Другие налоги
Тема: НДФЛ

О внесении изменений в формы налоговых деклараций плательщика единого налога, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 21 декабря 2011 року № 1688 (Извлечение)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28.11.2012 р. за № 1998/22310

Відповідно до пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від  08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця та форми податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Ю. КОЛОБОВ

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42