Другие налоги
Тема: Налог на прибыль

О внесении изменений в обобщающие налоговые консультации по вопросам обложения налогом на прибыль (Извлечение)

З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 р. № 575 (додаються).

2. Затвердити Зміни до Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 р. № 574 (додаються).


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 21.12.2012 р. № 1158

Зміни до Узагальнюючої податкової консультації
щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 р. № 575

У зв'язку з набранням чинності з 12.08.2012 р. Законом України від 05.07.2012 р. № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»

в абзаці 17 слова та цифри «за 2010 податковий рік» замінити словами та цифрами «станом на 1 січня 2011 року»;

в абзаці 21 слова «не підлягає» замінити словом «підлягає» та доповнити словами «до повного погашення такого від'ємного значення»;

викласти у новій редакції відповідь на запитання 6: «така сума від'ємного значення враховується до повного її погашення».


Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Л. Г. ПАВЕЛКО

 

Затверджено
наказом ДПС України
від 21.12.2012 р. № 1158

Зміни до Узагальнюючої податкової консультації
щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 р. № 574

Узагальнюючу податкову консультацію доповнити трьома абзацами такого змісту:

«Запитання 9: За якою датою здійснювався розрахунок балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 р. по 01.07.2012 р.?

Відповідь: до внесених Законом України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» змін термін «балансова вартість іноземної валюти» для оподаткування операцій з продажу іноземної валюти означав її вартість, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу.

Враховуючи те, що Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено дати звітного балансу, датою розрахунку балансової вартості проданої валюти у період з 01.04.2011 р. по 01.07.2012 р. вважається дата звітного балансу, тобто останній день кварталу, що передував кварталу, в якому відбулась операція з продажу валюти, а саме: 31 березня 2011 року, 30 червня 2011 року, 30 вересня 2011 року, 31 грудня 2011 року, 31 березня 2012 року».


Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Л. Г. ПАВЕЛКО