Официальное издание Государственной фискальной службы Украины
Главная
Расширенный поиск
Свежий номер
38
октябрь 2016
Акценты номера
Налоговый календарь
Партнеры:
10.02.2012, № 6

Налогообложение дохода от продажи недвижимого имущества

Каким образом облагается налогом доход, полученный от продажи физическим лицом недвижимого имущества — квартиры, находящейся в собственности физического лица менее трех лет?


В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход от операций по продаже недвижимого имущества, размер которого определяется согласно положениям ст. 172 Налогового кодекса.

В соответствии с п. 172.1 этой статьи доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома (включая земельный участок, на котором расположены такие объекты, а также хозяйственно-бытовые сооружения и здания, расположенные на таком земельном участке), земельного участка, не превышающего нормы бесплатной передачи, определенной ст. 121 Земельного кодекса Украины от 25.10.2001 г. № 2768-III в зависимости от его назначения, и при условии нахождения такого имущества в собственности плательщика налога более трех лет, не облагается налогом.

 При этом согласно п. 172.2 ст. 172 Налогового кодекса доход, полученный плательщиком налога от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1 этой статьи, или от продажи объекта недвижимости, не указанного в п. 172.1 этой статьи, подлежит налогообложению по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 этого Кодекса.

Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости такого объекта, рассчитанной органом, уполномоченным осуществлять такую оценку согласно закону (абзац первый п. 172.3 ст. 172 Налогового кодекса).

Еще материалы на тему:

НДФЛ
 • 01.10.2016 , № 37 Проценти на аліменти

  Фізичною особою отримується дохід у вигляді процентів, нарахованих на поточний банківський рахунок, на який перераховуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, призначені на підставі рішення суду. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором зазначений дохід, розглянемо у цьому матеріалі.

 • 23.09.2016 , № 36 Витрати на відрядження

  Чи вважатиметься додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, відшкодована роботодавцем вартість квитка, якщо дата на ньому та в наказі про відрядження не збігається, розглянемо в цій статті.

 • 16.09.2016 , № 35 Спадщина на підставі рішення суду

  Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті...

 • 16.09.2016 , № 35 Допомога внаслідок нещасного випадку

  Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, яка виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, читайте далі...

 • 09.09.2016 , № 34 Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування

  Літо скінчилося. Селяни збирають городину та фрукти. Ті, хто працювали не покладаючи рук, отримали багатий врожай, який не тільки забезпечить вітамінами всю родину, а й надасть можливість заробити на продажу лишків такої продукції переробним підприємствам. А деякі селяни мають наміри продати вирощену за літо домашню худобу. Отже, наразі для селян актуальним як ніколи є питання оподаткування доходів від продажу підприємствам власної сільгосппродукції. Корисною буде стаття і для підприємств, які купують таку продукцію, оскільки саме на них покладається обов’язок нарахування та перерахування ПДФО та подання звітності. Основні аспекти такого оподаткування висвітлено в цій статті...

Все материалы раздела: «Консультации»