Другие налоги
Тема: Таможенное дело

О таможенном оформлении программной продукции при ввозе на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта (Извлечение)

Відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розді-лу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно зі ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість визначено, зокрема, операції платників податків як з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, так і з ввезення товарів на митну територію України.

Підпунктом 206.2.1 п. 206.2 ст. 206 Кодексу визначено, що операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною пп. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Кодексу, крім, зокрема, операцій із ввезення товарів, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197 та підрозділу 2 розділу XX Кодексу, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

При цьому положеннями підрозділу 2 розділу XX Кодексу передбачено пільги в оподаткуванні податком на додану вартість як операцій з постачання товарів на території України, так і операцій з ввезення товарів на митну територію України.

Водночас згідно з п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Враховуючи вищевикладене, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції не поширюється на операції з ввезення програмної продукції на митну територію України у митному режимі імпорту. Оподаткування цієї категорії товарів податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту здійснюється на загальних підставах.


Заступник директора Департаменту організації
митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО