Другие налоги
Тема: Прочее

О взимании туристического сбора (Извлечение)

Державна податкова служба України у зв'язку із зверненнями платників податків і зборів та з метою належного дотримання норм законодавства і окремих питань застосування положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) щодо справляння туристичного збору повідомляє.

Статтею 10 Кодексу визначено, що до місцевих податків і зборів належить, зокрема, туристичний збір (далі - збір).

Відповідно до п. 10.4 ст. 10 Кодексу місцеві ради в межах повноважень, визначених Кодексом, вирішують питання щодо запровадження збору, який є обов'язковим до сплати на території відповідних територіальних громад (п. 8.3 ст. 8 Кодексу).

Згідно зі ст. 268 Кодексу платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування у зазначений строк.

Підпунктом 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 Кодексу визначено особливість справляння збору, відповідно до якої податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Згідно з пп. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Кодексу не можуть бути платниками збору, зокрема, особи, які прибули у відрядження.

Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон (зі змінами та доповненнями), затвердженою наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59 (далі - Інструкція № 59), визначено, що службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Документами, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає та діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.

Пунктом 1 розділу ІІ Інструкції № 59 встановлено, що направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформлюється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, назви підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження.

З метою підтвердження правомірності надання пільги податковий агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії. Особи, які не надали відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору на загальних підставах.


Заступник Голови А. ІГНАТОВ