Другие налоги
Тема: Бухгалтерский учет, Налог на прибыль

Об отражении в бухгалтерском учете авансовых взносов по налогу на прибыль

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, виконавчому органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Севастопольській міській державній адміністрації, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
головним фінансовим управлінням та департаментам фінансів обласних державних адміністрацій
і виконавчому органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації

Міністерство фінансів України щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток платниками податку, які подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 Податкового кодексу України, повідомляє.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки), ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами».

На окремих субрахунках синтетичного рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами» сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» наводиться дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

Відповідно, авансові внески з податку на прибуток відображаються за кредитом рахунка 31 «Рахунки в банках» та дебетом аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами». Протягом року дебетове сальдо аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток відображається у балансі підприємства у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом».

У кінці року зобов'язання з податку на прибуток підприємством відображається за кредитом аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами» і дебетом рахунка 98 «Податок на прибуток». Кредитове сальдо на відповідному аналітичному рахунку підлягає перерахуванню до бюджету.


Перший заступник міністра А. І. МЯРКОВСЬКИЙ

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42