Другие налоги
Тема: Администрирование налогов

О вопросе оптимизации администрирования налога на добавленную стоимость в агропромышленном комплексе

Законом України від 22.12.2011 р. № 4268-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» (далі - Закон № 4268-VІ) внесено зміни до п. 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс), яким передбачено, що починаючи з 1 січня 2012 р. у разі здійснення операцій з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту переробне підприємство відображає їх у податковій декларації з податку на додану вартість і має право на відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.

До 1 січня 2012 р. законодавчої норми щодо бюджетного відшкодування переробним підприємствам сум податку за операціями з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту не було, відповідно не виникало право на декларування таких сум бюджетного відшкодування.

Вимоги п. 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу враховано у наказі Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 р. № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 р. за № 1490/20228 (далі - наказ № 1492).

Одночасно повідомляємо, що наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.01.2013 р. за № 79/22611 (далі - наказ № 1342), внесено такі зміни до наказу № 1492:

1) внесено зміни до:

форм податкової звітності з податку на додану вартість, а саме: податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість;

2) скасовано такі форми податкової звітності з податку на додану вартість:

податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої);

податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної);

податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до ст. 209 розділу V Кодексу);

уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 209.18 ст. 209 розділу V Кодексу);

уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Наказом № 1342 передбачено скорочення кількості податкової звітності шляхом переходу від чотирьох існуючих на сьогодні форм податкових декларацій з податку на додану вартість до однієї.

Зазначена форма декларації буде застосовуватись платниками податку на додану вартість як для відображення результатів діяльності та проведення розрахунків з державним бюджетом, так і для відображення діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до ст. 209 Кодексу, діяльності переробних підприємств (п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення»), діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до п. 209.18 ст. 209 Кодексу.

При цьому всі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з податку на додану вартість з відміткою «загальна».

Переробні підприємства, підприємства, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, і сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність відповідно до п. 209.18 ст. 209 Кодексу, подають крім декларації з податку на додану вартість з відміткою «загальна» для розрахунків з державним бюджетом ще й декларацію з податку на додану вартість з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника.

Таким чином, переробні підприємства за звітний період подаватимуть дві декларації: одну - для розрахунків з державним бюджетом, в якій, зокрема, відображатимуться операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту та відповідно суми бюджетного відшкодування за звітний період, другу - для відображення діяльності платника, пов'язаної з переробкою молока та тварин, закуплених у живій вазі.

Нова форма декларації з податку на додану вартість вводиться в дію для звітності, поданої починаючи з 1 квітня 2013 р.


Заступник Голови А. ІГНАТОВ