Другие налоги
Тема: Плата за землю

Об индексации нормативной денежной оценки земель в 2012 году

Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та 
Севастополі

Державна податкова служба України для забезпечення виконання ст. 289 Податкового кодексу України від 02.122010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ) щодо індексації нормативної грошової оцінки земель повідомляє таке.

Згідно із п. 289.1 ст. 289 ПКУ для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, як встановлено п. 289.2 ст. 289 ПКУ, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, встановленою цим пунктом.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110%, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

На виконання п. 289.3 ст. 289 ПКУ центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів листом від 12.01.2012 р. № 355/22/6-12 інформував Державну податкову службу України про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2011 р. (лист додається).

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2012 р. за 2011 р. необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до п. 289.2 ст. 289 ПКУ розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2011 р. - 104,6%.

У 2012 р. нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, проведена за вихідними даними станом на 01.04.96 р., земель сільськогосподарського призначення, проведена станом на 01.07.95 р., та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведена станом на 01.01.97 р., підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 р. - 1,703, 1997 р. - 1,059, 1998 р. - 1,006, 1999 р. - 1,127, 2000 р. - 1,182, 2001 р. - 1,02, 2005 р. - 1,035, 2007 р. - 1,028, за 2008 р. - 1,152, за 2009 р. - 1,059, за 2010 р. - 1,0 та за 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межа-ми населених пунктів, проведена станом на 01.01.97 р., індексується станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 р. - 1,059, 1998 р. - 1,006, 1999 р. - 1,127, 2000 р. - 1,182, 2001 р. - 1,02, 2005 р. - 1,035, 2007 р. - 1,028, за 2008 р. - 1,152, за 2009 р. - 1,059, за 2010 р. - 1,0 та за 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, проведена у 2006 р. і відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 р. № 19/16/22/11/17/12, зареєстрованим у Мін'юсті 05.04.2006 р. за № 389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 р. - 1,028, 2008 р. - 1,152, за 2009 р. - 1,059, за 2010 р. - 1,0 та за 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1185 внесено зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. № 213, а саме: доповнено п. 191, згідно з яким показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовуються із коефіцієнтом 1,756. Ця постанова набрала чинності з 1 січня 2012 р.

Водночас інформуємо, що згідно з п. 11 розділу I Закону України від 22.12.2011 р. № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» внесено зміни до п. 275.1 ст. 275 ПКУ, а саме: ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, застосовуються з 13 січня 2012 р. та встановлюються у таких розмірах:

Групи населених пунктів
з чисельністю населення
(тис. осіб)

Ставка податку
(грн. за 1 м2)

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

до 3

0,26

 

від 3 до 10 

0,52

 

від 10 до 20 

0,84

 

від 20 до 50 

1,30

1,2

від 50 до 100 

1,57

1,4

від 100 до 250 

1,83

1,6

від 250 до 500 

2,09

2,0

від 500 до 1000

2,61

2,5

від 1000 і більше

3,66

3,0

 

Враховуючи наведене, просимо довести надану інформацію до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі, здійснити інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель та зміну ставок земельного податку та подання ними у термін не пізніше 20 лютого цього року податкових декларацій земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на 2012 р., а також встановити контроль за правильністю обчислення та повнотою сплати до відповідних місцевих бюджетів плати за землю.


Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Л. О. ВОРОНЦОВА

____________

* См. также письмо Госземагентства Украины от 12.01.2012 г. № 355/22/6-12.