Юридическая практика

Система управления качеством — весомый шаг к партнерству

Збалансована система норм і правил є одним із механізмів формування прозорих відносин з бізнесом та суспільством.

Втілення в життя економічних реформ і прийняття Податкового кодексу поставили перед керівництвом ДПА України завдання з розробки та впровадження нових надефективних інструментів функціонування, які б задовольняли потреби сучасності та відповідали вимогам європейських стандартів. До таких стандартів належить ДСТУ ISO 9001-2001 (згодом — ДСТУ ISO 9001-2009), положення якого у 2006 р. стали підґрунтям для започаткування урядом України загальнодержавної кампанії із запровадження в центральних органах виконавчої влади системи управління якістю.


Інвестиції в ефективність

Для ДПА України система управління якістю — збалансована система норм і правил, яка є одним із механізмів ефективного державного управління, формування прозорих відносин як з іншими суб’єктами державної влади, так і з бізнесом та суспільством.

Впровадження системи управління якістю сприймається як невід’ємна складова процесу позитивного її сприйняття суспільством, оскільки пересічний громадянин оцінює результати роботи служби спираючись на власний досвід, який базується на безпосередніх контактах з податківцями.

Під час розробки структури системи управління якістю важливо встановити зв’язки з іншими процесами та зовнішніми елементами, визначити відповідальних осіб за кожен процес і окреслити коло їх повноважень, необхідних для розвитку та постійного вдосконалення цих процесів.

Для планування заходів застосовуватимуться методи моделювання, які унеможливлюватимуть вплив негативних факторів на результати здійснення операційних та організаційно-управлінських процесів.

Переваги для всіх і кожного

Одним із ключових принципів побудови системи управління якістю, безперечно, є постійний моніторинг зазначених процесів за обраними показниками результативності, який дасть змогу оперативно виявити і усунути недоліки в роботі та запобігти їх виникненню надалі.

У ДПА України впровадження системи управління якістю матиме такі переваги:

для платників податків і суспільства:

 • робота податкових органів максимально продуктивна, ефективна та прозора;
 • клієнтські потреби задовольняються максимально;
 • якість обслуговування постійно висока;
 • належний рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу;
 • змістовність послуг, що надаються, постійно оптимізується;
 • витрати часу та коштів платників і держави на процес обслуговування максимально знижується;

для підрозділів податкової служби та інших органів центральної виконавчої влади:

 • стандартизація та спрощення відносин і зв’язку;
 • повна відповідність принципів роботи організації стандартам ЄС;
 • підвищення ефективності використання існуючих засобів і зменшення поточних витрат;
 • покращення командної взаємодії та легка керованість діяльністю;
 • зміцнення виконавської дисципліни;
 • повна прозорість і обґрунтованість кожного процесу;
 • підвищення корпоративного іміджу органу та престижу службовців;
 • удосконалення процесу навчання та мотивації персоналу.

Передбачено, що систему управління якістю буде інтегровано в єдиний інформаційний простір з іншими інформаційно-аналітичними системами ДПА України, що забезпечить максимальну автоматизацію всіх процедур, включаючи їх оцінку за встановленими критеріями якості.

Посилення соціальної відповідальності

Ефективність функціонування системи управління якістю полягатиме насамперед у спрощенні процесів планування, розподілу ресурсів, визначенні та досягненні додаткових цілей, оцінюванні і коригуванні (поліпшенні) загальної результативності діяльності організації.

На сьогодні в органах ДПА України на центральному рівні здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення впровадження системи управління якістю. Завдяки цьому державна податкова служба посилює власну соціальну відповідальність перед народом України, створює ефективні засоби протидії корупційним проявам і робить вагомий крок до партнерства із законослухняною бізнес-спільнотою, прогресивним суспільством у цілому та кожним його громадянином зокрема.

Найближчим часом систему управління якістю буде впроваджено на центральному рівні, з 2011 р. — на регіональному та районному рівнях ДПА України.


Євген ОХРОМЄЄВ,
начальник відділу впровадженнясистеми управління якістю
Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби