Другие налоги
Тема: Таможенное дело

О таможенном оформлении партии товара, который ввозится на условиях свободной торговли с использованием сертификата о происхождении товара формы СТ-1 (Извлечение)

Пунктом 6.1 розділу 6 Правил визначення країни походження товарів, які є невід'ємною частиною Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20.11.2009 р. (далі - Правила), встановлено, що для підтвердження країни походження товару в конкретній державі - учасниці Угоди для цілей надання режиму вільної торгівлі необхідне надання митним органам оригіналу сертифіката форми СТ-1.

Згідно з п. 6.4 розділу 6 Правил сертифікат форми СТ-1 оформлюється та видається на партію товару.

Під терміном та поняттям «партія товару» відповідно до розділу I Правил вважаються товари, які поставляються одночасно за одним або кількома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як багаж однією особою, що перетинає кордон.

Винятком з цієї норми згідно з п. 4.2 Правил є те, що під час визначення країни походження товари в розібраному чи незібраному вигляді (що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими або транспортними умовами неможливе їхнє відвантаження однією партією, а також якщо партію товару розбито на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації) можуть розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар.

Умовами застосування цього правила є:

попереднє повідомлення митному органові країни ввозу про розбивку розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такої розбивки, додаванням докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів згідно з ТН ЗЕД, вартості й країни походження товарів, що входять до кожної партії, а також повідомлення про розбивку товару на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації - при документальному підтвердженні помилковості розбивки товару;

поставка всіх партій з однієї країни одним експортером; увезення та оформлення всіх партій товару через одну й ту саму митницю;

поставка всіх партій товару в строк, що не перевищує шести місяців з дати прийняття митної декларації.

Згідно з вимогами до заповнення сертифіката форми СТ-1, встановленими Правилами (п. 7.4 розділ 7), розбіжність між фактично поставленою кількістю товару й зазначеною в сертифікаті не повинна перевищувати 5%.

Декларування товару в кількості меншій, ніж зазначено у сертифікаті форми СТ-1, не може бути підставою для відмови в наданні режиму вільної торгівлі, якщо можливо його ідентифікувати із заявленою до митного оформлення партією товару.

Таким чином, для застосування вільної торгівлі партією товару вважаються товари, що одночасно відправляються за одним або кількома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника та одночасно подаються до митного оформлення разом з оригіналом сертифіката форми СТ-1.


Заступник директора Департаменту  — начальник Управління
митно-тарифного регулювання В. ДЕМЧЕНКО