Социальное страхование
Тема: ЕСВ

Перерасчет единого взноса при изменении класса профессионального риска

Як здійснити перерахунок єдиного внеску в разі зміни класу професійного ризику виробництва в середині року?


Порядок нарахування і сплати єдиного внеску визначено ст. 9 Закону про ЄСВ та розділом ІV Інструкції № 21-5.

Згідно з п. 4.8 зазначеної Інструкції у разі зміни в установленому законодавством порядку класу професійного ризику виробництва платник на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску.

Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску за розміром, встановленим раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску за встановленим розміром за зазначений період) платник відображає у звіті про нараховані суми єдиного внеску, який подається ним за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду України (рядок 6.2 «донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва» або рядок 7.2 «зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва» табл. 1 додатка 4 до Порядку № 22-2).

Таким чином, у  разі зміни класу професійного ризику виробництва за період з дати його зміни потрібно визначити різницю між нарахованою сумою єдиного внеску за цей період та сумою нарахованого єдиного внеску згідно з новим класом професійного ризику виробництва. Зазначена різниця у разі збільшення розміру єдиного внеску перераховується платником на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий для здійснення доплати по фонду нещасних випадків на виробництві, а у разі зменшення розміру єдиного внеску повертається платнику з окремого рахунку, відкритого органом Пенсійного фонду України для здійснення доплати по фонду нещасних випадків на виробництві.