Новости

Доверие граждан невозможно купить или получить силой, его можно только заслужить собственным честным трудом

Голова ДПА у Хмельницькій області Костянтин ЦиркунХмельниччина – один із найпрогресивніших регіонів за рівнем розвитку ринкових відносин. Родючі чорноземи, розвинуте сiльськогосподарське виробництво разом з його переробною галуззю сприяють створенню понад 50% внутрiшнього валового продукту областi. Крім того, завдяки функціонуванню низки потужних виробничих комплексів з’являються  передумови для вигідного спрямування інвестицій  в економіку краю, що покладає особливу відповідальність на податківців. На думку голови ДПА у Хмельницькій області Костянтина ЦИРКУНА, від продуманої і зваженої податкової політики в умовах виходу економіки з кризи залежить  збереження позитивної динаміки зростання бюджетних надходжень.


– Костянтине Валентиновичу, чи позначається на динаміці бюджетних надходжень області той факт, що економіка держави поступово оживає після світової фінансово-економічної кризи?

— Ми очікуємо, що економічна діяльність дедалі пожвавлюватиметься і надходження з податків та зборів будуть вищими, ніж на сьогодні. Наразі податківці регіону роблять усе від них залежне, аби зберегти позитивну динаміку зростання бюджетних надходжень. За підсумками 11 місяців 2010 р. податковою службою області до бюджетів усіх рівнів зібрано податків та платежів на суму 1857,5 млн. грн.

У більшості районів Хмельниччини забезпечено приріст надходжень до загального фонду держбюджету порівняно з відповідним періодом 2009 р. Досягнуто позитивної динаміки зростання надходжень з податку на додану вартість (100,6%), обсяги додаткових надходжень порівняно з 2009 р. становлять 2,4 млн. грн. платежів до загального фонду державного бюджету. Незважаючи на те, що  обсяги реалізації продукції в 2010 році не перевищили рівень 2009 року, середньомісячні нарахування зросли  на 110, 3%. Так, щомісяця державний бюджет додатково отримує 3,9 млн. грн.

Обсяги надходжень до місцевого бюджету Хмельницької області також перевищили обсяги минулого року: за 11 місяців 2010 р. надійшло 1135,8 млн. грн., що майже на 15,5% більше, ніж за відповідний показник 2009 р. Тому ми не замовчуємо такі позитивні зрушення і водночас замислюємося над шляхами вирішення існуючих проблем.

— Минулого року показники фактичних надходжень до місцевих бюджетів Хмельниччини стабільно перевищують прогнозовані. Які важелі вдалося задіяти?

— Передусім ми завдячуємо фахівцям підрозділів, які відповідають за адміністрування податку з фізичних осіб і спрямовують діяльність на залучення до оподаткування тих платників, які намагаються ухилитися від сплати податків. Левову частку надходжень до місцевого бюджету (близько 74%) забезпечено надходженнями податку з доходів фізичних осіб. За 11 місяців 2010 р. мобілізовано 843,2 млн. грн. (майже на 16% перевищено відповідний показник 2009 р.). Однак не слід ігнорувати і той факт, що суспільство поступово трансформується, сприймаючи європейські цінності. Рік у рік платники виявляють дедалі більше сумлінності, і відсоток добровільно сплачених податків постійно збільшується.

Цього року істотно зросли обсяги надходжень до місцевих бюджетів з плати за землю, єдиного податку. Більш як на 50% зросли надходження з податку з власників транспортних засобів.

Земельний податок та плата за землекористування є одними з основних джерел доходів бюджету територіальної громади. З огляду на це ми тісно співпрацюємо з облдержадміністрацією та місцевими органами влади, працівники яких допомагають податківцям здійснювати контроль за повнотою надходжень орендної плати за землю. За 11 місяців 2010 р. від юридичних осіб надійшло понад 66 млн. грн., що на 13 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2009 р. Крім того, регулярно здійснюємо моніторинг укладених договорів на оренду земель державної та комунальної власності щодо відповідності розміру орендної плати вимогам Закону України «Про оренду землі». За потреби звертаємо увагу органів місцевого самоврядування на необхідність перегляду раніше укладених договорів. Приміром, у поточному році було переглянуто 36 договорів оренди, а додаткові надходження до бюджету очікуються на суму понад 600 тис. грн.

— Яким є внесок податківців Хмельниччини у процеси стабілізації та легалізації ринку праці регіону? Який стан справ в області щодо погашення заборгованості по заробітній платі на підприємствах?

— Легалізація тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати — вкрай важливий напрям роботи, за яким податківці тісно співпрацюють з місцевими органами влади. У січні — листопаді 2010 р. відповідними комісіями при облдержадміністрації та райдержадміністраціях загалом було заслухано 473 керівники підприємств, які заборгували своїм працівникам заробітну плату. Врешті-решт більшість із них віднайшли можливість погасити ці борги. Загальна сума погашеної заборгованості становить 13,6 млн. грн., а до бюджету надійшло 2,7 млн. грн. податку з фізичних осіб.

А тих керівників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірах, менших від встановленого законодавством рівня, запрошують на засідання комісії при виконавчих комітетах міських рад і райдержадміністраціях, до складу яких входять представники податкових органів. Подібні заходи, вжиті спільно з органами влади, дали певні позитивні результати. В 2010 р. 900 підприємств області підвищили рівень заробітної плати своїх працівників. Таким чином до місцевих бюджетів області додатково надійшов 1 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

— А яких санкцій вживаєте до суб’єктів підприємницької діяльності, які, ігноруючи будь-які попередження, порушують законодавчі норми і виплачують зарплату «в конвертах»?

