Официальное издание Государственной фискальной службы Украины
Главная
Расширенный поиск
Свежий номер
38
октябрь 2016
Акценты номера
Налоговый календарь
Партнеры:
16.12.2011, № 47

Как применять налоговую социальную льготу, если заявление о ее применении подано в середине месяца?


В соответствии с пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Налогового кодекса налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца в качестве заработной платы (других приравненных к ней согласно законодательству выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн. (в 2011 г. — 1320 грн.).

Согласно пп. 169.2.1 п. 169.2 этой статьи НСЛ применяется к начисленному плательщику налога месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).

Плательщик налога подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения НСЛ (далее — заявление о применении льготы).

НСЛ начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления плательщика налога о применении льготы и документов, подтверждающих такое право. Работодатель отражает в налоговой отчетности все случаи применения или неприменения НСЛ согласно полученным от налогоплательщиков заявлениям о применении льготы, а также заявлениям об отказе от такой льготы.

Порядок представления документов для применения НСЛ утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 г. № 1227 (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Кодекса).

Таким образом, если заявление о применении льготы подано в середине месяца, то НСЛ применяется к доходу плательщика в том месяце, в котором он подал заявление, при условии соблюдения других требований ст. 169 Налогового кодекса.

Еще материалы на тему:

НДФЛ
 • 01.10.2016 , № 37 Проценти на аліменти

  Фізичною особою отримується дохід у вигляді процентів, нарахованих на поточний банківський рахунок, на який перераховуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, призначені на підставі рішення суду. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором зазначений дохід, розглянемо у цьому матеріалі.

 • 23.09.2016 , № 36 Витрати на відрядження

  Чи вважатиметься додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, відшкодована роботодавцем вартість квитка, якщо дата на ньому та в наказі про відрядження не збігається, розглянемо в цій статті.

 • 16.09.2016 , № 35 Спадщина на підставі рішення суду

  Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті...

 • 16.09.2016 , № 35 Допомога внаслідок нещасного випадку

  Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, яка виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, читайте далі...

 • 09.09.2016 , № 34 Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування

  Літо скінчилося. Селяни збирають городину та фрукти. Ті, хто працювали не покладаючи рук, отримали багатий врожай, який не тільки забезпечить вітамінами всю родину, а й надасть можливість заробити на продажу лишків такої продукції переробним підприємствам. А деякі селяни мають наміри продати вирощену за літо домашню худобу. Отже, наразі для селян актуальним як ніколи є питання оподаткування доходів від продажу підприємствам власної сільгосппродукції. Корисною буде стаття і для підприємств, які купують таку продукцію, оскільки саме на них покладається обов’язок нарахування та перерахування ПДФО та подання звітності. Основні аспекти такого оподаткування висвітлено в цій статті...

Все материалы раздела: «Консультации»