Другие налоги
Тема: ФСН

О сроках представления налоговой декларации по фиксированному сельскохозяйственному налогу

Відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

При цьому згідно зі ст. 52 Податкового кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком сільськогосподарських товаровиробників здійснюється відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу.

Порядок нарахування, строки сплати та строки подання податкової декларації на поточний рік з фіксованого сільськогосподарського податку визначено ст. 306 Податкового кодексу. Пунктом 306.1 цієї статті встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу.

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку (п. 306.2 ст. 306 Податкового кодексу).

Порядок набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку визначено ст. 308 Податкового кодексу.

Пунктом 308.1 цієї статті встановлено, що сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтверд-ження статусу платника податку щороку до 20 лютого подають станом на 1 січня поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ)), - органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Тобто є неузгодженість між п. 306.1 ст. 306 та п. 308.1 ст. 308 Податкового кодексу в підходах до строків подання податкової декларації на поточний рік з фіксованого сільськогосподарського податку.

Одним із принципів податкового законодавства є презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу). При цьому у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того самого нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків (п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу).

Враховуючи норми пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4, п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу, а також те, що сплата податку не прив'язана до строків подання податкової декларації на поточний рік і здійснюється у строки, встановлені цим Кодексом, податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, відомості (довідка) про наявність земельних ділянок можуть надаватися платником у строки, встановлені п. 306.1 ст. 306 Податкового кодексу.


Заступник Голови  А. ІГНАТОВ

«Горячие линии»

Дата: 5 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42