Новости

Налоговое стимулирование развития бизнеса

Влада і підприємці планують разом втілювати норми Податкового кодексу України у фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Під час підписання Договору про співробітництво та координацію дійПодаткова реформа в державі триває. Причому задіяні в цьому процесі обидві зацікавлені сторони: і працівники податкових органів, що повинні керуватися законодавчими нормами на практиці, і підприємці, у яких неодмінним атрибутом діяльності, зорієнтованої на одержання прибутку, є виконання обов’язку зі сплати податків. «Наша конструктивна співпраця з громадськими організаціями полягає в пошуку спільних рішень щодо поліпшення механізмів взаємодії, спрощення адміністративних процедур. І позитивний результат відвертих дискусій — безпосередній вплив виразників інтересів бізнесу на ухвалення документів у тому вигляді, який дає їм можливість розвиватися», — зазначив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час підписання Договору про співробітництво та координацію дій між Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), Об’єднанням організацій роботодавців України (ООРУ) та ДПС України. У заході також взяли участь президент УСПП Анатолій КІНАХ, заступник Голови ДПС України Сергій ЛЕКАРЬ, керівники структурних підрозділів центрального апарату відомства.


Цілеспрямована робота на результат

«УСПП був, є і буде нашим стратегічним партнером у налагодженні відносин із платниками податків», — підкреслив Віталій Захарченко. На його переконання, нова філософія відкритості в роботі з громадським сектором дасть можливість реагувати на проблемні питання, з якими обидві сторони стикатимуться в ході імплементації положень Податкового кодексу, і сприяти внесенню відповідних законодавчих коректив.

Співпраця між ДПС України та УСПП триває вже понад 10 років. Податківці є активними учасниками засідань Правління та всіх публічних заходів УСПП, тоді як представники бізнесу долучаються до роботи Громадської колегії при ДПА України. Крім того, у 2009 р. вже було підписано, а минулого року — переукладено Договір про співробітництво та координацію дій між УСПП, ООРУ і ДПА України, відповідно до якого створено Узгоджувальну робочу групу щодо розгляду проблемних питань. Її діяльність спрямовано головним чином на пошук шляхів удосконалення чинного законодавства та механізмів адміністрування податків і зборів.

Окреслюючи коло проблемних аспектів втілення Податкового кодексу у фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва, президент УСПП Анатолій Кінах налогосив на тому, що у процесі підготовки цього документа до остаточного прийняття було враховано чимало пропозицій від об’єднань, асоціацій бізнесу. «Водночас ми змушені констатувати, що в ході реалізації норм Податкового кодексу, який набрав чинності з урахуванням зауважень Президента України, виникає низка запитань, відповіді на які ми прагнемо знайти в процесі системної цілеспрямованої роботи над поліпшенням його норм», — зауважив він.

Наближення до міжнародних стандартів

Серед питань, які турбують підприємців, — методологія визначення звичайних цін. У Податковому кодексі залишилася норма про те, що вони мають формуватися на основі митної вартості імпортної продукції, яка досить часто необґрунтовано завищується. «Є навіть приклади, коли митна вартість імпортної продукції перевищує оптові й роздрібні ціни на аналогічні товари в Україні», — уточнив президент УСПП. За його словами, це стає підґрунтям різноманітних корупційних схем, змов, «торгівлі» навколо визначення «цінників».

Упродовж багатьох років особливо актуальною в Україні, насамперед для працівників фінансових підрозділів підприємств, є проблема наближення податкового і бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. Нині, коли триває підготовка Угоди про асоційоване членство України в ЄС, що передбачає вільну торгівлю, її вирішення стало дуже важливим. «Створення сучасної системи обліку є принциповим питанням, яке останнім часом набуло загальнодержавної ваги. Потрібно відпрацьовувати методологію обліку, включаючи всі необхідні складові — від прийняття відповідних нормативних підзаконних актів до перепідготовки кадрів», — наголосив Анатолій Кінах.

Поліпшення  податкового  сервісу

Щодо підготовки фахівців до роботи в новому законодавчому просторі слід зазначити, що ДПС України постійно рухається в цьому напрямі. Так, на території нашої держави функціонують понад 700 безкоштовних консультаційних пунктів з роз’яснення положень Податкового кодексу. Із цією метою для платників податків проведено вже близько 5 тис. семінарів, 25 тис. повідомлень опубліковано в засобах масової інформації. «Ми вдячні УСПП, Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, Асоціації платників податків України, Європейській Бізнес Асоціації і всім іншим організаціям, з якими плідно співпрацюємо як над роз’ясненням, так і над удосконаленням Податкового кодексу», — зазначив Голова ДПС України Віталій Захарченко.

За його словами, пріоритетним для податківців є покращення податкового сервісу для представників бізнесу. Зокрема, з метою підвищення фінансової грамотності тих підприємців, діяльність яких тісно пов’язана з опануванням Податкового кодексу, ДПС почала використовувати Інтернет-технології, нові методи роз’яснювальної роботи, зокрема відеосемінари, які в подальшому планується присвятити розгляду окремих видів податків. Для залучення якнайширшого кола громадськості до реформування податкової системи на офіційному веб-сайті ДПС України створено розділ «Регуляторна політика», діє форум для інтерактивного спілкування.

Податкове стимулювання розвитку бізнесу

Віталій Захарченко повідомив присутнім про підсумки роботи податкових органів із забезпечення надходження й відшкодування ПДВ, що вже за традицією сприймається як індикатор розвитку економічних відносин у державі. Якщо в січні минулого року надійшло 3,3 млрд. грн. податку (при цьому на рахунки платників було повернуто 600 млн. грн.), то в січні 2011 р. надходження ПДВ сягнули близько 8 млрд. грн. (сума відшкодування — 2,7 млрд. грн.). За підсумками лютого 2011 р. на рахунки платників податків заплановано повернути також близько 2,5 млрд. грн. «Починаючи з березня ПДВ відшкодовуватиметься в автоматичному режимі, але фактично вже сьогодні ми без вагань готові повертати суми податку підприємствам, діяльність яких відповідає критеріям для автоматичного відшкодування ПДВ», — пообіцяв Голова ДПС України.

На особистому контролі Президента України перебуває подальша доля спрощеної системи оподаткування, вдосконалити яку гарант Конституції доручив органам виконавчої влади протягом стислого періоду. «Спрощена система оподаткування — це не джерело наповнення бюджету, а напрям вирішення соціальних проблем, але, звичайно, при цьому потрібно сплачувати податки, щоб у балансі відносин між державою і суб’єктами господарювання не було «від’ємного сальдо», — вважає президент УСПП Анатолій Кінах.

Податківці сподіваються, що законодавче оновлення правил перебування на спрощеній системі означатиме дійсно спрощення ведення обліку, організації бізнес-процесів. Але які б коригування не торкнулися спеціальних режимів оподаткування, вони все одно мають спрямовуватися на захист конкуренції в підприємницькій діяльності, гарантований ст. 42 Конституції України. «Податкове стимулювання розвитку бізнесу — це нова філософія співпраці державної податкової служби із громадським сектором, яка базується на реальному партнерстві та довірі один до одного», — підсумував Віталій Захарченко.


Ольга ГЕРМАНОВА