Другие налоги
Тема: ВЭД. Валютное регулирование

О внесении изменений в Порядок использования гуманитарной помощи в виде денежных средств в иностранной валюте со счетов в иностранной валюте получателей гуманитарной помощи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 542 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 479), такі зміни:

у пункті 7:

в абзаці першому слова «Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та органу державної податкової служби» замінити словами «Мінсоцполітики та територіальному органові Міндоходів»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Отримувач подає щомісяця до 5 числа Мінсоцполітики та територіальному органові Міндоходів за своїм місцезнаходженням звіт про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті до повного використання всієї суми отриманої гуманітарної допомоги.»;

в абзаці третьому слова «Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України» замінити словом «Мінсоцполітики»;

у пункті 8 слова «Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, Державною податковою адміністрацією» замінити словами «Мінсоцполітики, Міндоходів».


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

«Горячие линии»

Дата: 5 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42