Другие налоги

Алкогольные напитки, табачные изделия — стабильный источник бюджетных поступлений

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (Департамент САТ ДПА України)

Департамент САТ ДПА України здійснює контроль за виробництвом, обігом та обліком спирту, лікеро-горілчаних виробів, виноробної та іншої спиртовмісної продукції відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів.


Функції контролю

На Департамент САТ ДПА України покладено такі основні функції щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, міжгалузевої координації:

  • здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  • контроль за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, дотриманням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб’єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію, а також дотриманням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням;
  • застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, запобігання їх незаконному виробництву та обігу на території України;
  • сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

Зрозуміло, що виконання цих функцій здійснюється у тісній співпраці як з Управлінням акцизного збору ДПА України, іншими підрозділами податкової служби, зокрема податкової міліції, так і з органами виконавчої влади, шляхом визначення напрямів взаємодії та завдяки обміну інформацією.

Як відомо, ліцензії на право імпорту, експорту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Функції щодо ліцензування виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами покладено на Департамент САТ ДПА України, а видача ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами — на  регіональні управління Департаменту САТ ДПА України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання. За порушення норм щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Продукція стратегічного значення

Керівництвом ДПА України та Департаменту САТ приділяється особлива увага функціонуванню ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, продукція якого завжди мала для держави стратегічне значення. Покладання на податківців контролю за цим важливим сектором економіки країни викликане, з одного боку, його великим значенням у процесі формування споживчого ринку і необхідністю наповнення дохідної частини бюджету, а з іншого — наявністю зловживань, що призводить до збагачення підприємливих «тіньовиків» та завдає великої шкоди здоров’ю населення від вживання неякісної та фальсифікованої алкогольної і тютюнової продукції. Тому постійно проводяться перевірки суб’єктів господарювання, які виробляють та реалізують алкоголь і тютюн, щодо дотримання ними вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері. З появою нових проблем вишукуються шляхи їх вирішення.

Ситуація, що складається на ринку алкоголю і тютюну, вимагає оперативного реагування шляхом здійснення контрольно-перевірочних заходів, зокрема контролю за виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції, попередження фактів псевдоекспорту, моніторингу роботи акцизних складів, організації діяльності щодо виявлення використання та розповсюдження фальшивих марок акцизного збору, попередження фактів виготовлення та обігу необлікованої алкогольної продукції.

Одним із пріоритетних напрямів щодо детінізації алкогольно-тютюнового ринку є забезпечення системного контролю у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оскільки результати контрольно-перевірочної роботи свідчать про необхідність підвищення її ефективності за рахунок викриття підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв; установлення фактів безліцензійної діяльності або зберігання алкогольних напоїв у незареєстрованих місцях; виявлення використання підроблених акцизних марок та не маркованої у встановленому порядку марками акцизного збору алкогольної та тютюнової продукції.

Фактори, що звужують базу оподаткування, необхідно нейтралізувати за рахунок виявлення нелегального виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв. Важливу роль у цьому відіграє ефективна організація роботи представників податкових органів на акцизних складах підприємств, які виробляють лікеро-горілчані вироби. Також акценти у діяльності податківців спрямовано на попередження нелегального виробництва та обігу спирту.

Залишається актуальним і питання щодо прозорості механізму контролю за виробництвом та обігом спиртовмісних технічних рідин, зокрема компонентів моторних палив, розчинників тощо. З метою унеможливлення тіньового обігу спирту, недопущення його використання для виробництва необлікованих фальсифікованих алкогольних напоїв необхідно посилювати контроль за обсягами виробництва спирту, проводити перевірки цільового використання спирту, що відвантажується за нульовою ставкою акцизного збору, зокрема біоетанолу, та зосередити увагу на законодавчому врегулюванні цього питання.

Показники ринку алкогольної та тютюнової продукції

Слід зазначити, що в 2010 р. зросла ефективність контрольно-перевірочної роботи на ринку алкогольної та тютюнової продукції. Так, у минулому році порівняно з аналогічним періодом 2009 р. насамперед зросла кількість виявлених порушень. В основному це пов’язано із зберіганням (реалізацією) алкогольних напоїв без марок акцизного збору та роздрібною торгівлею алкогольними напоями за цінами, нижчими від мінімальних оптово-відпускних або роздрібних, затверджених відповідною урядовою постановою.

Інформація про кількість виданих ліцензій порівняно з минулорічним періодомСтаном на 1 грудня 2010 р. в Україні 191 922 суб’єкти господарювання здійснювали діяльність у сфері обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Інформацію про кількість виданих ліцензій порівняно з минулорічним періодом наведено в табл.

