Другие налоги

О предоставлении разъяснения (относительно возможности наложения административного взыскания за нарушение таможенных правил, предусмотренного ч. 3 ст. 470 Таможенного кодекса Украины в течение шести месяцев со дня его обнаружения) (Извлечение)

Статтею 467 Митного кодексу України передбачені строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил.

Загальний строк накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил становить шість місяців з дня вчинення правопорушення.

При цьому, у разі розгляду органами доходів і зборів або судами справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, стягнення накладається не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.

У Митному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення не має визначення поняття «триваючого правопорушення».

У той же час, від правильного визначення моменту, коли правопорушення вважається вчиненим або виявленим, залежить можливість притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

Поняття триваючого правопорушення роз’яснювалось листами Міністерства юстиції України від 01.12.2003 р. № 22-34-1465, від 17.07.2007 р. № 22-14-493.

Зокрема, зазначалось, що триваючими визнаються правопорушення, які, розпочавшись з будь-якої протиправної дії чи бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язків. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія чи бездіяльність, коли винна особа або не виконує конкретний покладений на неї обов’язок, або виконує його не повністю або неналежним чином.

При цьому, фіксація правопорушень та можливість накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил розглядається в кожному окремому випадку в залежності від конкретних обставин справи.

Частиною 3 ст. 470 Митного кодексу України передбачено відповідальність за перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих товарів, транспортних засобів, документів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів.

Враховуючи, що ст. 467 Митного кодексу України не дає вичерпного переліку триваючих правопорушень, а лише констатує приналежність до таких порушень, у тому числі тих, що передбачені ст. 469, 477 - 485 Митного кодексу України, вважаємо, що обґрунтованим є розгляд питання щодо накладення стягнення за порушення митних правил, передбачене ч. 3 ст. 470 Митного кодексу України, за наявності підстав віднесення його до категорії триваючих (наприклад, при втраті товарів, недоставлених до митниці у встановлений ст. 95 Митного кодексу України строк тощо) не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення.


Директор Департаменту О. М. Дороховський