Другие налоги
Тема: НДС

Документы, используемые при проведении проверки достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС (Извлечение)

Державна податкова служба інформує, що з метою визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ у ході проведення перевірки органом ДПС використовуються:

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органами державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 р. № 39 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій»;

наказ Мінфіну України від 21.09.2011 р. № 1178 «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість», зареєстрований у Мін'юсті України 11.10.2011 р. за № 1172/19910;

наказ Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства», зареєстрований у Мін'юсті України 20.10.2011 р. за № 1215/19953;

наказ Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрований у Мін'юсті України 22.11.2011 р. за № 1333/20071;

наказ Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1394 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», зареєстрований у Мін'юсті України 29.11.2011 р. за № 1369/20107;

наказ Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрований у Мін'юсті України 20.12.2011 р. за № 1490/20228;

наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Мін'юсті України 21.06.99 р. за № 391/3684;

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрована у Мін'юсті України 21.12.99 р. за № 893/4186;

наказ ДПА України від 22.12.2010 р. № 985 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», зареєстрований у Мін'юсті України 30.12.2010 р. за № 1440/18735;

наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення», зареєстрований у Мін'юсті України 29.12.2010 р. за № 1402/18697;

наказ ДПА України та Держказначейства України від 03.02.2011 р. № 68/23 «Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках», зареєстрований у Мін'юсті України 16.02.2011 р. за № 199/18937;

наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»;

Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності», прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів».


Заступник Голови А. ІГНАТОВ