За оперативними даними, протягом 11 місяців 2010 р. вироблено спирту етилового 22 535,5 тис. дал, зокрема: ректифікованого — 21 185,7 тис. дал, технічного — 1271,6 тис. дал та 78,1 тис. дал біоетанолу. Порівняно з аналогічним періодом 2009 р. виробництво спирту зменшилося на 5,1%. Також у січні — листопаді  2010 р. вироблено 1306,2 тис. дал спиртовмісних технічних рідин.

За 11 місяців 2010 р. обсяги виробництва горілки та лікеро-горілчаних напоїв порівняно з відповідним періодом 2009 р.зменшилися на 4,5% і сягають 47,9 млн. дал. У цьому сегменті алкогольних напоїв обсяги виробництва горілки знизилися на 3,2% і становлять понад 36,9 млн. дал. Темпи зниження обсягів реалізованої виробниками лікеро-горілчаної продукції на внутрішній ринок у січні — листопаді 2010 р. до відповідного періоду 2009 р. сягають 8,1%, водночас експорт збільшився на 15,4%.

У січні — листопаді 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. зменшилися обсяги виробництва шампанського та вин ігристих — на 6,4% і становлять понад 4,5 млн. дал. Водночас збільшилися обсяги виробництва виноградних вин — на 44,5% і сягають 27,5 млн. дал; коньяку — на 4,1% і становлять майже 2,9 млн. дал.

Обсяги реалізації на внутрішній ринок шампанського та ігристих вин за 11 місяців 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. знизилися на 3,8% і становлять 3,8 млн. дал. Водночас зросли обсяги реалізації на внутрішній ринок виноградних вин — на 46% і сягають 26,9 млн. дал; коньяку — на 2,9% і становлять понад 2,7 млн. дал. Збільшилися обсяги експорту вин виноградних на 17%. Проте зменшилися обсяги експорту коньяків на 14,8%, шампанського та ігристих вин — на 16%.

Також у січні — листопаді 2010 р. вироблено 92,3 млрд. шт. тютюнових виробів, що на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 р. Обсяги їх реалізації на внутрішній ринок знизилися на 15,8% і сягають 79,2 млрд. шт., проте експорт зріс на 17,7% і становить 10 млрд. шт.

Незначне зменшення обсягів виробництва та реалізації підакцизної продукції насамперед пов’язано зі світовою економічною кризою, а саме з підвищенням вартості енергоносіїв, цін на склотару, збільшенням відпускної ціни на спирт етиловий ректифікований, підвищенням процентної ставки за кредитами у банках або взагалі припиненням видачі кредитів, зростанням ставок акцизного збору. Це призвело до того, що значна кількість підприємств — виробників алкогольних напоїв за відсутності обігових коштів частково зупинили виробництво та відповідно зменшили обсяги виробництва.

Зупинити незаконний обіг підакцизної продукції

З метою підвищення рівня контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та контрольно-перевірочної роботи Департаментом САТ ДПА України:

  • погоджено розроблений МВС України у межах компетенції проект змін до ст. 216 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності суб’єктів господарювання за незаконне виготовлення, підроблення, використання та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору;
  • надано пропозиції, враховані в проекті урядового розпорядження про затвердження Плану заходів щодо запобігання контрабандному ввезенню та виробництву фальсифікованих підакцизних товарів, розробленого Міністерством економіки України, тощо;
  • надано та враховано пропозиції до Податкового кодексу України, зокрема, щодо запобігання тіньовому обігу спирту етилового запропоновано термін «спирт етиловий» доповнити біоетанолом, щодо правильного застосування штрафних санкцій та зменшення обігу фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів запропоновано більш повне визначення немаркованої продукції.

Також враховано пропозиції щодо внесення окремих змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

  • у частині встановлення відповідальності за вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без позначки представника органу державної податкової служби на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску — 200% вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше ніж 15 000 грн.;
  • для забезпечення контролю за імпортом і використанням тютюнової сировини та запобігання виробництву і обігу на території України необлікованої тютюнової продукції передбачено норму, за якою імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів, та тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт. За невиконання цієї норми щодо реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів встановлено відповідальність у розмірі 50% вартості партії відвантаженого товару.

На сьогодні з прийняттям Податкового кодексу України Департаментом САТ ДПА України у межах компетенції розробляються та погоджуються із зацікавленими міністерствами і відомствами необхідні для впровадження відповідних норм проекти нормативно-правових актів. Крім того, з метою підвищення рівня контрольно-перевірочної роботи опрацьовуються та аналізуються пропозиції щодо встановлення відповідальності за: подання недостовірної звітності про обсяги виробництва та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  недотримання вимог Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв та запровадження реалізації бланків товарно-транспортних накладних на регіональному рівні; порушення технології виробництва алкогольної продукції. Робота щодо забезпечення належного контролю в сфері виробництва та обігу спирту, алкоголю та тютюну триває.


Анатолій РАДЧЕНКО,
директор Департаменту САТ ДПА України

Олександр ТИТАРЕНКО,
начальник відділу організаційно-аналітичної роботи