— Одним із важливих резервів поповнення бюджету  є повернення у законодавче поле працедавців, які свідомо порушують закон. Протягом трьох кварталів 2010 р. податковими органами Хмельниччини було перевірено 282 підприємства, установи, організації та 150 фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності з питань виявлення фактів виплати заробітної плати з порушенням чинного податкового законодавства. На жаль, такі факти податківці виявляють практично під час кожної перевірки — і в юридичних, і у фізичних осіб. А якщо роботодавець продовжує ігнорувати вимоги чинного трудового законодавства, то документи щодо нього передаємо до прокуратури для подальшого реагування.

Наразі за результатами таких перевірок юридичним особам донараховано 19 млн. грн., а підприємцям — фізичним особам — 4 млн. грн. податків і штрафних санкцій. Переважна частина цих коштів уже надійшла до бюджету. За порушення вимог податкового законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 520 роботодавців.

Загалом протягом 11 місяців 2010 р. податківцями області виявлено близько 2 тис. неоформлених працівників, яким, за оперативними даними, було виплачено «в конверті» понад 640 тис. грн. заробітної плати. Завдяки заходам щодо виявлення і оподаткування прихованих доходів фізичних осіб до бюджету надійшло понад 260 тис. грн. донарахованого податку. До державної реєстрації залучено понад 1,5 тис. осіб.

— Наскільки ефективною є боротьба податківців краю з підприємствами-вигодонабувачами?

— За низкою критеріїв ми визначили для себе коло підприємств, чесність і порядність яких щодо сплати податків викликає сумнів. Особливу увагу приділяємо платникам із річним валовим доходом понад 70 млн. грн., податкове навантаження з податку на прибуток яких становить менше ніж 1%. У ланцюгу їх постачання є підприємства з ознаками фіктивності, які розташовані, як правило, за межами нашої області, але їхніми послугами користуються наші платники.

Ми охопили перевірками максимально можливу кількість сумнівних структур і, починаючи з квітня поточного року, в рамках операції «Бюджет» перевірили 27 підприємств-вигодонабувачів. На десяти підприємствах перевірки поки що тривають. Усім перевіреним підприємствам податкове навантаження з податку на прибуток довелося збільшити, а чотири підприємства було вилучено з категорії «мінімізаторів» податків.

За підсумками проведених документальних перевірок загальна сума донарахувань на сьогодні перевищує 14 млн. грн. Близько половини донарахованих коштів уже надійшли до бюджету. Заявлені до відшкодування суми ПДВ такими підприємствами зменшено загалом на 2,3 млн. грн., завданих державі збитків — на суму 8,6 млн. грн.

Стосовно посадових осіб підприємств-вигодонабувачів було порушено чотири кримінальні справи за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах.

— Як, на Вашу думку, зважаючи на непросту економічну ситуацію, у який спосіб можна змінити філософію підприємця, щоб він вбачав у податківцеві насамперед партнера? 

— Важливим чинником у цій справі мають стати процеси, що лежать у законодавчій площині. Тому сьогодні великі сподівання покладаємо на Податковий кодекс, завдяки якому, зокрема, буде зменшено вплив людського фактора на процес адміністрування податків, а податкова система стане чіткішою, прозорішою і зрозумілішою. Але водночас чимало проблем щодо встановлення партнерських відносин працівників податкової служби і платників ми можемо вирішити і робимо це вже сьогодні. Йдеться передусім про просвітницьку діяльність. Ми регулярно проводимо засідання спільної з підприємницькими організаціями узгоджувальної ради, «круглі столи» з актуальних питань сплати податків, прес-конференції, особисті прийоми громадян тощо. Висновки про рівень поінформованості платників щодо проблем оподаткування ми робимо з тематики письмових звернень громадян до органів податкової служби області. Приміром, останнім часом наших платників турбували питання, які стосуються заповнення Книги ф. № 10. З огляду на це ми активізували масово-роз’яснювальну роботу з відповідних питань і кількість таких звернень зменшилася.

— Чимало платників висловлюють припущення щодо збільшення штату податківців для виконання завдань, обумовлених положеннями Податкового кодексу. Чи мають підґрунтя подібні судження?

— Загальна тенденція в державних органах на сьогодні — скорочення апарату.

І органи податкової служби не виняток. Крім того, існує план модернізації діяльності податківців у нових умовах, в якому врегульовано всі аспекти — від законодавчого до відносин служби і платника податків, організації безпосередньої роботи в підрозділах. А в цілому ми, податківці Хмельниччини, працюємо, чітко усвідомлюючи просту істину: довіру громадян неможливо купити чи отримати силою, її можна лише заслужити власною чесною працею. Оптимізму додає той факт, що дедалі більше населення  нашого краю розуміє: податки сплачують не бідні і не багаті, податки сплачують — чесні люди. Ми сподіваємося, що платники цінуватимуть неупереджене і партнерське ставлення податківців. Адже піднесення вітчизняної економіки — процес обопільно вигідний як бізнесу, так і державі.


Розмову вів Олександр СЕВАСТЬЯНОВ