — 52

Німеччина

14 — 47

Польща

18 — 40

Португалія

0 — 42

Росія

13

Румунія

16

Сербія

10 — 20

Словаччина

19

Словенія

16 — 41

США

15 — 35

Туніс

15 — 35

Туреччина

15 — 35

Угорщина

41

Україна

15 17

Фінляндія

7 — 30,5

Франція

5,5 — 46,6

Чехія

15

Чорногорія

12

Швеція

56

Японія

5 — 50

ЄС

37,5

Зона євро

42,4

 

Україна: поточний стан справ

Податковий тягар у різних країнахЗ 1993 р. у нашій державі застосовували прогресивну шкалу оподаткування — ставка податку з доходів фізичних осіб варіювала в межах 1040%. Однак у 2004 р. відбулися зміни в системі оподаткування, наслідком яких стало запровадження пропорційної системи. Спочатку ставка податку становила 13%, а з 2007 р. зросла до 15%.

У структурі податків залишається дисбаланс у бік прямих податків, які створюють значне податкове навантаження з високими граничними ставками на робочу силу і капітал (рисунок, табл. 2). У 2009 р. бюджетні надходження сягнули 41% ВВП, на податкові навантаження припадало 35% ВВП. Такий рівень податкового навантаження є близьким до середніх показників  для країн — нових членів ЄС.

Проблеми необхідно вирішувати, поступово знижуючи частку бюджету уряду в економіці та створюючи умови для ширшого залучення приватного сектору. Базова ставка податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2011 р. залишилася без змін і становить 15%.

Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становитиме 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%. Для доходів, перелічених у пунктах 167.2 — 167.4 ст. 167 Податкового кодексу України, визначено ставки в розмірі 5, 30 і 10% відповідно.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суми: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; страхування внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівників; податкової соціальної пільги, за її наявності.

Таблиця 2

Порівняння ставок податків на фонд заробітної плати
(внески на соціальне страхування) у різних країнах, %

Країна

Податок на фонд заробітної плати
(внески на соціальне страхування)

Частка роботодавця

Частка працівника

Загалом

Білорусь

39,6

1,0

40,6

Хорватія

17,2

20,0

37,2

Грузія

20,0

0,0

20,0

Казахстан

17,0

10,0

27,0

Латвія

24,1

9,0

33,1

Литва

31,2

3,0

34,2

Молдова

28,0

5,0

33,0

Польща

20,4

25,4

45,8

Росія

26,0

0,0

26,0

Сербія

17,9

17,9

35,8

Туреччина

21,5

15,0

36,5

Україна

38,0

3,5

41,5

 

Оцінка експертів

За даними звіту «Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання», підготовленого Світовим банком у 2010 р., за період між 2003 і 2009 рр. структура податків в Україні поліпшилася, здійснено низку позитивних реформ, однак граничні ставки прямих податків, середнє податкове навантаження і витрати, пов'язані з виконанням податкового законодавства, залишилися порівняно високими.

На думку експертів, фіскальний простір неможливо забезпечити шляхом підвищення податкових ставок або за допомогою адміністративних процедур, які стримують самостійне виконання податкового законодавства. На сьогодні загальний рівень оподаткування в Україні, за оцінкою Світового банку, становить 45 — 46%, що помітно вище за середньосвітовий (35%). Після зниження ставок у 2014 р. рівень податків буде вже близько 40%.

Серед позитивних моментів фахівці Світового банку зазначають консолідацію законодавства у Податковому кодексі України, оптимізацію місцевих податків і реформування податку на прибуток для страхових компаній.

Податок на доходи фізичних осіб у країнах світу

За дослідженнями консалтингової компанії KPMG, яка вивчала податкове навантаження у 81 країні світу, податкові збори з громадян різних країн, які заробляють 100 — 300 тис.  дол. США за рік, у поточному році зросли на 0,3%, а торік вони, навпаки, знизилися на 0,3%.

Одним із чинників, що останнім часом визначають напрями реформування податків на доходи в постсоціалістичних країнах — нових членах ЄС, є податкова конкуренція, спрямована на створення найсприятливіших умов для залучення прямих іноземних інвестицій. Наслідком цієї конкуренції стало зниження ставок податку на прибуток у Польщі з 34 до 19%, Чехії з 35 до 26, Латвії — з 25 до 15, Литві з 29 до 15%, а також запровадження в Литві, Латвії та Естонії пропорційного податку з доходів громадян за ставками відповідно 33, 25 і 24%. Болгарія у 2008 р. запровадила єдиний прибутковий податок для всіх громадян у розмірі 10%, який є одним з найнижчих у світі.

Окрім країн Східної Європи низькі податки зберігаються в Гонконгу, Саудівській Аравії та Кувейті, а також у таких «податкових гаванях», як Багамські та Бермудські острови.

У таких країнах, як Ірландія, Корея, Мексика, Туреччина, середньозважена величина граничного доходу (неоподатковуваного мінімуму), з якого починається сплата податку на доходи фізичних осіб, становить 30% середньої заробітної плати (у виробничому секторі). Якщо порівнювати з нашою державою, то ця сума становить 17 грн., тобто приблизно лише 3% мінімальної заробітної плати. За ці мізерні кошти людина не може задовольнити навіть свої мінімальні потреби.

Тенденція до підвищення ставок податків збережеться у тих країнах, яким необхідно впоратися з бюджетним дефіцитом. Країни з потужною фінансовою системою намагатимуться протистояти їй з метою підтримки або посилення конкурентоспроможності економіки. Так, наприклад, відбувається у Гонконгу і Сингапурі, які прагнуть змагатися з м. Лондоном у сфері фінансових послуг.

Характеристика податкових умов ведення бізнесу у світі

У рейтингу податкових систем «Paying Taxes», підготовленому Світовим банком спільно з міжнародною мережею компаній Pricewater-house-Coopers, Україна посіла 181 місце зі 183 досліджених країн. Індекс є середнім показником країни за дев'ятьма індикаторами, кожен з яких має однаково важливе значення:

  • реєстрація підприємств;
  • отримання дозволів на будівництво;
  • реєстрація власності;
  • кредитування;
  • захист інвесторів;
  • оподаткування;
  • міжнародна торгівля;
  • забезпечення виконання контрактів;
  • ліквідація підприємств.

Попереду України в останній десятці розташувалися латиноамериканські та африканські країни — Ямайка, Панама, Гамбія, Болівія, Венесуела, Чад, Конго, а за нею лише Центрально-Африканська Республіка та Білорусь.

У першій десятці за простотою сплати податків розташувалися Мальдівська Республіка, Катар, Гонконг, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ірландія, Оман, Кувейт і Канада.

За даними дослідження, кількість платежів, які протягом року сплачує середньостатистичне українське підприємство, сягає 135. Для порівняння: у Швеції таких платежів два, а в Гонконгу, Катарі та у Мальдівській Республіці — по три. При цьому за часом, який підприємства та підприємці в середньому витрачають на заповнення звітності й сплату податків, Україна опинилася на 174 місці — 657 годин за рік!

Як відомо, існує певна межа, за якої підвищення ставок і кількості податків матиме зворотний ефект — зменшення надходжень до державної скарбниці. Для того щоб не погіршувати ситуацію, потрібно формувати стабільне та збалансоване податкове законодавство, реалізовувати політику інформаційної відкритості у сфері державних фінансів, оптимізувати кількість податків і зборів, спрощувати їх адміністрування тощо.

Отже, реалізація на практиці іноземного досвіду сприятиме якнайшвидшому переходу до нової системи оподаткування — сталої та дієвої, що ґрунтуватиметься на всебічному поєднанні найкращих передових методів і запозичених позитивних елементів податкових систем іноземних країн, а це дало би поштовх зміцненню соціальної складової системи оподаткування в Україні.


Андрій ЧУПРИНА,
заступник директора Департаменту розвитку
та модернізації державної податкової служби