Другие налоги
Тема: Единый налог, Налог на прибыль, Частные предприниматели

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации по формированию расходов по операциям с физическими лицами — предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу, з метою забезпечення єдиного підходу щодо практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування, що додається.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності від дня оприлюднення.


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 15.02.2012 р. № 121

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
щодо формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування

Перелік платників податку на прибуток підприємств визначено ст. 133 Податкового кодексу.

Пунктом 133.6 ст. 133 Податкового кодексу визначено, що особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, сплатою єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 розділу XIV Податкового кодексу фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються, зокрема, на такі групи:

перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;

друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн. (за винятком фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи);

третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.

Згідно з пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу витратами є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу визначено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, п. 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 п. 138.10,  138.11 цієї статті, та інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6, пунктами 138.10 - 138.12 цієї статті, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 Податкового кодексу, крім витрат, визначених у п. 138.3 цієї статті та ст. 139 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 1 розділу І Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з 1 січня 2012 р. виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, згідно з яким до складу витрат не відносились витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Запитання. Чи є обмеження для включення витрат з придбання товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осіб - підприємців, які сплачують єдиний податок, до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток?

Відповідь. Починаючи з 1 січня 2012 р. юридичні особи - платники податку на прибуток при визначенні об'єкта оподаткування можуть включати до складу витрат витрати з придбання товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осіб - підприємців, які сплачують єдиний податок незалежно від групи, до якої віднесено фізичну особу - підприємця, за умови, що такі витрати пов'язані з господарською діяльністю платника.


Заступник начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України О. М. ЗАДОРОЖНИЙ