Другие налоги
Тема: Единый налог, Налог на прибыль

О налоговых декларациях

Державним податковим адміністраціям в областях,
АР Крим, містах Києві та Севастополі

З метою належного адміністрування податку на прибуток повідомляємо, що Державною податковою службою України разом з Мінфіном України уніфіковано окремі форми податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, які згідно з Указом Президента України від 08.06.2011 р. № 446 затверджено такими наказами Мінфіну України:

від 28.09.2011 р. № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» (зареєстровано в Мін'юсті України 20.10.2011 р. за № 1215/19953, далі - Податкова декларація № 1213);

від 28.10.2011 р. № 1352 «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» (зареєстровано в Мін'юсті України 11.11.2011 р. за № 1290/20028, далі - Податкова декларація № 1352).

Відповідно до положень розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення (абзац другий п. 46.6 ст. 46 Кодексу).

У зв'язку з чим платники податку починаючи зі звітного (податкового) періоду - І квартал 2012 р. подають до органів державної податкової служби Податкову декларацію № 1213 та Податкову декларацію № 1352.

Відповідно втрачають чинність накази ДПА України від 28.02.2011 р. № 114 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» (зареєстровано в Мін'юсті України 25.03.2011 р. за № 397/19135) та від 28.02.2011 р. № 113 «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» (зареєстровано в Мін'юсті України 29.03.2011 р. за № 412/19150), які подаються востаннє за звітний (податковий) період - ІІ - ІV квартали 2011 р.

Водночас зазначаємо, що з метою реалізації положень Закону України від 04.11.2011 р. № 4014 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)», яким, зокрема, доповнено п. 152.3 ст. 152 розділу ІІІ Кодексу в частині необхідності подання платниками податку до органу державної податкової служби разом з податковою декларацією переліку доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів - платників єдиного податку, до якого має бути включено операції, здійснені таким контрагентом, то на сьогодні ДПС України розроблено проект відповідного додатку до податкових декларацій, який узгоджується із зацікавленими міністерствами та відомствами, а також громадськими організаціями, та після чого відповідний наказ Мінфіну України буде подано до Мін'юсту України для державної реєстрації.

<...>


Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