Другие налоги
Тема: Таможенное дело

О документах для декларирования в таможенный режим транзита товаров, транспортных средств коммерческого назначения

Керівникам митниць,
Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

Частиною п'ятою ст. 94 Митного кодексу від 13.03.2012 р. № 4495-VI (зі змінами) (далі - Кодекс) встановлено, що у випадках, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення використовуються документи, передбачені такими договорами.

1. Особливості перевезення багажу та вантажобагажу в міжнародному залізничному сполученні визначені Угодою про міжнародне пасажирське сполучення від 01.11.51 р. (зі змінами) (далі - Угода). Україна приєдналася до Угоди постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 246 «Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного та пасажирського сполучення».

Параграфом першим ст. 2 Угоди встановлено, що «перевозка пассажиров, багажа и товаробагажа между странами, железные дороги которых участвуют в настоящем Соглашении, производятся на условиях и по перевозочным документам, установленным настоящим Соглашением по применяемым ими тарифам».

Відповідно до параграфів 4, 5 ст. 16 Угоди «в подтверждение приема багажа к перевозке пассажиру выдается багажная квитанция, которая должна содержать следующие основные данные:

1) буквы «МС»;

2) наименование станции и дороги отправления;

3) номер поезда и дату отправления;

4) наименование станции и дороги назначения;

5) путь следования.

При получении багажной квитанции пассажир дол-жен убедиться, что она составлена в соответствии с его данными.

Днем приема багажа к перевозке считается дата наложения календарного штемпеля станции отправления на багажную квитанцию.

При наличии договоренности в сообщении между двумя соседними железными дорогами предметы, отправляемые багажом в неупакованном виде, могут приниматься к перевозке по упрощенному способу.

Бланки багажной квитанции печатаются на языке страны отправления, а также на двух из языков, то есть на китайском, немецком и русском. Заполняется багажная квитанция на языке страны отправления».

Аналогічні вимоги щодо умов перевезення вантажобагажу визначені параграфами 5, 6 ст. 23 Угоди.

Форму бланку багажної квитанції наведено в додатку до Угоди.

Водночас для перевезення багажу між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Естонської Республіки використовується комплект перевізних документів за формою ЛУ-12, який складається з квитанції, дорожньої відомості і корінця. Для перевезення вантажобагажу використовується комплект перевізних документів за формою ЛУ-12б, який складається з квитанції, дорожньої відомості і корінця. Дорожня відомість супроводжує багаж або вантажобагаж до станції призначення.

Форми ЛУ-12 і ЛУ-12б наведено в додатку 12 Альбому бланків проїзних і перевізних документів до Угоди між залізничними адміністраціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Респуб-ліки про особливості застосування окремих норм Угоди (введено в дію з 01.01.2010 р.).

2. Переміщення (пересилання) міжнародних поштових відправлень здійснюється відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції (Женева, 2008), Регламенту поштової кореспонденції, Регламенту поштових посилок та інших актів Всесвітнього поштового союзу.

Відповідно до зазначених вище актів Союзу міжнародні поштові відправлення переміщуються в депешах, якими обмінюються поштові установи країн-членів або їх призначених операторів через установи обміну. Обмін депешами може здійснюватися за допомогою наземних, морських чи повітряних служб країн - членів Союзу.

Згідно зі ст. РП 182 «Передача депеш» Регламенту поштових посилок:

за винятком випадків особливої домовленості між зацікавленими призначеними операторами передача наземних посилкових депеш відбувається за допомогою накладної здачі CN 37;

до депеш з авіапосилками, що здаються в аеропорту, додаються накладні CN 38;

до депеш, що підлягають здачі в аеропорту, додається накладна здачі CN 38, якщо це авіадепеша, чи CN 41, якщо це наземна депеша, що перевозиться повітряним шляхом (S.A.L.).

Форми бланків для відправлень письмової кореспонденції й поштових посилок, зокрема, накладні здачі CN 37, CN 38, CN 41, наведено в Регламенті поштових посилок.

Використання накладних здачі CN 37, CN 38 і CN 41 для пропуску депеш з міжнародною поштою через митний кордон України та для здійснення контролю за переміщенням депеш з міжнародною поштою територією України передбачено такими нормативно-правовими актами:

Правилами приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну, затвердженими наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державної митної служби України від 10.12.2002 р. № 235/688, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.01.2003 р. за № 7/7328;

Правилами обробки та відправляння міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України, затвердженими наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державної митної служби України від 07.11.2000 р. № 165/626, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за № 112/5303.

Митний орган, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск на митну територію України депеш для доставки їх до митного органу призначення (місце міжнародного поштового обміну) на підставі поданої оператором поштового зв'язку накладної здачі (CN 37, CN 38, CN 41), яка одночасно є документом контролю доставки.

Контроль за переміщенням товарів, що перебувають під митним контролем і знаходяться у міжнародних поштових відправленнях від місця міжнародного поштового обміну до митного органу призначення за місцем розташування одержувача і для декларування яких митному органу подається митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, здійснюється відповідно до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 р. № 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2012 р. за № 2120/22432 (далі - Порядок виконання митних формальностей).

Переміщення від місця міжнародного поштового обміну до об'єкта поштового зв'язку за місцем розташування одержувача таких міжнародних поштових відправлень, для декларування товарів у яких не використовується митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, забезпечується оператором поштового зв'язку і митними органами не конт-ролюється.

Контроль за переміщенням міжнародних поштових відправлень, що слідують територією України прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України, здійснюється митним органом за поданою оператором поштового зв'язку накладною здачі (CN 37, CN 38, CN 41).

3. Згідно з частиною третьою ст. 233 Кодексу митний орган, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, здійснює пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України для доставки його до митного органу призначення (центральна сортувальна станція) на підставі поданого експрес-перевізником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки.

Довідково. Відповідно до п. 2 частини першої ст. 4 Кодексу вантаж експрес-перевізника - це консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником через митний кордон України.

Під час здійснення контролю за товарами, що перебувають під митним контролем і переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях між центральною сортувальною станцією та митним органом призначення за місцем розташування одержувача чи в зворотному напрямку, застосовується Порядок виконання митних формальностей.

4. Під час здійснення контролю за товарами, що перебувають під митним контролем і переміщуються в несупроводжуваному багажі або ручній поклажі (за укладеними в установленому порядку зовнішньоекономічними договорами /контрактами/) між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу незалежно від виду транспорту, застосовується Порядок виконання митних формальностей.

Таким чином, міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, передбачена можливість використання для декларування товарів у митний режим транзиту, зокрема, таких документів:

багажної квитанції;

перевізних документів за формою ЛУ-12;

перевізних документів за формою ЛУ-12б;

накладної здачі «Наземні депеші» CN 37;

накладної здачі «Авіадепеші» CN 38;

накладної здачі «Наземні депеші, що перевозяться повітряним шляхом (S.A.L.)» CN 41.

При цьому для здійснення контролю за доставкою таких відправлень використовується програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС) «Повідомлення про транзитне переміщення», до якого посадовою особою митниці відправляння вносяться відомості, наявні у вищезазначених документах.

Інформація про доставку та митне оформлення таких відправлень у відповідний митний режим невідкладно передається посадовою особою митниці призначення, яка проводила ці операції, до ЄАІС.

Звертаємо увагу на те, що забезпечення сплати митних платежів, передбачене розділом X Кодексу, не застосовується лише при переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України (частина перша ст. 233 Кодексу).

У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення контролю вищезазначених відправлень посадові особи митних органів зобов'язані вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.


Голова комісії з реорганізації Державної митної служби України
О. ДОРОХОВСЬКИЙ