Другие налоги
Тема: Налог на прибыль

Об отражении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012 — 2015 годах (Извлечение)

Державним податковим службам в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

Окружній державній податковій службі - Центральному
офісу з обслуговування великих платників податків ДПС

Спеціалізованим державним податковим інспекціям
по роботі з великими платниками податків

Державна податкова служба України з метою належної організації адміністрування податку на прибуток повідомляє про врахування від'ємного фінансового результату з цінними паперами та деривативами у визначенні об'єкта оподаткування платників податку у 2012 - 2015 рр.

Податковим кодексом України встановлено, що оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами належить до оподаткування операцій особливого виду.

Так, п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України встановлено окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами.

Водночас передбачено, що якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному ст. 150 цього розділу.

Пунктом 150.1 ст. 150 Податкового кодексу встановлено, що якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Водночас п. 3 підрозділу 4 розділу  XX Податкового кодексу України встановлено, зокрема, що п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується:

у 2011 р. з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками І кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат ІІ календарного кварталу 2011 р.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками ІІ, ІІ та ІІІ кварталів, ІІ - IV кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за І квартал 2011 р., у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення;

у 2012 - 2015 рр. таким чином:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів - платників з доходом за 2011 р. у сумі 1 млн. грн. та більше станом на 1 січня 2012 р. є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то сума його значення підлягає включенню до витрат:

звітних (податкових) періодів починаючи з першого півріччя і наступних звітних періодів 2012 р. у розмірі 25% суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25% суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;

звітних (податкових) періодів 2013 р. у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25% суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2014 р. у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25% суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 р., то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;

звітних (податкових) періодів 2015 р. у розмірі 25% суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25% суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 р., то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 р. та включається до витрат наступних податкових періодів, і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 рр. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 р.

Для підприємств з доходом за 2011 р. менше 1 млн. грн. п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду першого півріччя 2012 р. та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення.

Враховуючи викладене, у податковій декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2012 - 2015 рр. (починаючи зі звітного періоду - першого півріччя 2012 р.), у платників з доходом за 2011 р. 1 млн. грн. і більше, враховуються лише 25% суми від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами, які рахуються станом на 1 січня 2012 р., у порядку, передбаченому п. 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.


Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Л. ПАВЕЛКО